Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009

  Publicat: 16 Mar 2009       41467 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lege privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Proiect de lege privind executarea pedepselor - forma transmisa Parlamentului

A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Act adoptat de organele de stat,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

(3) In gestionarea executarii masurilor de supraveghere si obligatiilor prevazute in Codul penal, organizatiile neguvernamentale de profil transmit rapoarte periodice sau ori de cate ori este necesar serviciilor de probatiune.

(4) Organizatiile neguvernamentale care fac dovada ca desfasoara activitati specifice de natura celor ce pot fi dispuse de organele judiciare ca masuri de supraveghere sau obligatii prevazute in Codul penal, vor putea beneficia de subventii de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale, in conditiile legii.

TITLUL V

Executarea pedepselor privative de libertate

Capitolul I

Organizarea executarii pedepselor privative de libertate

ART. 19

Penitenciarele

(1) Pedeapsa detentiunii pe viata si a inchisorii se executa in locuri anume destinate, denumite penitenciare.

(2) Penitenciarele se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, au personalitate juridica si sunt in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) Organizarea si functionarea penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

(4) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, sectii interioare sau exterioare ale penitenciarelor, in raport cu regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, categoriile de persoane condamnate si cerintele speciale de protectie a anumitor categorii de persoane condamnate.

(5) Administratia Nationala a Penitenciarelor stabileste penitenciarul in care persoana condamnata va executa pedeapsa privativa de libertate. La stabilirea penitenciarului se va avea in vedere ca acesta sa fie situat cat mai aproape de localitatea de domiciliu a persoanei condamnate.

(6) Construirea penitenciarelor sau a obiectivelor din cadrul acestora se poate realiza din fonduri publice sau prin parteneriat public-privat.

ART. 20

Penitenciarele speciale si sectiile speciale de arestare preventiva

(1) Pentru anumite categorii de persoane condamnate la pedepse privative de libertate se pot infiinta penitenciare speciale, in conditiile art. 19 alin. (2), dupa cum urmeaza:

a) penitenciare pentru tineri;

b) penitenciare pentru femei;

c) penitenciare-spital.

(2) In cadrul penitenciarelor se pot infiinta sectii speciale de arestare preventiva, prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) In sectiile speciale de arestare preventiva din penitenciare pot fi detinute numai persoanele condamnate printr-o hotarare definitiva la o pedeapsa privativa de libertate, care sunt cercetate in stare de arest preventiv in alta cauza, precum si persoanele arestate preventiv aflate in curs de judecata .

(4) In cadrul penitenciarelor, prin decizie a directorului Administratiei Nationale a Penitenciarelor se pot infiinta sectii speciale pentru femei, tineri, sectii medicale, precum si alte sectii speciale.

ART. 21

Comisia pentru stabilirea, schimbarea si individualizarea administrativa a regimului de executare a pedepselor privative de libertate

(1) In fiecare penitenciar se constituie o comisie pentru stabilirea, schimbarea si individualizarea administrativa a regimului de executare a pedepselor privative de libertate, alcatuita din: directorul penitenciarului, care exercita atributiile de presedinte al comisiei, seful serviciului pentru aplicarea regimurilor, medicul penitenciarului, seful serviciului educatie si seful serviciului asistenta psihosociala.

(2) Secretariatul comisiei prevazuta la alin. (1) se asigura de catre seful serviciului evidenta din penitenciarul respectiv.

ART. 22

Administratia Nationala a Penitenciarelor

(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor este institutia publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, avand ca scop coordonarea si controlul activitatii unitatilor care se organizeaza si functioneaza in subordinea sa.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(3) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

(4) Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor are calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Finantarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii.

(6) Veniturile obtinute de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor potrivit art. 76 din munca prestata de catre persoanele condamnate vor fi folosite de regula pentru imbunatatirea conditiilor de detentie .

ART. 23

Siguranta penitenciarelor

(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor are obligatia de a lua masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor, precum si masurile de paza, supraveghere, escortare, mentinere si restabilire a ordinii si disciplinei in randul persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate si a persoanelor arestate preventiv, detinute in centrele de arestare preventiva sau in sectiile speciale din penitenciare, cu respectarea demnitatii persoanei private de libertate.

(2) Masurile necesare pentru siguranta penitenciarelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti.

(3) Penitenciarele trebuie sa dispuna de amenajarile, dispozitivele, personalul si mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea si controlul perimetrelor, al spatiilor interioare si al cailor de acces, precum si de armamentul si munitia necesare.

(4) In cazul manifestarilor care tulbura ordinea si linistea publica din cadrul penitenciarelor sau pun in pericol viata ori integritatea corporala a persoanelor sau securitatea bunurilor si care depasesc posibilitatile de interventie ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor, poate fi solicitat sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) In indeplinirea atributiunilor ce ii revin, personalul din penitenciare poate folosi mijloacele tehnice din dotare, in conditiile legii. Armamentul poate fi folosit numai in situatii exceptionale, potrivit legii.

(6) Folosirea armamentului este adusa de indata la cunostinta judecatorului de supraveghere a privarii de libertate pentru a decide cu privire la aceasta prin dispozitie cu caracter obligatoriu.Afişează Proiect de lege privind executarea pedepselor. 2009 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1135

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 494

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 398