Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Ordinul nr. 487/2009, privind Autorizarea unitatilor emitente de tichete de vacanta

Ordinul nr. 487/2009, privind Autorizarea unitatilor emitente de tichete de vacanta

  Publicat: 26 Mar 2009       6108 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Ordinul nr. 487/2009, privind Autorizarea unitatilor emitente de tichete de vacanta

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 25/03/2009

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Acte specifice efectuate de autoritatea vamala pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este perioada in care se efectueaza concediile de odihna cuvenite personalului instantelor, cu exceptia instantelor in materie penala, pentru cauzele cu arestati;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Avand in vedere prevederile:

- art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta;

- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu completarile ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Punctul 1 al articolului 1 din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.006/2008 pentru stabilirea componentei Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 la 4 iulie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice, coordonator al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - presedinte."

Art. II. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa si a celor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDIN
privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor
economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului
de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor
de organizare, functionare si control vamal al activitatii
de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau
duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la
autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete"

2. La articolul 4, alineatul (2) se abroga.

3. La articolul 5, alineatul (2) se abroga.

4. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:

"Art. 51. - Se aproba Criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de vacanta, prevazute in anexa nr. 12.

Art. 52. - (1) Modelul autorizatiei de functionare emise unitatilor emitente de tichete de masa, de tichete-cadou si de tichete de cresa si de tichete de vacanta este prevazut in anexa nr. 13.

(2) Autorizatia de functionare va contine urmatoarele elemente:

a) codul autorizatiei;

b) elementele de identificare ale unitatii emitente;

c) natura activitatii;

d) locatia in care se va desfasura activitatea;

e) perioada de valabilitate.

(3) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu atributii de management al domeniilor reglementate specific va aloca fiecarei autorizatii de functionare un cod de autorizare, tinand un registru special in acest sens, si va avea urmatoarea configuratie:

RO 123 XX 00000, unde:

- RO reprezinta codul ISO al tarii;

- 123 reprezinta o secventa de 3 caractere pentru identificarea unitatii emitente;

- XX - secventa ce reprezinta tipul activitatii autorizate, respectiv: TM - tichete de masa; CC - tichete-cadou si tichete de cresa; TV - tichete de vacanta;

- 00000 reprezinta o secventa de 5 caractere pentru identificarea numarului de autorizatii alocate unei unitati emitente.

Art. 53. - Autorizatiile de functionare deja emise raman valabile pana la expirarea perioadei de valabilitate."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Anexele nr. 1-13 fac parte integranta din prezentul ordin ."

6. La anexa nr. 1, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. Secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice, coordonator al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - presedinte."

7. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Autorizarea operatorilor economici sa desfasoare activitati in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa, autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si tichete de cresa, precum si autorizarea unitatilor emitente de tichete de vacanta, denumiti in continuare operatori, se realizeaza prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, denumita in continuare comisie, structura interdepartamentala care isi desfasoara activitatea in sediul Ministerului Finantelor Publice."

8. La anexa nr. 2, alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii economici din domeniile cu reglementari specifice - operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de tichete de masa, operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de tichetecadou si tichete de cresa, precum si operatorii economici care functioneaza ca unitati emitente de tichete de vacanta ."

9. La anexa nr. 8, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Ordinul nr. 487/2009, privind Autorizarea unitatilor emitente de tichete de vacanta pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Ştiri Juridice