Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008

Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008

  Publicat: 20 Mar 2009       174483 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin . Actualizata 2008

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 1/1935
- Legea nr. 394/1943
- Legea nr. 515/1946
- O.G. nr. 11/1993
- Legea nr. 83/1994
- O.U.G. nr. 39/2008 publicata in MOF nr. 284 din 11/04/2008.

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
In sensul Codului vamal sunt considerate marfuri romanesti:
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana ce initiaza emiterea unei cambii asupra unei alte persoane numita tras, aceasta din urma fiind obligata sa o plateasca la scadenta.
Banca constituita in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre BNR.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Cererea adresata cu respectarea conditiilor de fond si de forma impuse de Legea nr.10 din 2001 prin care o persoana care se considera indreptatita solicita restituirea imobilului in natura sau masuri reparatorii;
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Din punctul de vedere al dreptului civil, o fapta ilicita savarsita cu intentie, prin care se cauzeaza un prejudiciu altei persoane si care obliga pe autorul sau la reparatie (art.998 Cod Civil).
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Pedeapsa penala este o masura de constringere stala si un mijloc decorectare reeducare a condamnatului ce se aplica de instantele de judecata,in numele legii,persoanelor care au savirsit infractiuni,cauzind anumite lipsuri si restrictii a drepturilor lor.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

Art. 99. - Subscrierea prin punere de deget nu este socotita semnatura, afara numai daca inscrisul este facut in forma autentica sau notariala.

CAPITOLUL XV
Cesiunea creantei derivand din vanzarea de marfuri fata de tras

Art. 100. - In cambia trata, care nu trebue sa fie prezentata la acceptare, cum si in orice alta cambie-trata in cazul in care nu a fost acceptata, tragatorul poate, in limitele sumei prevazuta in cambie, sa cedeze printr'o clauza inserata in cuprinsul cambiei, creanta sa derivand din vanzarea de marfuri, pe care o are fata de tras.

Clauza trebue sa cuprinda, sub sanctiune de nulitate, data si numarul facturii referitoare la vanzarea de marfuri .

In cazul unei cambii emisa la ordinul tragatorului insusi, clauza de cesiune poate fi inserata in primul gir.

Cesiunea nu poate fi facuta de tragator decat in favoarea unei societati bancare sau a altei societati de credit, insa va folosi tuturor giratarilor succesivi. Prin expresia societate bancara sau alta societate de credit se intelege persoanele juridice prevazute de legislatia privind activitatea bancara si de credit .

Art. 101. - Cesiunea dobandeste efect fata de terti prin notificarea facuta trasului, notificare ce se poate face si prin scrisoare recomandata, cu recipisa de intoarcere; notificarea trebue sa cuprinda mentiunile exacte pentru identificarea cambiei.

Prezentarea cambiei facuta trasului, rezultand din protestul de neacceptare, tine loc de notificare .

Art. 102. - Trasul, dupa notificarea cesiunii, nu poate plati decat posesorului cambiei.

Acesta nu poate valorifica fata de tras drepturile derivand din cesiune, decat daca a dresat protestul de neplata contra acestuia si nu au trecut 5 zile dela comunicarea facuta tragatorului a somatiei de executare, conform art. 61, sau dela citare in actiunea cambiala, ori dela admiterea creantei cambiale la pasivul falimentului tragatorului, cand acesta a fost declarat in stare de faliment.

Exercitarea actiunii contra trasului nu impiedica executarea in acelasi timp a actiunii cambiale contra tragatorului si a celorlalti obligati.

Posesorul cambiei nu-si va putea valorifica drepturile derivand din cesiune la falimentul trasului decat dupa facerea notificarii cerute de alin. I al acestui articol .

Art. 103. - Oricine cesioneaza o creanta in conditiunile prevazute de art. 100, stiind ca in momentul cesiunii nu exista, in total sau in parte, creanta cedata, se va pedepsi cu amenda dela 5.000 - 100.000 lei si inchisoare pana la 6 luni, afara de cazul cand faptul constitue un delict sanctionat cu o pedeapsa mai mare, in care caz se va aplica aceasta pedeapsa .TITLUL II
Despre biletul la ordin

Art. 104. - Biletul la ordin cuprinde:

1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;

3) aratarea scadentei;

4) aratarea locului unde plata trebue facuta;

5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebue facuta;

6) aratarea datei si a locului emiterii;

7) semnatura emitentului.

Art. 105. - Titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza.

Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratata, este socotit platibil la vedere.

In lipsa unei aratari speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plata si in acelasi timp loc al domiciliului emitentului.

Biletul la ordin care nu arata locul unde a fost emis, se socoteste semnat in locul aratat langa numele emitentului.

Art. 1051. - Biletul la ordin care intruneste conditiile prevazute in art. 104-105 poate fi prezentat la plata prin trunchiere, in conditiile stabilite pentru cambie la art. 461, 462, 463, cu exceptia conditiei referitoare la acceptare prevazute la art. 461 alin. 3, producand toate efectele pe care legea le recunoaste biletului la ordin original.

Art. 106. - Sunt aplicabile biletului la ordin, in masura in care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozitiunile relative la cambie, privind:

girul (art. 13-23);

scadenta (art. 36-40);

plata (art. 41-46);

actiunea sau executarea cambiala (art. 47), si

regresul in caz de neplata (art. 48-55 si 57-65);

protestul (art. 66-73);

plata prin interventiune (art. 74 si 78-82);

copiile (art. 83 si 86);

alterarile (art. 88);

prescriptiunea (art. 94);

zilele de sarbatoare legala, calendarul termenelor si inadmisibilitatea termenului de gratie (art. 95-98);

subscrierea prin punere de deget (art. 99)

actiunea decurgand din imbogatire fara cauza (art. 65);

anularea si inlocuirea titlului (art. 89-93).

Afişează Legea nr. 58/1934, asupra cambiei si biletului la ordin. Actualizata 2008 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice