Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice

HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice

  Publicat: 27 Jun 2009       30267 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 26 iunie 2009

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Grupare a diferitelor pozitii din nomenclatorul marfurilor, in grupe sau clase dupa anumite criterii (caracteristici).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Grupare a diferitelor pozitii din nomenclatorul marfurilor, in grupe sau clase dupa anumite criterii (caracteristici).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Grupare a diferitelor pozitii din nomenclatorul marfurilor, in grupe sau clase dupa anumite criterii (caracteristici).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Grupare a diferitelor pozitii din nomenclatorul marfurilor, in grupe sau clase dupa anumite criterii (caracteristici).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Grupare a diferitelor pozitii din nomenclatorul marfurilor, in grupe sau clase dupa anumite criterii (caracteristici).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si functionarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.
(2) In scopul proteciiei turistilor serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.
(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, in sensul prezentei hotarari, se intelege orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.
(4) Structurile de primire turistice includ:
a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica:

 • hoteluri,
 • hoteluri-apartament,
 • moteluri,
 • hoteluri pentru tineret,
 • hosteluri,
 • vile turistice,
 • cabane,
 • bungalouri,
 • sate de vacanta,
 • campinguri,
 • apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie,
 • nave fluviale si maritime,
 • pensiuni turistice si pensiuni agroturistice
 • alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

  b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica:
 • unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare,
 • unitati de alimentatie publica situate in municipii si in statiuni turistice.

  Art. 2
  (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de catre Ministerul Turismului care elibereaza certificatul de clasificare.
  (2) Operatorul economic, proprietar sau administrator de structuri de primire turistice, solicita Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 30 de zile inainte de darea lor in folosinta.
  (3) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii si a documentatiei complete necesare, Ministerul Turismului efectueaza verificarile si elibereaza certificatul de clasificare . In cazul in care nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, Ministerul Turismului comunica operatorului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata.
  (4) In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii, operatorul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.

  Art. 3
  (1) Certificatele de clasificare sunt valabile pana la modificarea criteriilor si conditiilor de clasificare pentru care se acorda. Operatorul economic va solicita preschimbarea certificatului de clasificare in situatia in care criteriile de clasificare nu mai corespund categoriei acordate.
  (2) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii operatorului economic de preschimbare a certificatului de clasificare, Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va elibera un nou certificat de clasificare, corespunzator criteriilor de clasificare indeplinite de operatorul economic. Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare .

  Art. 4
  Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare .

  Art. 5
  (1) Denumirea, tipul si insemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar certificatul de clasificare, numarul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afiseaza vizibil si in mod lizibil la receptie, in holul structurilor de primire turistice care nu dispun de receptie si in spatiul de la intrare in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.
  (2) Certificatul de clasificare si anexa la acesta privind structura spatiilor se pastreaza in permanenta in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

  Art. 6
  Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 7
  (1) In scopul protectiei turistilor si al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor, operatorii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia sa asigure ca activitatea acestor structuri sa se desfasoare cu respectarea urmatoarelor reguli de baza:
  a) mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;
  b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit criteriilor prevazute la art. 6;
  c) asigurarea unei temperaturi minime de 18A°C in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de servire a mesei;
  d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI, in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;
  e) organizarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate in aer liber, in constructii deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile si acoperisul izolate fonic, precum si in constructii provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite si altele asemenea, sa respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementarile specifice;
  f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;
  g) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;
  h) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare .
  (2) Operatorii economici care administreaza structuri de primire turistica clasificate de pe litoralul romanesc au obligatia sa asigure functionarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a celor de alimentatie publica pe toata perioada sezonului turistic estival, respectiv in perioada 1 maiA­30 septembrie a fiecarui an.

  Art. 8
  (1) Certificatul de clasificare se retrage de catre personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci cand nu sunt respectate una sau mai multe dintre regulile stabilite la art. 7 alin. (1).
  (2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constata remedierea deficientelor semnalate.
  (3) Ministerul Turismului va publica periodic lista cuprinzand structurile de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare . Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si cel putin in unul local din judetul in care sunt situate structurile de primire turistice in cauza.
  (4) In perioada in care certificatul de clasificare este retras, operatorul economic, detinator al structurii de primire turistica, nu are dreptul sa desfasoare activitati turistice si sa incaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.
Afişează HG nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Ştiri Juridice