Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

  Publicat: 13 May 2009       5432 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 11 mai 2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma fixa pe care o platesc periodic membrii unei organizatii, ai unei asociatii etc.

Avand in vedere dezbaterile pe marginea materialelor prezentate in sedinta Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania din data de 14 aprilie 2009, in temeiul prevederilor:
a) art. 6 alin. (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, cu modificarile ulterioare;
si
b) art. 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 14 aprilie 2009, hotaraste:

Se aproba cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, dupa cum urmeaza:

A. Cotizatii fixe

Art. 1
(1) Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei ce trebuie achitate de catre toti membrii CAFR, persoane fizice si firme de audit, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de CAFR membrilor acesteia.
(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru firmele de audit: 600 lei.

Art. 2
(1) Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(2) In cazul auditorilor financiari persoane fizice si firme de audit, care se inscriu in Registrul auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al CAFR.
(3) Auditorii financiari, membri ai CAFR, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata acestor cotizatii/tarife.
a) Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este:
Cotizatia fixa restanta * Procentul de calcul * Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365
b) Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale.
c) Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.
Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii.
In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru.
d) Membrii CAFR au obligatia transmiterii catre aceasta a copiei documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.

B. Cotizatii variabile

Art. 3
(1) Cotizatii1e variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membri ai CAFR, calculate prin aplicarea unor cote specificate mai jos la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).
(2) Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:

 • se aplica un procent de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
 • se aplica un procent de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;
 • se aplica un procent de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;
 • se aplica un procent de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei;
 • se aplica un procent de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.
  (3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, spre exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare al cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.
  Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.
  (4) Prin exceptie de la alin. (3), pentru misiunile de audit la care onorariul orar declarat de catre auditori se situeaza sub nivelul onorariului mediu orar, calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate de catre reprezentantii CAFR in exercitiul anterior, onorariul aferent acestei activitati se determina prin inmultirea numarului de ore declarate de auditor ca fiind efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar, cu onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior si publicat conform alin. (5).
  (5) Pana la data de 15 februarie a fiecarui an, CAFR va publica pe site-ul propriu nivelul mediu al onorariului orar rezultat din inspectiile de calitate efectuate in exercitiul anterior, care sa fie avut in vedere de catre auditori la calcularea cotizatiilor variabile datorate CAFR.

  Art. 4
  (1) Membrii CAFR, auditori financiari activi, persoane fizice sau firme de audit, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana pe data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute de art. 2 alin.(2)-(4), pana la data de 30 iunie, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai CAFR, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.
  (2) Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie, se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii CAFR, aferente totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, respectiv prin evaluarea numarului de ore declarate de auditor ca efectuate pentru finalizarea fiecarei misiuni de audit, in conformitate cu Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 44/2005, luanduA­se in considerare, ca suma de referinta, onorariul mediu orar calculat ca urmare a inspectiilor de calitate efectuate in exercitiul anterior.
  Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii CAFR pana la data de 30 septembrie, diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii CAFR sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.
  (3) Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii CAFR. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.
  (4) Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre CAFR.
  (5) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica si in cazul platii cu intarziere a cotizatiilor variabile.

  C. Tarife
Afişează Hotararea nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice