Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  Publicat: 27 Jun 2009       4590 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 26 iunie 2009

Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, activitate prin care procurorul sau instanta de judecata declanseaza actiunea penala impotriva invinuitului,
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Luand in considerare necesitatea asigurarii independentei inspectorilor judiciari si a eficientizarii activitatii acestora, aspect semnalat in mod constant de Comisia Europeana cu ocazia evaluarii progreselor realizate de Romania in cadrul Mecanismului de cooperare si verificare,
avand in vedere faptul ca recent Consiliul Superior al Magistraturii a intreprins un important proces de recrutare de inspectori pentru Inspectia judiciara, masura care, insa, ar trebui dublata, in mod necesar, si de o imbunatatire urgenta a cadrului legislativ in care Inspectia judiciara isi va desfasura activitatea, avand ca baza propunerile rezultate din experienta aplicarii in practiea a reglementarilor in materie pana in prezent,
tinand cont de imperativul mentinerii, pe cat posibil, a unui grad inalt de ocupare a posturilor vacante de conducere, pe calea extraordinara a delegarii, pana la ocuparea lor pe calea ordinara a concursului pentru promovarea in functii de executie si, respectiv, de conducere,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

 • La articolul 57, alineatele (6), (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
  "(6) Delegarea judecatorilor se poate face pe o perioada de cel mult 6 luni si poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni.
  (7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 6 luni.
  (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 6 luni."

  Art. II
  Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 45
  (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Comisiile de disciplina pot fi sesizate de Inspectia judiciara sau se pot sesiza din oficiu in legatura cu abaterile disciplinare ale judecatorilor si procurorilor.
  (3) Comisiile de disciplina sunt formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respeciiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori.
  (4) Membrii comisiilor de disciplina nu pot desfasura pe perioada mandatului decat activitate specifica acestei calitati si sunt inlocuiti de membri supleanti in situatiile in care, din motive intemeiate, nu pot participa la solutionarea lucrarilor.
  (5) Membrii comisiilor de disciplina si membrii supleanti sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de un an, cu posibilitatea reinvestirii o singura data ."

  2. Dupa articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 45^1
  (1) Orice persoana interesata, inclusiv conducatorii instantelor sau ai parchetelor, poate semnala inspectiei judiciare aspecte in legatura cu activitatea ori conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, cu incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori cu savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare.
  (2) Orice semnalare privind activitatea necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor, gresit indreptata la instante sau parchete, va fi inaintata inspectiei judiciare in termen de 5 zile de la inregistrare .
  (3) Aspectele semnalate sunt supuse unor verificari prealabile efectuate de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori, in cadrul carora se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare.
  (4) Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, rezultatul se comunica direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare .
  (5) In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, Serviciul de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv Serviciul de inspectie judiciara pentru procurori sesizeaza comisia de disciplina corespunzatoare."

  3. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 46
  (1) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare, care se dispune potrivit art. 45 alin. (2), in termen de maximum 10 zile de la data sesizarii.
  (2) Cercetarea disciplinara se efectueaza de inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori, respectiv din cadrul Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori
  (3) In cadrul cercetarii disciplinare se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii sau de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
  (4) Cercetarea disciplinara se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.
  (5) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva judecatorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru aceeasi fapta .
  (6) Organul de urmarire penala este obligat sa comunice Consiliului Superior al Magistraturii intr-un termen rezonabil actul prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.
  (7) Suspendarea se dispune de comisia de disciplina, prin rezolutie.
  (8) Suspendarea opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva. Dispozitiile alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
  (9) Cercetarea prealabila se efectueaza in termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea . Comisia de disciplina poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.
  (10) In cazul in care, inainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificari suplimentare, solicita completarea cercetarii disciplinare. Rezultatul verificarilor suplimentare este inaintat comisiei de disciplina in cel mult 30 de zile de la data la care s-a dispus completarea verificarilor.
  (11) In termen de 20 de zile de la primirea rezultatului cercetarii disciplinare sau, dupa caz, a rezultatului verificarilor suplimentare, comisia de disciplina, in cazul in care considera ca se justifica, sesizeaza sectia corespunzatoare in vederea solutionarii actiunii disciplinare.
  (12) In cazul in care comisia de disciplina considera ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea. Rezolutia se comunica persoanelor indicate la art. 45^1 alin. (4) si inspectorului judiciar care a efectuat cercetarea.
  (13) Impotriva solutiei de clasare poate fi formulata contestatie de persoana indicata la art. 45^1 alin. (1), de persoana vizata sau de inspectorul judiciar care a efectuat cercetarea la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezolutiei.
  (14) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termenul de prescriptie de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscuta."

  4. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
Afişează OUG nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice