Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

Legea nr. 504/2002, legea autovizualului

  Publicat: 16 Mar 2009       46220 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Legea nr. 504/2002, legea autovizualului
- Ultima modificare prin OUG nr. 181/2008
- Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 22/07/2002

Masura a importantei relative a unei intreprinderi, in interiorul unei ramuri de activitate sau al unei piete date, raportata la productie, la vanzari sau la capacitatea ansamblului intreprinderilor din aceasta ramura sau de pe aceasta piata.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Depasire a legalitatii,
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat īn jurisdictia Romāniei dreptul de a difuza, īntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
(termen CNA). Persoana fizica sau juridica avand responsabilitatea editoriala pentru alcatuirea serviciilor de programe destinate receptionarii de catre public si care asigura difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;

e) piata semnificativa cuprinde totalitatea serviciilor de radiodifuziune, respectiv de televiziune, prevazute la lit. d), difuzate intr-o anumita arie geografica;
f) cota de audienta sau market share reprezinta cota de piata atribuita unui anumit serviciu de programe, determinata in conditiile prevazute la art. 45.
(3) In procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se vor lua in considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizeaza in calitate de titulara de licenta audiovizuala, fie la care aceasta detine, direct sau indirect, o cota mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala.
(4) In procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice se vor cuantifica si influentele determinate de legaturile de familie personale care se vor lua in considerare potrivit legislatiei existente in domeniul comercial si economico-financiar.
(5) In sensul prezentei legi, prin familie se intelege sot, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv.
(6) Se considera ca o persoana fizica sau juridica detine o pozitie preponderenta in formarea opiniei publice in cazul in care cota de audienta ponderata a serviciilor de programe ce ii sunt atribuite depaseste 30% din piata semnificativa.
(7) Determinarea cotei de audienta a fiecarui serviciu de programe national, regional si local se face anual, prin media cotei de audienta inregistrate in cursul anului respectiv, pe toata durata de difuzare.
(8) Cota de audienta ponderata a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezinta suma cotelor de audienta ale fiecaruia dintre serviciile de programe prevazute la alin. (3), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot detinuta de respectiva persoana .
(9) Consiliul initiaza procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice in cazul existentei unor indicii temeinice privind atingerea limitei prevazute la alin. (6).
(10) In conditiile in care Consiliul Concurentei identifica prin decizie o practica anticoncurentiala (intelegere sau abuz de pozitie dominanta), respectiv autorizeaza o concentrare economica in domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul procedeaza potrivit prevederilor alin. (9).
(11) La solicitarea Consiliului, institutul desemnat potrivit dispozitiilor art. 45 are obligatia sa efectueze masuratori ad-hoc impuse prin procedura de evaluare a pozitiei preponderente in formarea opiniei publice. Serviciile de programe care nu sunt incluse in sistemele de masurare a audientei, dar care trebuie incluse in evaluare, se supun unor masuratori ad-hoc pentru o perioada de 3 luni; in situatia confirmarii depasirii cotei de audienta admise se aplica prevederile art. 46.
(12) In sensul prezentei legi:
a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a aceluiasi program intr-o zona geografica ce cuprinde o audienta potentiala de peste 60% in cazul radiodifuziunii, respectiv 70% in cazul televiziunii, din populatia recenzata a tarii;
b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a aceluiasi program pe teritoriul unuia sau al mai multor judete, fara a realiza insa acoperirile prevazute la lit. a);
c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona de acoperire este mai mica decat cea prevazuta pentru o licenta audiovizuala regionala, servind o singura comunitate locala;
d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti si care nu fac parte din retele nationale sau regionale de radiodifuziune si de televiziune sunt considerate licente locale.
(13) Cazurile prevazute la alin. (12) lit. a) si b) care nu sunt efectul unei atribuiri initiale de licente nationale/regionale, ci rezulta prin cumul de licente locale, se constata ca atare de catre Consiliu din proprie initiativa sau la solicitarea expresa a radiodifuzorului titular al licentelor, cu modificarea corespunzatoare a datelor licentei.

ART. 45
(1) Masurarea audientelor si a cotelor de piata va fi realizata in conformitate cu standardele si uzantele internationale de institutii specializate desemnate prin licitatie .
(2) Licitatia va fi organizata de catre o comisie formata din 5 reprezentanti ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanti ai agentilor de publicitate si 5 reprezentanti ai Consiliului.
(3) Prima licitatie se va organiza in cel mult un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, iar urmatoarele se vor organiza din 4 in 4 ani.
(4) Consiliul va beneficia in mod gratuit de rezultatele masuratorilor.

ART. 46
(1) In situatia in care se constata ca o persoana fizica sau juridica detine o pozitie preponderenta in formarea opiniei publice depasind cota de audienta admisa la art. 44 alin. (6), Consiliul adreseaza radiodifuzorilor cu pondere majora in formarea acesteia o somatie vizand incadrarea in cota de audienta admisa si termenul in care aceasta trebuie realizata.
(2) La expirarea termenului din somatie se va realiza o noua evaluare, iar in situatia in care depasirea cotei de audienta persista, Consiliul dispune masuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participatie ori a numarului de licente detinute, la alegerea persoanei fizice sau juridice in cauza, intr-un termen de 3 luni.
(3) Daca si dupa expirarea acestui termen pozitia preponderenta se mentine, pentru licenta in care persoana fizica sau juridica in cauza detine cota de participatie cea mai mare, se considera ca sunt indeplinite conditiile pentru aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).
(4) Radiodifuzorii au obligatia sa coopereze la determinarea cotei de audienta prin comunicarea tuturor informatiilor solicitate de Consiliu . Refuzul comunicarii datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).

ART. 47
(1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licente audiovizuale autoritatilor publice locale, cu conditia:
a) sa nu existe nici o alta licenta audiovizuala pentru un serviciu de programe local;
b) sa ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectiva.
(2) In cazul acordarii unei alte licente audiovizuale licenta acordata in conditiile alin. (1) se retrage de drept .

ART. 48
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a asigura accesul simplu, direct si permanent al publicului la cel putin urmatoarele categorii de informatii:
a) denumirea, statutul juridic si sediul social;
b) numele reprezentantului legal si structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor care isi asuma, in principal, responsabilitatea editoriala;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de posta electronica sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct si efectiv;
e) lista publicatiilor editate de persoana juridica respectiva si lista celorlalte servicii de programe pe care le asigura;
f) bilantul financiar-contabil, precum si contul de profit si pierderi;
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.

ART. 49
Functionarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusa regulilor de transparenta, potrivit carora persoanele care exploateaza un serviciu media audiovizual sunt obligate sa aduca la cunostinta Consiliului urmatoarele:
a) schimbarile intervenite in cursul exploatarii serviciului in ceea ce priveste categoriile de date mentionate la art. 48, in maximum 30 de zile de la producerea acestora;
b) alte categorii de date privind functionarea serviciului, dupa intrarea acestuia in activitate .

CAP. 5
Licente si autorizatii

ART. 50
Furnizarea unui serviciu de programe de catre un radiodifuzor aflat in jurisdictia Romaniei se poate face numai in baza licentei audiovizuale analogice sau a licentei audiovizuale digitale si, dupa caz, a licentei de emisie analogica sau a licentei de emisie digitala.

ART. 51Afişează Legea nr. 504/2002, legea autovizualului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITMJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 860

Conferintele UpDate Work: Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca
01 Apr 2020 | 355

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1665