Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

  Publicat: 16 Mar 2009       41469 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lege privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Proiect de lege privind executarea pedepselor - forma transmisa Parlamentului

Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Prevazuta in sectiunea II, cap. III, t. III, art. 631, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Masura prevazuta in sectiunea I, cap. III, t. III, art. 59, C. pen., partea generala si consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea in intregime a pedepsei care i s-a aplicat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
A fost promulgat la 11.09.1865
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,

(3)In cazul prevazut la alin. (2) judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate solicita inscrisuri de la administratia penitenciarului care a dispus masura contestata, poate cere audierea martorilor prin comisie rogatorie, putand administra orice alte probe necesare pentru solutionarea contestatiilor.

TITLUL III

Executarea pedepsei amenzii

ART. 13

Modul de executare a pedepsei amenzii

(1) Executarea pedepsei amenzii in cazul nerespectarii termenului de achitare integrala a acesteia, sau a unei rate, cand plata amenzii a fost esalonata, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Executorii fiscali au obligatia sa comunice instantei de executare, la data achitarii integrale a amenzii, executarea acesteia si sa instiinteze instanta cu privire la orice imprejurare care impiedica executarea .

(3) In cazul in care s-a dispus inlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei muncii neremunerate in folosul comunitatii, instanta de executare trimite o copie de pe hotarare serviciului de probatiune competent care stabileste, in acest scop, anual, lista activitatilor in folosul comunitatii care pot fi executate in circumscriptia in care isi exercita competenta teritoriala, pe baza comunicarilor efectuate de autoritatile administratiei publice locale, de institutiile publice la nivel local si de organizatiile neguvernamentale de profil.

(4) Supravegherea si controlul executarii muncii neremunerate in folosul comunitatii se efectueaza de serviciul de probatiune competent si de persoanele imputernicite in acest scop de serviciul de probatiune.

(5) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa intr-un interval de cel mult 180 de zile, iar programul zilnic de munca, in zilele lucratoare, nu poate depasi 3 ore pe zi, in cazul condamnatilor care desfasoara o activitate remunerata sau urmeaza cursuri de invatamant ori de calificare profesionala.

(6) Programul zilnic de munca in zilele nelucratoare sau in cazul persoanelor care nu desfasoara o activitate remunerata ori nu urmeaza cursuri de invatamant sau de calificare profesionala nu poate depasi 8 ore. Munca neremunerata in folosul comunitatii nu poate fi executata in zilele de duminica si in zilele declarate, potrivit legii, sarbatori legale.

(7) Munca neremunerata in folosul comunitatii se executa cu respectarea prevederilor legale privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca . Munca neremunerata in folosul comunitatii nu poate fi executata in timpul noptii sau in locuri vatamatoare, periculoase ori care prezinta un grad de risc pentru sanatatea sau integritatea persoanelor condamnate.

(8) Daca persoana condamnata nu executa obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta, serviciul de probatiune sesizeaza instanta de executare pentru a se dispune inlocuirea zilelor-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare.

(9) Dupa executarea obligatiei muncii neremunerate in folosul comunitatii, autoritatea administratiei publice locale care gestioneaza serviciul public, institutia publica la nivel local unde persoana condamnata a executat munca neremunerata in folosul comunitatii sau, dupa caz, organizatia neguvernamentala de profil are obligatia de a comunica instantei si persoanei condamnate un document care atesta ca munca neremunerata in folosul comunitatii a fost executata.

TITLUL IV

Executarea masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse de instanta potrivit Codului penal

ART. 14

Controlul executarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse potrivit Codului penal

(1) Controlul executarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor prevazute in Codul penal, care pot fi dispuse in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau liberarii conditionate se asigura de judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti, prin intermediul consilierilor serviciului de probatiune ori a politiei de proximitate in circumscriptia caruia se afla domiciliul, resedinta sau locuinta persoanei condamnate.

(2) In executarea masurilor de supraveghere judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti procedeaza dupa cum urmeaza:

a) aduce la cunostinta persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei coordonatele serviciului de probatiune competent;

b) aduce la cunostinta persoanei fata de care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ori liberarea conditionata coordonatele serviciului de probatiune si ale ofiterului din cadrul politiei de proximitate desemnat pentru cazul sau.

(3) Pe durata amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau liberarii conditionate persoana condamnata poate solicita asistenta si consiliere, care se acorda, potrivit legii, de consilierii serviciului de probatiune sau de catre persoanele specializate desemnate de catre serviciul de probatiune. Persoana condamnata, daca considera necesar, poate apela si la serviciile unui avocat, potrivit legii.

(4) Daca ofiterul din cadrul politiei de proximitate sau consilierul de probatiune constata ca persoana condamnata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse de instanta solicita judecatorului delegat cu executarea hotararilor judecatoresti sau procurorului revocarea amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau a liberarii conditionate. Judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti sau, dupa caz, procurorul, poate sesiza instanta potrivit art. 576, art. 577 sau art. 582 din Codul de procedura penala.

ART. 15

Sesizarea instantei de catre judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti in cazul nerespectarii masurilor de supraveghere si obligatiilor dispuse de catre instanta ori in alte situatii.

Judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti, din oficiu sau la propunerea consilierilor serviciului de probatiune ori, dupa caz, a politiei de proximitate, sesizeaza instanta de executare in situatia nerespectarii masurilor de supraveghere si a obligatiilor dispuse potrivit Codului penal in cazul amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, liberarii conditionate, ori in alte situatii incidente, solicitand dupa cum urmeaza:

a) revocarea masurii in cazurile prevazute de art. 88, 96, 104 Cod penal,

b) modificarea sau incetarea unor obligatii in cazurile prevazute de art. 87, 95, 103, 123 Cod penal,

c) anularea masurii in cazurile prevazute de art. 89, 97, 105 Cod penal.

Art. 16

Sesizarea instantei de catre judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti in cazul nerespectarii conditiilor de executare a masurilor educative sau obligatiilor impuse

Judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti, din oficiu sau la propunerea consilierilor serviciului de probatiune, sesizeaza instanta de executare solicitand prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate luate fata de minori.

ART. 17 Termenul de sesizare a instantei de executare

Judecatorul delegat cu executarea hotararilor judecatoresti este obligat sa sesizeze instanta de executare intr-un termen de 3 zile care curge de la data la care a fost sesizat de catre serviciul de probatiune, de catre politia de proximitate sau a luat cunostinta in orice mod despre incidenta situatiilor prevazute in art. 15 si art. 16.

ART. 18

Executarea masurilor de supraveghere si obligatiilor prevazute in Codul penal in cadrul organizatiilor neguvernamentale

(1) Serviciile de probatiune pot incredinta executarea masurilor de supraveghere si obligatiilor prevazute in Codul penal in cadrul organizatiilor neguvernamentale de profil, in conditiile prevazute de Regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Lista organizatiilor neguvernamentale de profil in cadrul carora pot fi executate masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in Codul penal este stabilita de catre serviciul de probatiune si se actualizeaza anual.Afişează Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1135

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 494

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 398