Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Conventie de garantare pentru programul Prima casa

  Publicat: 08 Jul 2009       56256 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm
Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(3) Daca Finantatorul nu transmite cererea de plata in termenul prevazut la art. 7.1 si/sau cererea de plata nu este insotita de toate documentele prevazute la acelasi alineat, raspunderea pentru aceasta conduita ii revine integral.

(4) Decizia referitoare la cererea de plata se comunica Finantatorului si Ministerului Finantelor Publice cel mai tarziu in ziua urmatoare adoptarii.

(5) Plata garantiei se face de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plata, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre Fond a cererii de plata, fara insa a depasi 90 de zile calendaristice de restanta la plata a beneficiarului.

(6) Sumele garantate de Fond se platesc Finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a platii si se recupereaza, prin executare silita, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarii garantate, conform reglementarilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

Art. 7.3. - Plata sumei aferente garantiei acordate pentru finantari in valuta se face in lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data platii.

Art. 7.4. - Dupa primirea comunicarii Ministerului Finantelor Publice privind plata garantiei, Fondul notifica Beneficiarul cu privire la plata efectuata si, in cazul in care acesta nu achita debitul in termenul acordat, inainteaza dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii debitului, conform legii.CAPITOLUL VIII
Comunicari

Art. 8.1. - (1) Toate comunicarile privind prezenta conventie se vor face la adresele partilor indicate in preambul, in atentia conducatorilor urmatoarelor structuri interne:

Pentru Finantator:

..........................................................................

Pentru Fond:

..........................................................................

(2) Partile isi vor comunica reglementarile specifice Programului in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la semnarea prezentei conventii . Orice modificari ale acestora se vor comunica in maximum 10 zile lucratoare de la aprobare.

Art. 8.2. - Partile declara prin prezenta ca respecta standardele de cunoastere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere si legislatia aplicabila.

Art. 8.3. - Partile isi vor comunica rapoartele anuale, in forma destinata publicului, conform legii.

Art. 8.4. - (1) Partile vor aduce la cunostinta unitatilor lor teritoriale (sucursale, agentii etc.) prevederile prezentei conventii .

(2) Partile sunt de acord sa promoveze facilitatile de finantare-garantare convenite prin prezenta conventie prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare si alte materiale promotionale ale celor doua institutii, organizarea in comun de evenimente etc.

CAPITOLUL IX
Alte dispozitii

Art. 9.1. - Partile recunosc ca se afla sub incidenta prevederilor din legislatia bancara referitoare la confidentialitatea si secretul bancar.

Art. 9.2. - Forta majora - asa cum este aceasta definita in doctrina juridica si jurisprudenta - apara de raspundere partea care o invoca, sub conditia anuntarii celeilalte parti in termen de 10 zile lucratoare de la aparitie si a probarii acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Incetarea fortei majore va fi anuntata tot intr-un termen de 10 zile lucratoare. Neindeplinirea formalitatilor de anuntare a fortei majore atrage decaderea partii in cauza din dreptul de a o invoca si de a beneficia de prevederile acestui articol .

Art. 9.3. - Orice litigiu aparut intre partile semnatare in legatura cu incheierea, interpretarea sau executarea prezentei conventii se solutioneaza pe cale amiabila, prin conciliere, in conditiile art. 7201 din Codul de procedura civila. In cazul in care concilierea ramane fara rezultat, partile vor supune litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul social al Fondului.

CAPITOLUL X
Suspendarea si incetarea conventiei

Art. 10.1. - Fondul are dreptul sa suspende unilateral acordarea de garantii in temeiul prezentei conventii in cazul in care Finantatorul nu respecta obligatiile prevazute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept in ziua lucratoare urmatoare primirii comunicarii Fondului si inceteaza la data executarii de catre Finantator a obligatiilor care au constituit motiv al suspendarii.

Art. 10.2. - Prezenta conventie se incheie pe durata Programului si poate inceta prin denuntare unilaterala, in orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. In acest caz partile raman raspunzatoare pentru obligatiile asumate in baza conventiei, a solicitarilor aprobate si a contractelor de garantare emise inainte de data incetarii.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale

Art. 11.1. - Partile garanteaza ca persoanele care semneaza prezenta conventie sunt imputernicite in mod legal pentru aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare la data semnarii conventiei, actelor constitutive, normelor si regulamentelor interne.

Art. 11.2. - Ori de cate ori in prezenta conventie sau in anexele la aceasta se face referire la documente certificate, partile inteleg faptul ca acele documente poarta inscrisa expresia "conform cu originalul", insotita de numele, prenumele, functia si semnatura persoanei care face certificarea.

Art. 11.3. - In cazul in care actele normative referitoare la programul "Prima casa" vor fi modificate/completate, clauzele corespunzatoare ale prezentei conventii se vor considera amendate in conformitate cu dispozitiile normative respective.

Art. 11.4. - Prevederile prezentei conventii pot fi modificate prin acte aditionale, semnate de ambele parti, si se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din legislatia in vigoare.

Art. 11.5. - Prezenta conventie include urmatoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;

- anexa nr. 2 - Contract de garantare;

- anexa nr. 3 - Promisiune unilaterala de creditare;

- anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;

- anexa nr. 5 - Cererea de plata;

- anexa nr. 6 - Declaratia beneficiarului;

Documente Atasate
Anexe Conv Garantare Prima Casa.htm

Afişează Conventie de garantare pentru programul Prima casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Ştiri Juridice