Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 138/2004 (Republicata 2009), a imbunatatirilor funciare

Legea nr. 138/2004 (Republicata 2009), a imbunatatirilor funciare

  Publicat: 25 Mar 2009       34428 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 138/2004 (Republicata 2009), a imbunatatirilor funciare

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 13/02/2009

Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Imbunatatirile funciare au ca obiective:

a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii, alunecari de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare impotriva colmatarii si regularizarea cursurilor de apa;

b) asigurarea unui nivel corespunzator de umiditate a solului, care sa permita sau sa stimuleze cresterea plantelor, incluzand plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;

c) asigurarea ameliorarii solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia impotriva poluarii.

Art. 2. - (1) Amenajarile de imbunatatiri funciare ca lucrari hidrotehnice complexe si agropedoameliorative se realizeaza in scopul prevenirii si inlaturarii actiunii factorilor de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare - pe terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare cuprind urmatoarele categorii de lucrari:

a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa prin care se asigura, in principal, protectia terenurilor si a oricaror categorii de constructii impotriva inundatiilor, surse locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigatii si orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;

c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de umiditate de la suprafata terenului si din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si de evacuare in emisar a apei in exces;

d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari, prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;

e) pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;

f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrari realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi;

h) zone de protectie ale lucrarilor prevazute la lit. a) - g).

(3) Amenajarile de imbunatatiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apa pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apa a unor localitati, amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.

(4) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritatilor publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale si locale de amenajare a teritoriului si in corelare cu strategia sectoriala.

(5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a cailor de comunicatie, in acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinand seama de cerintele de protectie a mediului.

Art. 3. - Prezenta lege are drept scop:

a) reglementarea regimului juridic al proprietatii si folosintei infrastructurii de imbunatatiri funciare si a terenului aferent, precum si mecanismele de dobandire si/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosinta asupra acestei infrastructuri;

b) instituirea cadrului de reglementare a infiintarii si functionarii Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratie, persoana juridica romana de interes public national in sectorul imbunatatirilor funciare, care desfasoara activitatile prevazute de prezenta lege;

c) reglementarea infiintarii si functionarii organizatiilor de imbunatatiri funciare si a federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare in vederea desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare atat in interesul membrilor lor, cat si in interesul public;

d) stabilirea serviciilor prestate de Administratie organizatiilor de imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare si mecanismele de finantare a acestor activitati;

e) stabilirea atributiilor autoritatii publice centrale, denumita in continuare ministerul, care coordoneaza elaborarea strategiei si politicilor in sectorul imbunatatirilor funciare;

f) stabilirea principiilor reorganizarii Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.;

g) stabilirea sanctiunilor care se aplica in cazul incalcarii prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - Principiile care stau la baza realizarii obiectivelor imbunatatirilor funciare sunt urmatoarele:

a) exploatarea echitabila a amenajarilor de imbunatatiri funciare, sistemelor de irigatii sau desecare si drenaj si a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protectiei intereselor tuturor beneficiarilor;

b) consultarea si, dupa caz, implicarea beneficiarilor, organizatiilor neguvernamentale si a altor reprezentanti ai societatii civile in luarea deciziilor in scopul promovarii adoptarii rationale, eficiente si transparente a acestora;

c) realizarea de catre proprietarii de teren a exploatarii, intretinerii si reparatiilor amenajarilor de imbunatatiri funciare situate pe terenurile pe care le detin, inclusiv a lucrarilor de reabilitare, executare de investitii si suportarea costurilor acestor activitati . Statul intervine prin Administratie si prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat in completarea surselor proprii ale Administratiei sau ale beneficiarilor constituiti in organizatii de imbunatatiri funciare sau federatii de organizatii de imbunatatiri funciare, in cazurile in care proprietarii de teren nu pot desfasura prin efortul propriu activitati de imbunatatiri funciare;

d) exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare astfel incat sa se previna folosirea ineficienta a apei, excesul de umiditate, eroziunea si poluarea solului si sa se promoveze protectia mediului in conformitate cu standardele de mediu.

Art. 5. - Definitiile termenilor utilizati in prezenta lege sunt prevazute in anexa nr. 1.CAPITOLUL II
Organizatiile si federatiile de organizatii din
domeniul imbunatatirilor funciare

Art. 6. - (1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care detin in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta terenuri deservite de sisteme de irigatii sau de desecare si drenaj ori de lucrari de aparare impotriva inundatiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizatie de imbunatatiri funciare, denumita in continuare organizatia, pentru a desfasura una sau mai multe dintre urmatoarele activitati de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de irigatii care deserveste mai multi proprietari de teren;

b) exploatarea, intretinerea si reparatiile unui sistem de desecare si drenaj care deserveste mai multi proprietari de teren;

c) intretinerea si reparatiile lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor care protejeaza terenul mai multor proprietari de teren;

d) intretinerea si reparatiile lucrarilor de combatere a eroziunii solului si desfasurarea altor activitati de imbunatatiri funciare care protejeaza solul de pe terenul mai multor proprietari de teren .

(2) Proprietarii sau alti detinatori de teren care intentioneaza sa realizeze o noua amenajare de imbunatatiri funciare se pot constitui in organizatii.

(3) Organizatiile sunt persoane juridice de utilitate publica fara scop patrimonial, ce se constituie si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Afişează Legea nr. 138/2004 (Republicata 2009), a imbunatatirilor funciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice