Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46222 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Act adoptat de organele de stat,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
(termen CNA). Orice eveniment, organizat sau neorganizat, care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins īn lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
(termen CNA). Persoana fizica sau juridica avand responsabilitatea editoriala pentru alcatuirea serviciilor de programe destinate receptionarii de catre public si care asigura difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
(termen CNA). Persoana fizica sau juridica avand responsabilitatea editoriala pentru alcatuirea serviciilor de programe destinate receptionarii de catre public si care asigura difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
(termen CNA). Persoana fizica sau juridica avand responsabilitatea editoriala pentru alcatuirea serviciilor de programe destinate receptionarii de catre public si care asigura difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, īn forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(termen CNA). Difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau, dupa caz, prestarea unor servicii.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,

(2) Comisia mixta consultativa adopta propriul regulament de organizare si functionare, care va fi aprobat de conducerile celor doua autoritati.

ART. 20
(1) Activitatea Consiliului este analizata de catre Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, si ori de cate ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicita presedintelui Consiliului rapoarte specifice.
(2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, pana la data de 15 aprilie.
(3) In situatia in care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului, acesta este obligat ca in termen de 30 de zile sa prezinte comisiilor reunite un program de masuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi depus spre dezbatere si aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
(4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Consiliului si, dupa caz, programul de masuri se supun dezbaterii in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, in prezenta membrilor Consiliului.
(5) Membrii Consiliului au obligatia sa isi insuseasca concluziile rezultate in urma dezbaterilor si sa isi asume raspunderea pentru indeplinirea programului de masuri stabilit prin hotarare a Parlamentului.
(6) Raportul comisiilor de specialitate se refera la legalitatea activitatilor Consiliului, precum si la corectitudinea si transparenta operatiunilor financiare.
(7) In indeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are obligatia de a publica rapoarte periodice privind modul in care isi exercita atributiile.

CAP. 3
Continutul comunicarii audiovizuale

ART. 21
(1) Evenimentele de importanta majora pot fi difuzate in exclusivitate numai daca difuzarea nu priveaza o parte importanta a publicului din Romania de posibilitatea de a le urmari in direct sau in transmisie decalata in cadrul unui serviciu de programe cu acces liber .
(2) Lista evenimentelor considerate de importanta majora se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului, si va fi comunicata Comisiei Europene; modificarile ulterioare urmeaza aceeasi procedura . In perioada de preaderare la Uniunea Europeana lista isi va produce efectele dupa publicarea hotararii Guvernului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Prin hotararea Guvernului mentionata la alin. (2) se precizeaza procentul din populatie care reprezinta o parte importanta a publicului; prin aceeasi hotarare se stabileste pentru fiecare eveniment de importanta majora daca difuzarea in direct a acestuia se va face in tot sau in parte, ori daca, acolo unde interesul public o cere, difuzarea decalata a acestuia se va face in tot sau in parte.
(4) Exercitarea de catre radiodifuzorii aflati in jurisdictia Romaniei a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importanta majora si care sunt cuprinse in lista publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importanta a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmari acele evenimente, in direct sau decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.

ART. 22
(1) De la data aderarii orice radiodifuzor aflat in jurisdictia Romaniei va rezerva operelor europene o proportie majoritara din timpul sau de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping.
(2) Pana la data aderarii va fi rezervata o proportie semnificativa operelor audiovizuale romanesti. Aceasta proportie, avand in vedere responsabilitatile informationale, educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fata de publicul sau, va fi realizata progresiv, pe baza unor criterii corespunzatoare.
(3) Consiliul va urmari aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
(4) Mecanismele complete ale masurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu .

ART. 23
(1) Serviciile media audiovizuale la cerere promoveaza, daca este posibil si cu mijloace corespunzatoare, productia de opere europene si accesul la acestea. O astfel de promovare poate consta, printre altele, in contributia financiara a acestor servicii la productia si achizitionarea de drepturi asupra operelor europene sau in procentul si/sau ponderea detinute de operele europene in cadrul catalogului de programe oferite.
(2) Guvernul, prin intermediul Consiliului, prezinta rapoarte Comisiei, pana cel mai tarziu la 19 decembrie 2011 si, ulterior, la fiecare 4 ani, asupra punerii in aplicare a prevederilor alin. (1).

ART. 24
(1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei va rezerva operelor europene create de producatori independenti fata de acei radiodifuzori cel putin 10% din timpul sau de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping, sau cel putin 10% din bugetul sau de programe .
(2) In operele europene create de producatori independenti va fi inclusa o proportie corespunzatoare de opere recente, respectiv de opere difuzate in urmatorii 5 ani dupa producerea lor.
(3) Un producator este independent fata de un anumit radiodifuzor daca activitatea sa de realizare a unor productii audiovizuale este sustinuta financiar intr-o proportie mai mica de 25% din aceleasi surse cu serviciul de programe in cadrul caruia se difuzeaza productia sa si daca detine mai putin de 25% din capitalul societatii care finanteaza serviciul de programe in cauza.

ART. 25
Prevederile art. 22 si 24 nu se aplica serviciilor de programe destinate unei audiente locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o retea nationala.

ART. 26
Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai in perioadele anume prevazute in contractele incheiate cu detinatorii drepturilor de autor.

ART. 26^1
(1) Pentru incurajarea si facilitarea exprimarii pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligatia de a reflecta campaniile electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) In aplicarea corecta a prevederilor alin. (1), Consiliul emite norme cu caracter obligatoriu, controleaza respectarea prevederilor legale si ale normelor emise si sanctioneaza incalcarea acestora.

CAP. 3^1
Comunicari comerciale audiovizuale

ART. 27
(1) Publicitatea televizata si teleshoppingul se difuzeaza grupat, trebuie sa fie usor de identificat si trebuie sa fie separate de alte parti ale serviciului de programe . Fara a aduce atingere utilizarii de noi tehnici publicitare, se asigura o separare prin mijloace optice si/sau acustice si/sau spatiale intre publicitatea televizata si teleshopping si, respectiv, celelalte parti ale programelor.
(2) Spoturile publicitare si de teleshopping izolate, altele decat cele difuzate in cadrul transmisiilor sportive, constituie o exceptie si pot fi difuzate numai in cazuri stabilite ca atare de Consiliu .

ART. 28
(1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromotionale sau de teleshopping, se poate face numai intre programe . Daca se respecta conditiile prevazute la alin. (4) - (7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate si in timpul unui program, astfel incat:
a) integritatea si valoarea programului respectiv sa nu fie prejudiciate, tinandu-se seama de pauzele firesti ale acestuia si de durata si natura lui;
b) drepturile de autor sa nu fie prejudiciate.
(2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromotionale sau de teleshopping, numai intre programe .
(3) In cadrul programelor alcatuite din parti autonome sau in cadrul difuzarii unor competitii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care contin pauze, spoturile de publicitate si teleshopping pot fi introduse doar intre parti sau in pauze.
(4) Difuzarea programelor de stiri si a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu exceptia serialelor, foiletoanelor si a documentarelor, poate fi intrerupta de publicitate televizata si/sau de spoturi de teleshopping o singura data in timpul unei durate programate de cel putin 30 de minute.
(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi intrerupta de publicitate televizata si/sau de teleshopping o singura data in timpul unei durate programate de 30 de minute, cu conditia ca durata programata sa depaseasca 30 de minute.

(6) Este interzisa inserarea de publicitate sau teleshopping in cadrul difuzarii oficierii unui serviciu religios.
(7) Programele de stiri si reportajele de politica interna, documentarele, programele religioase si programele pentru copii, a caror durata programata este mai mica de 30 de minute, nu pot fi intrerupte de publicitate sau teleshopping; daca durata programata a acestora este de cel putin 30 de minute, atunci se vor aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (4) - (6).Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 860

Conferintele UpDate Work: Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca
01 Apr 2020 | 355

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1665