Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 06 Apr 2009       35671 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Legea 10 din 2001. Este orice titlu de valoare nominala emis de Ministerul Finantelor Publice pâna la data prezentei legi, neutilizat de catre detinator sau dobânditorul subsecvent
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Sinonime - Active corporale, Imobilizari fizice, Imobilizari tangibile, Investitii materiale.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(C.N.V.M.)Este o autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, ale carei atributii principale sunt
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Clasificarea activitatilor din economia nationala.

(4) In bugetul asigurarilor pentru somaj veniturile aferente sistemului asigurarilor pentru somaj se diminueaza la contributii de asigurari pentru somaj cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majoreaza la capitolul 68.04 "Asigurari si asistenta sociala" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea cu 240,3 milioane lei la titlul "Asistenta sociala", cu suma de 82,5 milioane lei la titlul a€žTransferuri intre unitati ale administratiei publice", cu 2,5 milioane lei la titlul a€žBunuri si servicii", cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului a€žDobanzi" si prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul a€žCheltuieli de personal", iar deficitul se majoreaza cu suma de 438,7 milioane lei.
(5) In bugetul asigurarilor pentru somaj la capitolul 80.04 a€žActiuni generale economice, comerciale si de munca", titlul a€žAlte transferuri", articolul a€žTransferuri interne" se introduce alineatul a€žCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeana" cu suma de 0,01 milioane lei, care se asigura prin redistribuire in cadrul acestui titlu .
(6) Veniturile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se diminueaza la contributia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei si se diminueaza cu aceeasi suma excedentul acestui fond .
(7) Se autorizeaza Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sa detalieze la capitolul 64.04 a€žCheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale", alineatele articolului "Cheltuieli salariale in bani" de la titlul "Cheltuieli de personal" din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Art. 17. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile prevazute in prezentul capitol in volumul si structura bugetelor acestora si ale bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ordonatorii principali de credite comunica Ministerului Finantelor Publice detalierea modificarilor aprobate.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze influentele aprobate si sa introduca modificarile prevazute in prezentul capitolul in bugetele lor si in anexele la acestea.

Art. 18. - In anul 2009, dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile art.21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

CAPITOLUL II
Masuri in domeniul politicii fiscale

Art. 19. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

a€žImpozit pe profit minim

Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.
(2) Contribuabilii care desfasoara preponderent activitatile prevazute la alin. (4), cu exceptia celor prevazuti la art. 15 si la art.38, si la care impozitul pe profit este mai mic decat 0,5% din veniturile inregistrate, sunt obligati la plata unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor inregistrate, dar nu mai putin de 6.500 lei anual.
(3) In sensul alin. (2), veniturile inregistrate sunt veniturile obtinute din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare;
g) veniturile prevazute la art. 20 lit. d);
h) in perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), activitatile desfasurate de contribuabili sunt urmatoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activitati de inchiriere si leasing;
c) activitati de investigatii si protectie;
d) comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor;
e) comert cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete;
f) comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor;
g) hoteluri si alte facilitati de cazare;
h) restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie;
i) activitati de servicii in tehnologia informatiei;
j) activitati de servicii informatice;
k) activitati juridice si de contabilitate;
l) industria alimentara;
m) fabricarea bauturilor;
n) activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management;
o) activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica;
p) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
r) activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor;
s) activitati sportive, recreative si distractive;
s) transporturi rutiere;
t) alte activitati de servicii .
(5) Incadrarea in activitatile prevazute la alin. (4) este cea stabilita prin clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN."

Afişează Proiectul de Ordonanta cu privire la rectificare bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice