Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

  Publicat: 19 Mar 2009       40604 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Rectificarea publicata in M.OF. nr. 309 din 13/04/2005
- Legea nr. 202/2005
- O.U.G. nr. 216/2008 publicata in MOF nr. 848 din 17/12/2008.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Sistem de organizare
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Sistem de organizare
Sistem de organizare
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sistem de organizare
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Sistem de organizare
Sistem de organizare
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Sistem de organizare
Sistem de organizare
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sistem de organizare
Rezolutie scrisa pe o petitie, pe un act oficial.
Sistem de organizare
Cauza care inlatura consecintele condamnarii,
Sistem de organizare
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Sistem de organizare
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.

(3) In cazul in care autoritatile romane competente solicita informatii din cazierul judiciar national al unui stat membru al Uniunii Europene, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in calitate de autoritate centrala, transmite autoritatii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.

(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, prevazute la alin. (3), se transmit in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI.

Art. 18. - In copia de pe cazierul judiciar se trec datele inscrise in cazier si notarile provizorii care nu au fost sterse.

Art. 19. - (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie sa fie motivata si sa cuprinda:

a) pentru persoana fizica: datele de stare civila, inclusiv codul numeric personal;

b) pentru persoana juridica: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.

(2) Cererea se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau isi are sediul persoana juridica pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar in cazurile prevazute la art. 6, Inspectoratului General al Politiei Romane.

(3) Unitatile de politie prevazute la alin. (2) vor trimite de indata copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiuni flagrante ori masura arestarii preventive. In celelalte cazuri copia se va trimite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea cererii.

Art. 191. - (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) in scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.

(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decat o procedura penala pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul pentru care au fost solicitate si in limitele specificate in cuprinsul raspunsului de catre autoritatea competenta a statului solicitat.

Art. 20. - (1) Trimiterea in strainatate a copiilor de pe cazierul judiciar se face potrivit intelegerilor internationale la care Romania este parte.

(2) In statele fata de care Romania nu are angajamente rezultate din intelegerile internationale la care este parte, comunicarea copiilor de pe cazierul judiciar se face, pe baza de reciprocitate, de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisa pe cale diplomatica, ori prin intermediul altor institutii abilitate.

Art. 201. - (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, primeste cereri privind extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.

(2) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexeaza copia de pe cazierul judiciar prevazuta la art. 18.

(3) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in cel mult 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.

(4) In cazul in care sunt necesare informatii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se refera cererea prevazuta la alin. (1), Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, solicita de indata aceste informatii de la autoritatea care a transmis cererea .

(5) In cazul prevazut la alin. (4), termenul de raspuns incepe sa curga de la data primirii informatiilor necesare identificarii persoanei la care se refera cererea .

Art. 202. - Comunicarile, cererile, raspunsurile si celelalte informatii relevante pot fi transmise autoritatilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea.

SECTIUNEA a 2-a
Conditiile cerute si modalitatea de obtinere a certificatului
de cazier judiciar de catre persoanele fizice sau juridice

Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar in conditiile stabilite la art. 211-214.

(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile prevazute la art. 6 si 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberarii.

(3) In cazul in care certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile unor state straine nu au prevazut in cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci cand sunt folosite in fata autoritatilor romane.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, institutiile abilitate in acest domeniu percep o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva.

Art. 211. - (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, se depune de catre persoana fizica personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedinta.

(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin reprezentant legal, care trebuie sa isi dovedeasca calitatea, la unitatea de politie pe raza careia isi are sediul social persoana juridica.

(3) Resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, care nu isi au locul de nastere, domiciliul sau resedinta in Romania, pot depune cererea-tip la orice unitate de politie din municipiul Bucuresti.

(4) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 10 zile de la data solicitarii.

(5) Dupa darea in exploatare a Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusa la orice unitate ori subunitate de politie conectata la acest sistem .

Art. 212. - (1) Persoanele fizice care se afla in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

(2) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data solicitarii.

Art. 213. - (1) Pentru obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizica sau juridica adreseaza o cerere in acest sens Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

(2) In vederea obtinerii datelor solicitate, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane adreseaza, cu respectarea prevederilor art. 202, autoritatii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.

(3) Cererea prevazuta la alin. (1) poate fi formulata de persoanele care sunt sau au fost rezidenti ori resortisanti ai statului roman sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului.

Art. 214. - (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

a) in tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;

b) in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.

(2) Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.

(3) Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de catre persoana condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia, sotul persoanei condamnate, copiii, ascendentii, fratii ori surorile persoanei condamnate sau ai sotului acesteia.

(4) In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar catre persoanele prevazute la alin. (3), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea in original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitatii.

CAPITOLUL VI
Rectificarea inscrierilor sau a notarilor din cazierul judiciar

Art. 22. - (1) Persoana care figureaza in evidenta cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor inscrise sau a notarilor provizorii daca acestea nu corespund situatiei reale sau daca inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare trebuie motivata si insotita de actele doveditoare si se adreseaza unitatii de politie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligata sa verifice sustinerile petitionarului, iar in cazul in care constata ca in cazierul judiciar s-a inscris o mentiune gresita, procedeaza la rectificarea datelor si comunica sau elibereaza un nou act in locul celui contestat.

(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat in conditiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru si de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.

Afişează Legea nr. 290/2004, privind cazierul judiciar. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice