Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

  Publicat: 15 Apr 2009       112104 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Documente atasate
Anexe OUG 34.pdf
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249, din 14 aprilie 2009.

Termen din limba germana
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Contractul prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta altei persoane, numita comodatar, un lucru nefungibil si neconsumptibil, cu obligatia pentru acesta de a-l restitui la termen in natura, in individualitatea sa (art.1560 Cod Civil).
Orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unitatilor administrative-teritoriale
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Gheorghe Pogea s-a nascut in anul 1955. A absolvit Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor (metalurgie) din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in 1981 si este doctor in stiinte si ingineria materialelor.

(9) Operatorii economici care desfasoara activitatea de comercializare in sistem angro de produse energetice prevazute a art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligati sa indeplineasca procedura si conditiile stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prevazut la alin. (8), in termen de 90 de zile de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(10) Nu intra sub incidenta alin. (8) si (9) antrepozitarii autorizati si operatorii inregistrati pentru produse energetice.
(11) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare.
(12) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (9), care nu indeplinesc procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), dupa termenul stabilit la alin. (9), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare si oprirea activitatii de comercializare a produselor accizabile pe o perioada de 1-3 luni."

Art. 33. - Dupa articolul 219 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 2191 , cu urmatorul cuprins:

a€žARTICOLUL 2191
Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative
(1) Constituie contraventie nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete.
(2) Fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete.
(3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza declaratiile recapitulative pana la implinirea termenului legal de depunere a acestora.
(4) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
(5) Amenda prevazuta la alin. (2) se reduce cu 50% in situatia in care persoana impozabila corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative.
(6) Dispozitiile art. 221 alin. (1) si (5) se aplica in mod corespunzator."


Art. 34. - (1) Prevederile art. 2191 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) In cazul declaratiilor recapitulative cu termene de depunere anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dispozitiile art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) Nu se sanctioneaza contraventional persoanele care corecteaza, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, declaratiile recapitulative cu termene de depunere anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

CAPITOLUL VI
Alte dispozitii


Art. 35.
- (1) Limita valorica a garantiilor de stat pentru anul 2009, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, se stabileste in suma de 6 miliarde lei.
(2) Pentru garantiile de stat emise in valuta conversia se efectueaza la cursul de schimb valabil la data semnarii contractului de imprumut .
(3) Acordarea garantiilor de stat emise in conformitate cu alin. (1) se va realiza pentru finantarea proiectelor prioritare pentru economia romaneasca, derulate de catre entitati publice si private nonfinanciare, in conditiile respectarii legislatiei privind ajutorul de stat .
Art. 36. - (1) Plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate se realizeaza de catre institutiile publice in perioada 24-31 a fiecarei luni.
(2) In vederea derularii in conditii de echilibru a cheltuielilor sectorului public, institutiile publice au obligatia de a-si programa platile efectuate prin virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) Institutiile publice si operatorii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice o programare a operatiunilor de vanzare/cumparare de valuta potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) Prin normele metodologice prevazute la alin. (2) se pot aproba categorii de plati exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(5) In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, termenele de plata aferente
angajamentelor legale incheiate se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).
(6) Angajamentele legale incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se coreleaza cu termenele de plata prevazute la alin. (1).
Art. 37. - Institutiile publice sunt obligate sa furnizeze Ministerului Finantelor Publice, la termenele, periodicitatile si in forma solicitata, date si informatii financiar-contabile, in conformitate cu instructiunile si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
Art. 38. - In cazul nerespectarii prevederilor art. 35 si 36, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa ia urmatoarele masuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii;
c) in situatia nerespectarii termenului de plata sau a nerespectarii graficului de plati anuntat, Ministerul Finantelor Publice isi rezerva dreptul de a scoate din decontare sumele neanuntate, iar responsabilitatea pentru nedecontarea documentelor de plata prezentate unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului revine in totalitate ordonatorilor de credite.
Art. 39. - Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a€žArt. 5. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii si subventii acordate de la aceste bugete si integral din venituri proprii vor depune centralizat la Ministerul Finantelor Publice, pana cel tarziu in a zecea zi lucratoare inclusiv a lunii curente pentru luna anterioara, situatii privind monitorizarea derularii programului de investitii publice."
Art. 40. - Prevederile art. 32 pct. 12 si art. 33 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 41. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante e urgenta se abroga art. 1 si alin. (2) si (3) ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008.
Art. 42. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Documente Atasate
Anexe OUG 34.pdf

Afişează OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice