Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Norma din 2009, privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Norma din 2009, privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

  Publicat: 02 Jun 2009       8268 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Norma din 2009, privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 02/06/2009

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Titluri de credit (efecte comerciale exprimate in moneda straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Subiect al raportului juridic de asigurare, caruia, in ipoteza producerii riscului asigurat, ii revine obligatia
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana care stapaneste o proprietate in comun cu altcineva.
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,

CAPITOLUL I
Avizarea, constatarea si evaluarea prejudiciilor

Art. 1. - Prezentele norme reglementeaza procedurile specifice de avizare, constatare, evaluare si lichidare a daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, precum si de stabilire si plata a despagubirilor.

Art. 2. - (1) Asiguratii/beneficiarii PAD, asa cum sunt definiti la art. 18 din Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, sunt obligati sa instiinteze in cel mai scurt timp, fara a depasi insa termenul de 60 de zile de la data producerii riscului asigurat, asiguratorul care a eliberat PAD cu privire la producerea riscului asigurat si sa precizeze imprejurarile cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul constatarilor referitoare la acest eveniment sa procedeze in conformitate cu instructiunile primite de la asigurator.

(2) Daca informatiile inscrise in PAD au suferit modificari in timpul valabilitatii asigurarii, asiguratii/beneficiarii PAD sunt obligati sa instiinteze in scris, in termen de 30 de zile calendaristice de la data aparitiei modificarilor, asiguratorul care a eliberat PAD cu privire la modificarile intervenite.

Art. 3. - (1) In cazul producerii unui risc asigurat prin PAD, asiguratii/beneficiarii PAD vor depune o cerere de despagubire in scris catre asiguratorul ce a eliberat PAD, potrivit prezentelor norme.

(2) In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza prin intermediul autoritatilor locale direct catre PAID si, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 260/2008, constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata de PAID.

Art. 4. - (1) Asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa desfasoare constatarea privind producerea riscului asigurat in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii instiintarii despre producerea evenimentului asigurat, respectiv din momentul in care accesul direct in zona calamitata este posibil.

(2) Constatarea daunei contine minimum raportul de constatare tehnica si determinarea cauzelor si imprejurarilor producerii riscului asigurat.

Art. 5. - (1) Asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa deschida dosarul de dauna, sa initieze procedura de regularizare a daunelor si sa instiinteze PAID in termen de 5 zile calendaristice despre formularea in scris a fiecarei cereri de despagubire depuse de asiguratii/beneficiarii PAD, ca urmare a constatarii de catre institutiile abilitate a starii de dezastru natural.

(2) In vederea regularizarii unei daune, dosarul de daune va contine cel putin urmatoarele documente:

- avizarea in scris a daunei de catre asiguratul/beneficiarul PAD;

- procesul-verbal de constatare a pagubelor;

- fotografii ale elementelor de constructie avariate in evenimentul asigurat;

- documente de evaluare a pagubei si stabilire a cuantumului despagubirii;

- cererea de despagubire completata de asiguratul/ beneficiarul PAD;

- referatul intocmit de lichidatorul de daune.

Art. 6. - (1) Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semneaza de catre partile implicate, respectiv de catre reprezentantul asiguratorului care a eliberat PAD sau de cel al societatii desemnate de PAID sa instrumenteze dosarul de dauna si de catre asiguratul/beneficiarul PAD.

(2) Eventuale obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate se vor mentiona in procesul-verbal sau intr-o anexa a acestuia, iar orice modificare in cuprinsul procesului-verbal trebuie efectuata cu acordul scris al persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Daca ulterior incheierii procesului-verbal apar si alte pagube ca urmare a riscului asigurat ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi parti care au luat parte la constatarea initiala.

(4) Toate persoanele care participa la intocmirea proceselor-verbale raspund conform legii pentru inscrierea cu intentie (in cunostinta de cauza) a datelor false sau nereale in procesele-verbale respective.

Art. 7. - Dupa efectuarea constatarii, asiguratorul care a eliberat PAD si care instrumenteaza dosarul de dauna este obligat sa elibereze asiguratului/beneficiarului PAD o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor, in care se vor mentiona numarul dosarului deschis, data, localitatea, judetul, adresa completa a locuintei asigurate si elementele de constructie avariate. In procesul-verbal de constatare se vor mentiona elementele de constructie constatate ca fiind avariate in urma producerii riscului asigurat, precum si lista documentelor necesare a fi depuse de catre asiguratul/ beneficiarul PAD pentru finalizarea dosarului de daune si efectuarea platii.

Art. 8. - (1) PAID va recunoaste constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID.

(2) PAID are dreptul sa verifice constatarile tehnice efectuate de catre asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie asociati in PAID, precum si pe cele efectuate de societatile desemnate de catre PAID, precum si modul de evaluare si de stabilire a cuantumului despagubirii.

Art. 9. - Evaluarea despagubirilor cuvenite asiguratului beneficiarului PAD, pe care asiguratorul care a eliberat PAD este obligat sa o stabileasca, se efectueaza astfel:

a) pentru cazurile in care asiguratul/beneficiarul PAD solicita in scris intocmirea unui deviz estimativ de reparatie, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitare;

b) pentru cazurile in care sunt necesare devize de lucrari sau proiecte de consolidare a locuintelor intocmite de firme specializate, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea ultimului document solicitat de asigurator.

Art. 10. - Dupa definitivarea etapelor prevazute mai sus, asiguratorul care a eliberat PAD sau societatea desemnata de catre PAID sa instrumenteze dosarul de dauna este obligat:

a) sa solicite suplimentar alte documente necesare pentru plata despagubirii (acte de proprietate, eventuale documente justificative ori estimative de reparatie, dupa caz, alte costuri privind lucrari si/sau materiale, documente de identificare ale asiguratului/beneficiarului etc.);

b) dupa primirea tuturor documentelor necesare solutionarii dosarului de dauna, sa raspunda cererii partii solicitante, formuland oferta de despagubire potrivit propriilor constatari cu privire la producerea evenimentului asigurat, acoperit prin PAD;

c) dupa finalizarea dosarului de dauna, sa transmita spre completare asiguratului/beneficiarului PAD declaratia din care sa rezulte faptul ca prin incasarea despagubirii nu va mai avea alte pretentii in legatura cu paguba respectiva de la PAID si de la asiguratorul care a eliberat PAD;

d) sa comunice asiguratului/beneficiarului PAD motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire, atunci cand este cazul .

Art. 11. - (1) PAID deconteaza asiguratorilor pentru activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu echivalentul in lei al sumei de 100 euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei pentru fiecare dosar de dauna instrumentat.

(2) Pentru fiecare dintre dosarele de daune respinse ca urmare a avizarii unor riscuri care nu sunt cuprinse in PAD si pentru care nu se desfasoara si nu se finalizeaza constatarea tehnica privind producerea riscului asigurat, PAID deconteaza suma de 25 euro.

(3) Orice expertiza tehnica (de exemplu: privind structura de rezistenta a locuintei, privind cauza alunecarii de teren etc.) considerata necesara de catre asiguratorul care a eliberat PAD se va efectua numai cu acordul PAID, care deconteaza si costul acestei expertize.


CAPITOLUL II
Stabilirea despagubirilor

Art. 12. - Dreptul la despagubire se stabileste pe baza actelor emise de institutiile abilitate sa constate, potrivit legii, starea de dezastru natural (cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale) prin care sa declare si sa delimiteze zonele calamitate pentru orice eveniment cuprins in riscurile asigurate.

Art. 13. - La stabilirea despagubirii, in cazul avarierii sau distrugerii bunurilor asigurate, se iau in consideratie pretentiile formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, despagubirea stabilita de asiguratorul care a eliberat PAD si eventuale obiectii formulate de asiguratii/beneficiarii PAD, fara a se depasi limitele de despagubire stabilite prin PAD.

Art. 14. - Repartizarea la asiguratii/beneficiarii coproprietari a sumelor cuvenite cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se va face in functie de cota de proprietate detinuta de fiecare coproprietar.

Art. 15. - (1) Despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu, cuantumul efectiv al daunei si nici valoarea reala a locuintei la momentul producerii dezastrului natural.

(2) Cuantumul daunei la locuinte este egal cu costul reparatiilor partilor componente pentru acelea care se mai pot repara ori cu costul de inlocuire a elementelor care nu se mai pot repara, inclusiv cheltuielile pentru materiale, stabilite la preturile medii de pe piata locala.

(3) Costul reparatiilor efectuate la locuinte se stabileste pe baza documentelor eliberate de unitatile de specialitate sau in baza devizului intocmit de asigurator, in cazul lucrarilor in regie proprie. In cazul in care reparatiile locuintei se efectueaza in regie proprie, tariful orei de manopera nu va contine TVA si se va tine seama de preturile practicate pe piata locala, pentru materialele si manopera necesare efectuarii reparatiilor.

(4) Prin unitati de specialitate se intelege persoanele juridice legal autorizate, care au in obiectul lor de activitate comercializarea de materiale de constructii si/sau executarea de lucrari de constructii.

(5) Costul reparatiilor cladirilor cu destinatie de locuinta se stabileste prin aplicarea preturilor unitare pe articole de deviz pentru lucrari de reparatii la constructii si instalatiile aferente; metodologia si dispozitiile legale in vigoare care se aplica la intocmirea devizelor in vederea stabilirii costului reparatiilor sunt cele valabile la data producerii evenimentului asigurat.

Afişează Norma din 2009, privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice