Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

OUG nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

  Publicat: 12 Apr 2009       5030 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
OUG nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 30 iunie 2006

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Avand in vedere imposibilitatea finalizarii procedurilor de achizitionare a echipamentelor audio-video pana la data de 1 iulie 2006, data la care era prevazuta inceperea procesului de inregistrare a sedintelor de judecata potrivit art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile ulterioare, ceea ce este de natura a produce grave difunctionalitati legate de neindeplinirea masurilor procedurale prevazute de lege si care ar putea fi invocata in cadrul proceselor aflate pe rolul instantelor de judecata,
pentru a inlatura dificultatile ivite in practica la instantele cu schema redusa de personal, in cadrul carora nu pot fi constituite colegii de conducere in componenta stabilita de Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, si care au repercusiuni asupra bunei functionari a instantelor si parchetelor,
pentru reglementarea de urgenta a situatiei in care judecatori sau procurori urmeaza a fi detasati in cadrul unor institutii ale Uniunii Europene ori organizatii internationale, ca urmare a obligatiilor internationale asumate de Romania sau care vor decurge din statutul de membru al Uniunii Europene, situatie care nu este acoperita in mod expres de cadrul legislativ in vigoare,
luand in considerare necesitatea reglementarii urgente a unor solutii de natura sa asigure clarificarea si unificarea interpretarii anumitor dispozitii ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, care sa ajute la o cat mai eficienta functionare a instantelor judecatoresti si a parchetelor, conditie esentiala pentru procesul de integrare europeana, afirmata in mod repetat cu ocazia misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene si care va continua sa se mentina in atentia acesteia, in lipsa luarii de masuri legislative urgente, dublate subsecvent de masurile de aplicare corespunzatoare a legii,
avand in vedere deficientele si lacunele Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificarile ulterioare, constatate cu ocazia evaluarii si analizei, in cadrul comisiei constituite in cadrul Ministerului Justitiei, a aspectelor semnalate de instantele judecatoresti si parchete, precum si controversele privind interpretarea dispozitiilor acesteia, a rezultat concluzia ca in forma actuala Codul penal adoptat in anul 2004 nu poate intra in vigoare, fiind necesara reanalizarea anumitor solutii propuse prin noul Cod penal si regandirea anumitor institutii pentru a oferi solutii viabile, moderne, dar mai cu seama eficiente, in acord cu legislatiile penale occidentale si cu tendintele politicii penale europene.

Luand in considerare faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal s-a amanat intrarea in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal pana la data de 1 septembrie 2006, iar pana la aceasta data nu sunt posibile promovarea si intrarea in vigoare a unui proiect de lege care sa remedieze deficientele constatate,
intrucat intrarea in vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificarile ulterioare, este conditionata de intrarea in vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificarile ulterioare, fiind elaborata pe baza dispozitiilor sale, este necesara si prorogarea intrarii in vigoare a Legii nr. 294/2004, cu modificarile ulterioare.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (1) al articolului 58 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale."
2. Dupa articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu urmatorul cuprins:
"Art. 651. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 29 alin. (8) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile ulterioare, recursul impotriva hotararilor de suspendare din functie a judecatorului sau procurorului nu este suspensiv de executare .
(2) In cazul in care, impotriva hotararii de eliberare din functie a judecatorului sau procurorului se exercita calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din functie pana la solutionarea irevocabila a cauzei de catre instanta competenta .
(3) Dispozitiile art. 63 alin. (2) si ale art. 64 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."
3. Alineatul (3) al articolului 74 se abroga.
4. Alineatul (5) al articolului 79 se abroga.

Art. II
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa alineatul (2) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Atributiile date prin lege sau prin regulament in competenta presedintilor sau a vicepresedintilor de instante nu pot fi delegate colegiilor de conducere ."
2. Dupa alineatul (2) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In cazul in care la judecatorii si tribunale specializate numarul judecatorilor este mai mic de 3, atributiile colegiului de conducere se exercita de presedinte."
3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 64 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre conducatorul parchetului, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Solutiile adoptate de conducatorii parchetelor pot fi infirmate, motivat, de conducatorul parchetului ierarhic superior.
(4) Lucrarile repartizate unui procuror pot fi trecute altui procuror in urmatoarele situatii:
a) suspendarea sau incetarea calitatii de procuror, potrivit legii;
b) in absenta sa, daca exista cauze obiective care justifica urgenta si care impiedica rechemarea sa;
c) lasarea cauzei in nelucrare in mod nejustificat mai mult de 30 de zile."
4. Dupa alineatul (4) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor, masura dispusa, potrivit alin. (4), de conducatorul parchetului."
5. Dupa alineatul (4) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile art. 46 alin. (3) se aplica in mod corespunzator."

Art. III
Data prevazuta la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se amana pana la 1 ianuarie 2008.

Art. IV
Dispozitiile art. I pct. 4 intra in vigoare la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.

Art. V
Alineatul (2) al articolului 29 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Afişează OUG nr. 50/2006 privind unele masuri pentru asigurarea bunei functionari a instantelor judecatoresti si parchetelor si pentru prorogarea unor termene pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice