Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Ordonanta de urgenta nr. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

Ordonanta de urgenta nr. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

  Publicat: 26 Mar 2009       21765 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Ordonanta de urgenta nr. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 25/03/2009

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate legiferata de asigurare a consultarii si participarii angajatilor la stabilirea si implementarea politicii si masurilor de realizare a se curitatii si sanatatii in munca.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Mod de reorganizare a persoanelor juridice,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie judecatoreasca avand competenta de a solutiona (in prima sau in ultima instanta) anumite pricini prevazute de lege; cladire unde se afla sediul acestei instante.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Luandu-se in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, se impune adoptarea de masuri imediate care sa asigure un climat de protectie sociala bazat pe principiul contributiei si al solidaritatii in promovarea progresului social.

Tinand cont ca actiunile prevazute in Pachetul de masuri al Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei trebuie realizate cu celeritate, astfel incat sa fie atinse dezideratele propuse, iar masurile preconizate se adreseaza unui grup-tinta format din persoanele cele mai afectate de consecintele imediate ale crizei economice, persoane care si-au pierdut deja locul de munca sau care sunt supuse riscului de a si-l pierde,

avand in vedere urgenta si necesitatea adaptarii cadrului institutional in sistem tripartit necesar dezvoltarii unui cadru european al calificarilor deschis si flexibil, bazat pe transparenta si incredere reciproca, cat si urgenta si necesitatea asigurarii legislatiei care sa permita dezvoltarea formarii initiale si continue in functie de cerintele pietei muncii,

tinand cont de necesitatea indeplinirii angajamentului referitor la acordarea statutului de utilitate publica pentru comitetele sectoriale, prevazut a se realiza in luna martie in Pachetul de masuri al Guvernului Romaniei pentru stimularea cresterii economice si protejarea intereselor economice ale populatiei,

intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.

(2) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Art. 2. - (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

(2) Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului prevazuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prin sintagma contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

(4) Pentru perioada prevazuta la alin. (1) salariatii isi pastreaza calitatea de asigurat.

(5) Pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata .

Art. 3. - Dupa articolul 4 din Legea nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc 13 noi articole, articolele 41-413, cu urmatorul cuprins:

"Art. 41. - Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica, organizate in baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

Art. 42. - (1) Pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin doua organizatii, una patronala si una sindicala, de tip federativ si reprezentative la nivelul aceleiasi ramuri, potrivit legii, pentru care se infiinteaza respectivul comitet .

(2) Confederatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national pot desemna o singura federatie nereprezentativa membra, semnatara a contractului colectiv de munca la nivel de ramura, pentru a participa la infiintarea comitetului sectorial al ramurii respective.

(3) Din componenta comitetelor sectoriale fac parte reprezentanti ai ministerelor si ai autoritatilor de reglementare. De asemenea, mai pot face parte si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.

(4) Pentru dobandirea personalitatii juridice potrivit prezentei legi, persoana imputernicita in acest scop de catre comitetele sectoriale va depune la Tribunalul Bucuresti urmatoarele acte:

a) cerere de inscriere a comitetului sectorial;

b) copie de pe sentinta civila de infiintare a federatiei patronale la nivel de ramura, respectiv a federatiei sindicale;

c) copie de pe sentinta civila de reprezentativitate valabila a acelorasi organizatii prevazute la lit. b) care si-au dobandit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederatie sindicala/patronala reprezentativa la nivel national, pentru situatia prevazuta la alin. (2);

d) acordul de asociere pentru constituirea comitetului sectorial, in original;

e) statutul comitetului sectorial, semnat de catre constituentii acestuia, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele: datele de identificare ale constituentilor, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de functionare, structura si atributiile organelor de conducere, administrare si control ale comitetului sectorial - modalitati de alegere si revocare, scopul si obiectivele, drepturile si obligatiile membrilor comitetului sectorial, precum si dispozitii legate de divizare, comasare sau lichidare.

Art. 43. - (1) Tribunalul Bucuresti, la primirea cererii de inscriere, este obligat ca in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia sa examineze si sa se asigure:

a) daca s-au depus actele prevazute la art. 42 alin. (4);

b) daca acordul de asociere pentru constituire si statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale in vigoare;

c) sa nu existe o inregistrare in registrul special prevazut la art. 45 a unui alt comitet sectorial in aceeasi ramura de activitate .

(2) In cazul in care constata ca cerintele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt indeplinite, presedintele completului de judecata o citeaza in camera de consiliu pe persoana imputernicita, prevazuta la art. 42 alin. (4), careia ii solicita, in scris, remedierea neregulilor constatate, in termen de cel mult 7 zile.

(3) In cazul in care sunt intrunite cerintele prevazute la alin. (1), instanta va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea persoanei imputernicite.

(4) Instanta pronunta o hotarare motivata de admitere sau de respingere a cererii.

(5) Hotararea tribunalului se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare.

Art. 44. - (1) Hotararea tribunalului este supusa numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotararii.

(3) Recursul se judeca cu citarea persoanei imputernicite a comitetului sectorial, in termen de 45 de zile. Instanta de recurs redacteaza decizia si restituie dosarul tribunalului in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 45. - (1) Tribunalul este obligat sa tina un registru special, in care se inscriu: denumirea si sediul comitetului sectorial, data inscrierii, precum si numarul si data hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere .

(2) Inscrierea in registrul special prevazut la alin. (1) se face din oficiu, in termen de 7 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate de judecatorie.

Art. 46. - Comitetul sectorial dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la art. 45 a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii.

Art. 47. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului, pe care tribunalul certifica inscrierea, impreuna cu cate un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevazute la art. 42 alin. (4), in copii certificate de persoana imputernicita si vizate de tribunal, se va pastra in arhiva acestuia.

Art. 48. - (1) Comitetul sectorial este obligat sa aduca la cunostinta tribunalului unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere .

(2) Pentru aprobarea modificarii statutului sunt aplicabile in mod corespunzator dispozitiile art. 42-47.

(3) Tribunalul este obligat sa mentioneze in registrul special prevazut la art. 45 modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea organului de conducere al organizatiei sindicale.

Art. 49. - Actiunea in instanta in vederea dobandirii personalitatii juridice de catre comitetele sectoriale, precum si actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 410. - Orice alta federatie patronala sau orice alta federatie sindicala reprezentativa la nivel de ramura, infiintata conform legii, care isi exprima dorinta in acest sens, poate deveni membra de drept a comitetului sectorial deja infiintat, in masura in care face dovada reprezentativitatii valabile in ramura in care este infiintat comitetul si pentru care solicita afilierea. De acelasi drept beneficiaza si federatiile sindicale/patronale nereprezentative, cu conditia respectarii prevederilor art. 44 alin. (2).

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 28/2009, privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Raport de munca nascut in temeiul unei intelegeri verbale. Identificarea elementelor esentiale ale contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul SIBIU - Sentinta civila nr. 19/22.01.2019

Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 1597/03.09.2020 – Tribunalul Cluj

Concediul de odihna se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediu de odihna efectuat in avans. Plata nedatorata
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 4/ 14.01.2019 - Tribunalul ARAD

Ştiri Juridice