Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Ordinul nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti

Ordinul nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti

  Publicat: 12 Apr 2009       17789 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ordinul nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 02/07/2008

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.

Nr. 368/1.160/212

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Sanatatii Publice
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Vazand Referatul de aprobare nr. 117.036 din 21 mai 2008, intocmit de Directia generala implementare politici agricole, avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicata, in baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 24 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii publice si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii Publice si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor, respectiv prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin .
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si actelor normative din domeniul protectiei consumatorilor.
(3) Verificarea si controlul respectarii prevederilor prezentului ordin privind producerea si comercializarea bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Inspectia tehnica si control in realizarea si promovarea produselor din industria alimentara.
(4) Verificarea si controlul pe piata al respectarii prevederilor prezentului ordin privind etichetarea bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin si a prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008 se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 3
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.
(2) Comercializarea bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin, produse si etichetate inaintea intrarii in vigoare a prezentului ordin, este permisa pana la epuizarea stocului; la intrarea in vigoare a prezentului ordin se interzice utilizarea stocurilor de etichete care nu sunt conforme cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea bauturilor spirtoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Norma privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti, 2008Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1

(1) Fara a aduce atingere prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 39 din 13 februarie 2008, prezentele norme definesc termenii utilizati privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin si stabilesc autoritatile responsabile cu verificarea respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 110/2008 si cu verificarea pe piata a etichetarii acestora.
(2) Prevederile prezentelor norme se aplica bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin, din productia interna.
(3) Operatorii economici care desfasoara o activitate in domeniul productiei si comercializarii bauturilor traditionale romanesti: tuica, horinca, turt, palinca, vinars, rachiu de fructe, rachiu de tescovina si rachiu de drojdie de vin au obligatia de a respecta prevederile prezentelor norme.

Capitolul II - Definitii si cerinte tehniceArt. 2

In sensul prezentelor norme, definitiile si cerintele tehnice sunt urmatoarele:
1. concentratia alcoolica in volum - raportul dintre volumul de alcool in stare pura, la temperatura de +20?C, continut in produs, si volumul total al acestui produs la aceeasi temperatura; se exprima in procente de volum (% vol.);
2. produse indulcitoare - produsele care confera gustul dulce, cum sunt: zaharul semialb, zaharul alb, zaharul alb extra, dextroza, fructoza, siropul de glucoza, zaharul lichid, zaharul lichid invertit, siropul de zahar invertit, zaharul caramelizat, mustul de struguri concentrat rectificat, mustul de struguri concentrat, mustul de struguri proaspeti, mierea de albine, siropul de roscove, precum si orice alte zaharuri naturale care au un efect asemanator cu cel al produselor mentionate anterior;
3. zahar caramelizat - produsul obtinut exclusiv prin tratamentul termic controlat al zaharozei fara adaos de baze, acizi minerali si aditivi chimici;
4. substanta aromatizanta - substanta chimic definita, cu proprietati aromatizante, care se obtine prin procese fizice corespunzatoare (inclusiv distilarea sau extractia cu solventi) ori prin procese microbiologice sau enzimatice care pornesc de la materiale de origine vegetala ori animala, atat in stare bruta, cat si dupa prelucrare pentru consum uman prin metode traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);
5. preparat aromatizant - un produs diferit de substanta descrisa la pct. 4, concentrat sau nu, care se obtine prin procese fizice corespunzatoare (inclusiv distilarea sau extractia cu solventi admisi pentru industria alimentara) sau prin procese enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii de origine vegetala sau animala, atat in stare bruta, cat si dupa prelucrarea pentru consumul uman prin metode traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);Afişează Ordinul nr. 368/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor traditionale romanesti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019

Competenta materiala. Locul executarii obligatiei. Lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatie
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 418/2019

Ştiri Juridice

Judecatori eliberati din functie la data de 13 februarie 2020
14 Feb 2020 | 332

Ministerul Educatiei lanseaza Campania „Meseria face diferenta!”
12 Feb 2020 | 358

Formular simplificat pentru directionarea unei sume din impozitul pe venit aferent anului 2019
12 Feb 2020 | 317