Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005

Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005

  Publicat: 16 Mar 2009       30020 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005 prin:
- Legea nr. 464/2001
- Legea nr. 478/2003
- Legea nr. 262/2005.

Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Drepturile de proprietate intelectuala, cum sunt brevetele si marcile comerciale, confera inventatorului sau celui care le-a conceput anumite drepturi exclusive asupra exploatarii muncii sale, in special in materie de productie si de comercializare.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.

Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depasirea capacitatilor de depozitare uzinale si de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.

Art. 91
In situatia in care un depozit de materii explozive este utilizat de mai multi agenti economici, in baza unor contracte de custodie, evidentele se pastreaza separat pentru fiecare agent economic.

Art. 10
Inspectoratul teritorial de munca sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratul judetean de politie poate, dupa caz, suspenda sau restrange activitatile pentru producere, preparare, detinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizatiile daca sunt incalcate reglementarile legale in vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate .
Retragerea autorizatiei atrage incetarea dreptului acordat persoanelor juridice si fizice de a mai efectua activitatile pentru care aceasta a fost acordata.
La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei, institutiei care a emis-o.

Art. 11
Autorizatiile eliberate pe baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in a caror raza titularul isi are sediul . Neprezentarea autorizatiei pentru viza, in termen de 15 zile de la data expirarii acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operatiuni cu materii explozive.
Organele prevazute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, in termen de 15 zile, o noua autorizatie titularului, care face cunoscute:
a) schimbarea denumirii sau a sediului;
b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizatiei;
c) completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.

Art. 12
Persoanele juridice autorizate care executa lucrari, cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau in cadrul interventiilor cu mijloace antigrindina sunt obligate sa anunte inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor.

Capitolul III - Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestoraArt. 13
Transportul si manuirea explozivilor propriu-zisi si ale mijloacelor de initiere si aprindere, cu exceptia obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice si a celor pentru scopuri tehnice pe baza de amestecuri pirotehnice, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni . Transportul si manuirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice si ale celor pentru scopuri tehnice pe baza de amestecuri pirotehnice, se efectueaza de catre personal special instruit.

Art. 14
Orice transfer sau transport de materii explozive se efectueaza numai cu mijloace de transport amenajate in acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementarilor legale in vigoare si semnate de cei in drept .
Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea se gasesc in cadrul aceluiasi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit .

Art. 15
Incarcarea, transferul, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
Fac exceptie transferurile pe calea ferata sau pe apa, transporturile din fabrica producatoare la depozitele proprii, precum si cele executate in cadrul aceluiasi amplasament.

Art. 16
Transferul sau transportul in acelasi mijloc de transport al materiilor explozive impreuna cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum si accesul in mijlocul de transport al persoanelor fara atributii de serviciu in ceea ce priveste transferul sau transportul respectiv sunt interzise.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 mijloacele de transport folosite de echipele de prospectiuni geologice, perforari de sonde, constructii hidroenergetice, hidrotehnice, reparatii sau constructii de drumuri, cai ferate si poduri sau interventii antigrindina, daca sunt amenajate conform reglementarilor legale.

Art. 17
Transferul, transportul sau depozitarea in comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai in conditiile stabilite in anexa la prezenta lege.

Art. 18
Paza transferurilor de materii explozive de la producator la depozitele de baza sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigura cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.
Pentru transferul de materii explozive si subansambluri explozive utilizate la interventiile antigrindina de la depozitele de baza sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea nu se afla in acelasi amplasament cu depozitul de consum, paza se asigura de catre agentii economici, prin personal dotat cu arme de foc, in conditiile legii.
Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, agentii economici sunt obligati sa anunte in prealabil organul de politie pe teritoriul caruia se efectueaza transferul.
Paza materiilor explozive, in tranzit pe teritoriul Romaniei, se asigura contra cost numai cu efective de jandarmi, dupa verificarea prealabila a integritatii sigiliilor aplicate de expeditor, in conformitate cu procedurile privind transporturile si expeditiile internationale de marfuri periculoase.
Paza transferurilor si transporturilor de materii explozive cu destinatie militara, pe teritoriul Romaniei, se asigura de catre unitatile Ministerului Apararii Nationale.

Art. 19

Afişează Legea 126/1995, privind regimul materiilor explozive, consolidata in 2005 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 126/1995    Materiale explozive    Legea 464/2001    Legea 478/2003    Legea 262/2005

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 461 din data 19.12.2011Articole Juridice

ORDONANTA de autorizare a livrarii sub supraveghere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Livrarea supravegheata. Art. 151 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

CAZUL BALLESTERO
Sursa: EuroAvocatura.ro