Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

  Publicat: 22 Jul 2009       48106 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

Ultimele acte modificatoare:
- Legea nr. 481/2003
- Legea nr. 298/2004
- O.U.G. nr. 69/2004
- Legea nr. 113/2005
- O.U.G. nr. 13/2006
- Legea nr. 116/2006.

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Practicarea pescuitului in conditii sau cu mijloace interzise de lege, care poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala.
Act adoptat de organele de stat,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Interzicere prevazute de lege cu privire la savarsirea unor fapte, incheierea unor acte ori desfasurarea unei activitati.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

c) incurajarea si sprijinirea procesarii produselor;

d) imbunatatirea calitatii si promovarea acestor produse.

Art. 383. - (1) Pe parcursul intregului proces de comercializare, produsele trebuie sa fie identificate corect si sa indeplineasca normele privind comercializarea, stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescaresti se refera, in principal, la prospetime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare si etichetare.

Art. 384. - (1) In sensul prezentei legi, prin prima vanzare se intelege acea vanzare care se realizeaza pentru prima data si care stabileste pretul produsului prin document.

(2) Prima vanzare a produselor proaspete, refrigerate si/sau congelate realizate din pescuit se face in locurile stabilite si autorizate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 385. - Produsele proaspete, refrigerate si/sau congelate realizate din pescuit, care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de debarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare sunt insotite, pana la locul primei vanzari, de documente stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 386. - Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, de orice origine sau provenienta, a caror marime sau greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementari, sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sau contravin normelor sanitar-veterinare.

TITLUL IV2
Politica structurala si administrarea capacitatilor de productie

Art. 387. - Politica organizarii sectorului de pescuit se realizeaza prin:

a) masuri destinate perfectionarii personalului care activeaza in sector;

b) masuri de sprijinire a organizatiilor de producatori si a altor forme asociative;

c) masuri pentru constructia, modernizarea si reconversia navelor de pescuit, cu scopul obtinerii unei flote de pescuit moderne, competitive, cu conditii corespunzatoare de munca la bord si de imbunatatire a calitatii produselor, adaptata la actualele zone de pescuit, precum si la exploatarea altora noi, capabile sa garanteze eficienta activitatii;

d) masuri de adaptare a capacitatii flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) masuri de stabilire a porturilor de inmatriculare, precum si schimbarea acestora;

f) masuri de reglementare a descarcarii si a primei vanzari a produselor pescaresti, independent de originea acestora;

g) masuri pentru stabilirea structurii productiei, in functie de cerintele pietei.

Art. 388. - Persoanele fizice sau juridice, care detin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului in scop comercial sau acvaculturii, se pot constitui, la libera lor initiativa, in organizatii de producatori, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil si imbunatatirii conditiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora.

Art. 389. - Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat prin intermediul organizatiilor si sa aplice normele adoptate de organizatie, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare.

Art. 3810. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura stabileste criteriile de recunoastere oficiala a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc.

(2) Activitatea economica desfasurata in zonele geografice in care organizatiile s-au constituit va reprezenta criteriul esential de recunoastere.

Art. 3811. - (1) Recunoasterea oficiala a organizatiilor de producatori, a reprezentativitatii lor si a caracterului exclusiv al unei zone revine autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura va putea retrage recunoasterea organizatiilor de producatori din competenta sa in momentul in care acestea nu mai indeplinesc cerintele care au determinat recunoasterea lor sau cand nu mai indeplinesc criteriile cu privire la functionarea lor.

Art. 3812. - Construirea, modernizarea si reconversia navelor de pescuit se realizeaza in cadrul programelor desfasurate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, pentru adaptarea efortului de pescuit la situatia resurselor acvatice vii existente in zonele de pescuit si tinand cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 3813. - (1) Autorizarea construirii navelor/ambarcatiunilor de pescuit este acordata de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, astfel incat navele/ambarcatiunile ce se construiesc sa substituie una sau mai multe nave eliminate din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(2) Aceste conditii au in vedere tonajul, puterea motorului si alte aspecte tehnice legate de navele si ambarcatiunile de pescuit, modalitatile de pescuit sau zonele de pescuit pe care le folosesc.

(3) Licenta navei de pescuit aflata in constructie este documentul care o identifica, in vederea inceperii activitatii de pescuit . In licenta se vor inscrie datele de identificare a navei, portul de inmatriculare si eliminarile de nave/ambarcatiuni de pescuit facute pentru construirea noii nave sau ambarcatiuni de pescuit, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitatii de pescuit .

Art. 3814. - (1) Modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit au drept scop modificarea conditiilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele nationale si la cele derivate din normele internationale in vigoare, in ceea ce priveste prevenirea accidentelor de munca, imbunatatirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit si perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord.

(2) Cand lucrarile de modernizare si reconversie implica cresterea efortului de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se elimina alte nave/ambarcatiuni inscrise in fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit .

(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

(4) Ajutoarele financiare care se acorda pentru modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit sunt conditionate de realizarea imbunatatirilor prevazute la alin. (1) si tin cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 3815. - In scopul adaptarii flotei la situatia zonelor de pescuit, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura poate opri, temporar sau definitiv, activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit .

Art. 3816. - (1) Prin oprirea definitiva a unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pescaresti a acesteia.

(2) Oprirea definitiva a navelor de pescuit se aplica acelor nave/ambarcatiuni care activeaza in zone de pescuit a caror situatie necesita o adaptare structurala pe termen lung, in scopul reducerii efortului de pescuit si favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.

(3) Oprirea definitiva a unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina eliminarea acesteia din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit .

(4) Conditiile de compensare, urmare a opririi definitive a activitatii navei/ambarcatiunii, atat in ceea ce-l priveste pe proprietar, cat si in ceea ce-i priveste pe angajati, se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

Art. 3817. - (1) Prin oprirea temporara a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pe o perioada de timp determinata.

(2) Oprirea temporara este o masura conjuncturala, cu scopul reducerii efortului de pescuit, ca urmare a unor circumstante stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Conditiile in care se pot compensa din fondurile publice pierderile derivate din oprirea temporara a activitatii se vor stabili prin hotarare a Guvernului.

(4) Compensatiile financiare nu se vor acorda cand cauza ce determina oprirea temporara a activitatii este un exces al efortului de pescuit sau cand oprirea temporara este o cerinta derivata din aplicarea ordinului anual de prohibitie.

Art. 3818. - (1) Portul de inmatriculare, pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in apele maritime si continentale ale Romaniei, este acela de unde nava si/sau ambarcatiunea de pescuit isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.

(2) Pentru obtinerea autorizatiilor de constructie sau de modificare a caracteristicilor tehnice ale navelor si ambarcatiunilor de pescuit, in conformitate cu reglementarile in vigoare, proprietarii acestora sunt obligati sa depuna la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autoritatii care raspunde de pescuit si acvacultura.

(3) Proprietarii navelor sau ambarcatiunilor de pescuit care au arborat alt pavilion si care doresc sa obtina, pentru respectivele nave sau ambarcatiuni de pescuit, dreptul de arborare a pavilionului roman vor depune la capitania de port, pe langa celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare, si un aviz din partea directiei de specialitate din cadrul autoritatii care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 3819. - Navele/ambarcatiunile de pescuit sau comerciale care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

TITLUL IV3
Masuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

Afişează Legea nr. 192/2001, Republicata, privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice