Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       1967 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Termen prin care se desemneaza persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Termen prin care se desemneaza, in mod generic, debitorul unui raport juridic obligational generat de faptul juridic licit al imbogatirii fara justa cauza.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Persoana care exercita drepturile si executa obligatiile decurgand din curatela.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.

Incetarea mandatului de ocrotire

(1) Daca au incetat cauzele care au provocat incuviintarea mandatului, mandatarul este obligat sa sesizeze de indata instanta de tutela in vederea constatarii incetarii executarii contractului ca urmare a redobandirii de catre mandant a capacitatii de exercitiu . Daca mandantul este ingrijit intr-o institutie sanitara, aceeasi obligatie revine si acestei institutii.

(2) Mandatul inceteaza sa produca efecte daca instanta constata incetarea executarii contractului ca urmare a redobandirii de catre mandant a capacitatii de exercitiu .

(3) Mandantul redevenit capabil poate revoca oricand mandatul.

Articolul 2.029^10

Renuntarea mandatarului

(1) Mandatarul nu poate renunta la mandatul sau fara sa isi substituie o alta persoana in executarea mandatului, daca mandantul l-a autorizat in mod expres, sau fara sa solicite instantei de tutela instituirea unei masuri de ocrotire cu privire la mandant. Orice clauza contrara este considerata nescrisa.

(2) Persoana care il substituie pe mandatar este obligata sa anunte de indata instanta de tutela despre substituire.

73. Articolul 2.030 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2.030

Modurile de incetare

(1) Pe langa cauzele generale de incetare a contractelor, mandatul inceteaza prin oricare dintre urmatoarele moduri:

a) revocarea sa de catre mandant;

b) renuntarea mandatarului;

c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului. Cu toate acestea, atunci cand are ca obiect incheierea unor acte succesive in cadrul unei activitati cu caracter de continuitate, mandatul nu inceteaza daca aceasta activitate este in curs de desfasurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renuntare al partilor ori al mostenitorilor acestora.

(2) In cazul mandatului de ocrotire, orice persoana dintre cele prevazute la art. 111 poate, daca mandatul nu este executat corespunzator, sa solicite instantei de tutela sa dispuna revocarea acestuia, indeplinirea obligatiei mandatarului de a da socoteala, precum si o masura de ocrotire cu privire la mandant.

(3) Mandatul de ocrotire cu titlu gratuit nu inceteaza prin falimentul mandantului.

74. La articolul 2.031, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

(4) In cazul mandatului de ocrotire, mandantul il poate revoca pana la incuviintarea acestuia, notificandu-i revocarea mandatarului si notarului public instrumentator, iar mandatarul poate renunta la mandat prin notificarea renuntarii catre mandant si notarul public instrumentator.

75. Articolul 2.035 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2.035

Moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre parti

(1) In caz de deces, incapacitate sau faliment al uneia dintre parti, mostenitorii ori reprezentantii acesteia au obligatia de a informa de indata cealalta parte . In cazul mandatului de ocrotire, mandatarul informeaza de indata instanta de tutela despre decesul mandantului.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), mandatarul sau mostenitorii ori reprezentantii sai sunt obligati sa continue executarea mandatului daca intarzierea acesteia risca sa puna in pericol interesele mandantului ori ale mostenitorilor sai. In cazul mandatului de ocrotire, mostenitorii ori reprezentantii mandatarului solicita de indata instantei de tutela luarea unei masuri de ocrotire cu privire la persoana mandantului.

76. Articolul 2.063 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2.063

Incetarea contractului

Contractul de consignatie inceteaza prin revocarea sa de catre consignant, renuntarea consignatarului, din cauzele indicate in contract, moartea, dizolvarea, falimentul, radierea consignantului sau a consignatarului, instituirea tutelei speciale sau a consilierii judiciare cu privire la consignatar, instituirea tutelei speciale cu privire la consignant si, daca instanta apreciaza in acest sens, prin instituirea consilierii judiciare cu privire la consignant.

77. Articolul 2.109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 2.109

Raspunderea depozitarului incapabil

Daca depozitarul este minor sau beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, deponentul poate cere restituirea bunului remis atat timp cat acesta se afla in mainile depozitarului incapabil. In cazul in care restituirea in natura nu mai este posibila, deponentul are dreptul de a cere sa i se plateasca o suma de bani egala cu valoarea bunului, dar numai pana la concurenta sumei cu care s-a imbogatit depozitarul.

Articolul 8

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 81, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Actele procedurale de dispozitie prevazute la alin. (1), facute in orice proces de reprezentantii minorilor, ai persoanelor care beneficiaza de tutela speciala si ai disparutilor, nu vor impiedica judecarea cauzei, daca instanta apreciaza ca ele nu sunt in interesul acestor persoane .

2. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 88

Incetarea mandatului

(1) Mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici in cazul in care cu privire la acesta a fost instituita consilierea judiciara sau tutela speciala. Mandatul dainuieste pana la retragerea lui de catre mostenitori sau, in cazul celui cu privire la care a fost instituita tutela speciala, de catre reprezentantul legal al acestuia.

(2) In cazul mandantului care beneficiaza de consiliere judiciara, mandatul poate fi retras de catre persoana ocrotita, cu incuviintarea tutorelui acesteia.

3. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 92

(1) Procurorul poate porni orice actiune civila, ori de cate ori este necesar, pentru apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor care beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala si ale disparutilor, precum si in alte cazuri expres prevazute de lege.

4. La articolul 155 alineatul (1), punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

7. persoanele fara capacitate de exercitiu, prin reprezentantii lor legali, la domiciliul, resedinta ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face prin acest curator, la sediul sau profesional;

5. La articolul 155 alineatul (1), dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

7^1. persoanele cu capacitate de exercitiu restransa, personal si prin ocrotitorii lor legali, la domiciliul, resedinta ori sediul acestora, dupa caz; in caz de numire a unui curator special, potrivit art. 58, citarea se va face si prin acest curator, la sediul sau profesional;

6. La articolul 187 alineatul (1), litera a) a punctului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) neprezentarea martorului legal citat sau refuzul acestuia de a depune marturie cand este prezent in instanta, in afara de cazul in care acesta este minor sau beneficiaza de consiliere judiciara;

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro