Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       44399 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.

a) cheltuieli pentru finantarea programelor de populare si repopulare;

b) cheltuieli pentru finantarea activitatii de cercetare, pentru protectia resurselor acvatice vii, pentru stabilirea capturilor totale admisibile, pentru studii de promovare si marketing al produselor piscicole;

c) cheltuieli pentru finantarea construirii infrastructurii necesare pescuitului;

d) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, cabinete sau societati profesionale de avocatura;

e) cheltuieli aferente lansarii ofertei de vanzare pe piata de capital, inclusiv comisioanele si taxele;

f) costuri implicate de inchiderea operationala, reorganizarea si/sau lichidarea societatilor comerciale cu profil piscicol;

g) plata rapoartelor de evaluare, cheltuieli de publicitate, taxe notariale, taxe de registru, taxe judiciare si de timbru, taxe pentru avize de mediu;

h) cheltuieli pentru inregistrarea transferului actiunilor de la Agentia Domeniilor Statului la Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;

i) sumele platite efectiv cumparatorilor in executarea garantiilor acordate acestora si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumparatori;

j) sumele platite efectiv concesionarilor in executarea contractelor de concesiune cu titlu de despagubiri pentru nerespectarea obligatiilor de mediu si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de acestia;

k) cheltuieli cu asigurarile;

l) sumele platite efectiv tertilor in vederea pregatirii procesului de concesionare;

m) cheltuieli corespunzatoare intocmirii balantei terenurilor, stabilirii bonitatii terenurilor pe clase de calitate, in vederea calcularii redeventei, pentru verificarea respectarii tehnologiilor, alte impozite si taxe;

n) cheltuieli pentru preluarea, transportul, depozitarea, conditionarea si valorificarea redeventei in natura;

o) alte cheltuieli prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(5) Sumele ce se vireaza la bugetul de stat se stabilesc ca diferenta intre veniturile totale incasate efectiv pana la finele semestrului si cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceeasi perioada .

(6) Virarea sumelor calculate potrivit alin. (4) se efectueaza in termen de 30 de zile de la data expirarii semestrului incheiat.

(7) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are obligatia sa deruleze fondurile rezultate din activitatile desfasurate prin conturi deschise la Trezoreria Statului.

(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se aproba prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 12. - Abrogat.

CAPITOLUL II
Dreptul de pescuit, licentierea si autorizarea pescuitului

Art. 121. - Accesul la resursele acvatice vii este reglementat prin acte normative emise de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, cu scopul de a asigura protectia, refacerea si conservarea acestora, in conformitate cu prezenta lege si cu practica internationala in domeniu .

Art. 122. - (1) Pentru refacerea si conservarea resurselor acvatice vii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste masuri de reglementare a efortului de pescuit si/sau stabilirea cotei alocate.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit, in functie de caracteristicile acestora, in cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;

b) limitarea timpului activitatii pescuitului;

c) numarul de unelte utilizate la pescuit;

d) oprirea pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit, nave/ambarcatiuni sau grupuri de nave/ambarcatiuni, sau in baza altor criterii stabilite ulterior de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 13. - Dreptul de pescuit in bazinele piscicole naturale apartine statului si se atribuie de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in calitate de administrator al resurselor acvatice vii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 131. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura pe baza datelor inregistrate in Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial si care va cuprinde date privind proprietarul sau, dupa caz, administratorul navei/ambarcatiunii, caracteristicile tehnice ale acesteia, zona de pescuit, metodele, uneltele si echipamentele de pescuit prevazute la bord, precum si perioada de valabilitate.

(2) In cazul transmiterii proprietatii navei/ambarcatiunii, in termen de 30 de zile de la data transmiterii, noul proprietar va comunica Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura schimbarea proprietarului, in vederea eliberarii unei noi licente de pescuit .

(3) Neutilizarea licentei de pescuit pe o durata de 60 de zile fara o cauza justificata, in perioada sa de valabilitate, va fi considerata ca o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedandu-se la excluderea definitiva a navei/ambarcatiunii din fisier.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit .

Art. 132. - (1) Autorizatia de pescuit este documentul prin care se atribuie dreptul de pescuit in scop comercial si/sau recreativ/sportiv unei persoane fizice sau juridice si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, efortul de pescuit si cota alocata pe specii.

(2) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activeaza in aceeasi zona de pescuit va putea primi o autorizatie colectiva de pescuit .

(3) Autorizatia de pescuit in scop comercial se va elibera si in cazul exercitarii activitatii de pescuit in ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitatii romane de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu prevederile acordurilor internationale incheiate de Romania.

(4) Capturarea reproducatorilor din bazinele piscicole naturale, necesari activitatilor de reproducere artificiala, se face in baza unei autorizatii speciale eliberate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 14. - Accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului in scop comercial, se atribuie in mod direct pescarilor, persoane fizice si/sau juridice, organizatiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial, legal constituite si recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 15. - Detinatorii de autorizatii de pescuit pot fi:

a) persoane juridice cu profil piscicol sau care au prevazute in statut activitati piscicole;

b) institute, centre si statiuni de cercetare din domeniul piscicol;

c) asociatii care desfasoara si activitati piscicole;

d) asociatii de pescari sportivi;

e) persoane fizice care au atestata calitatea de pescar profesionist.

Art. 16. - (1) Dreptul de pescuit obtinut in baza unei autorizatii piscicole se exercita prin permisul de pescuit .

(2) Permisul de pescuit este individual si netransmisibil.Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   Comentează: Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian GalesJurisprudenţă

Decizia nr. 248/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 126 alin. (4)-(6) din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca ob
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Ştiri Juridice