Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti

HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti

  Publicat: 14 Mar 2010       15102 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Hotararea de Guvern nr 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti. Hotararea nr. 151/2010

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 12 martie 2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, Ón cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act adoptat de organele de stat,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, Ón cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
Se aproba Programul Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, denumit in continuare Program .

Art. 2
(1) In sensul prezentei hotarari, prin specialist se intelege persoana pregatita pentru un anumit domeniu, reprezentant al unei specialitati, care isi desfasoara Activitatea in institutii publice sau de interes public, in mediul rural.
(2) Beneficiarii Programului sunt specialisti care nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii/sotiile lor, in proprietate o locuinta in comuna in care isi desfasoara activitatea, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuinte dobandite prin mostenire, si nici nu au achizitionat dupa data aprobarii Programului, prin hotarare a Guvernului, o locuinta in comuna in care isi desfasoara activitatea, indiferent de modul de dobandire.
(3) Pot beneficia de o locuinta construita prin Program:
a) personalul didactic identificat conform art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) medici si asistenti medicali;
c) politisti.

Art. 3
(1) Programul prevazut la art. 1 are in vedere constructia de case - locuinte de serviciu pentru specialisti in comune din Romania, in urma propunerilor primite de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului de la autoritatile administratiei publice locale.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala pentru locuinte, va intreprinde demersurile necesare si va incheia acorduri cu autoritatile administratiei publice locale pentru punerea la dispozitie, cu titlu de folosinta gratuita, a unor terenuri din domeniul public local, destinate constructiei de case, precum si pentru realizarea lucrarilor tehnico-edilitare aferente, in vederea asigurarii serviciilor comunitare de utilitati publice, care se fac in conditiile legii.

Art. 4

(1) Casele prevazute a fi construite potrivit Programului reprezinta obiective de Investitii publice promovate si derulate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, cu finantare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat .
(2) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, in conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate si nu pot fi vandute.
(3) Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a caselor prevazute la alin. (2), acestea se preiau in administrare, prin protocol incheiat cu Agentia Nationala pentru Locuinte, de catre consiliile locale ale comunelor in a caror raza administrativ-teritoriala se afla, potrivit legii.


Anexa - Programul Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti

Art. 1
(1) Programul "Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti", denumit in continuare Program, are drept scop atragerea specialistilor si stabilitatea acestora in mediul rural, in vederea cresterii calitatii serviciilor pentru populatia din mediul rural.
(2) Prin Program se construiesc, de regula, un numar de 10 case in aceeasi comuna, in localitatea de resedinta a comunei.
(3) In cazul comunelor, in care sunt inregistrate mai multe cereri, prin Program se pot construi un numar de 15 case, cu aprobarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Art. 2
Implementarea Programului, promovarea si derularea investitiilor publice privind constructia de locuinte pentru specialisti se realizeaza prin Agentia Nationala pentru Locuinte.

Art. 3
(1) Agentia Nationala pentru Locuinte colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in derularea Programului, prin asigurarea de catre acestea a terenurilor pentru constructii, precum si prin realizarea retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.
(2) Terenurile destinate constructiei de case pentru specialisti trebuie sa apartina domeniului public al unitatilor administrativteritoriale, acest regim juridic fiind stabilit in conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Suprafata terenului pus la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie de minimum 500 m^2 pentru fiecare locuinta .
(4) Pe terenurile prevazute la alin. (2), utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, in corelare cu prezentul Program . Pentru realizarea unor lucrari de infrastructura - alimentare cu apa, pietruiri de drumuri - acolo unde este cazul, Obiectivele de investitii pot fi cuprinse in programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(5) Lucrarile necesare pentru realizarea/extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica a caselor pentru specialisti si de iluminat public, precum si tarifele de emitere a avizelor de amplasament, avizele tehnice de racordare si tarifele de racordare a caselor la energie electrica se finanteaza din surse de la bugetele locale, din bugetul operatorilor de utilitati cu acordul acestora, precum si din alte surse legal constituite.

Art. 4
Casele construite prin Program vor avea suprafata construita desfasurata de maximum 100 m^2 pentru locuintele cu doua camere, respectiv de maximum 120 m^2 pentru locuintele cu 3 camere.

Art. 5
(1) Casele construite prin Program apartin domeniului public al statului si sunt administrate, in conditiile legii, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate.
(2) Dupa finalizarea lucrarilor de constructie si punerea in functiune a caselor prevazute la alin. (1), acestea sunt administrate de catre consiliile locale ale comunelor in a caror raza administrativ-teritoriala se afla, potrivit legii.

Art. 6

Afişează HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    10 case pentru specialisti    HG 151/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Agentia Nationala pentru Locuinte    ANL    Locuinte    Legea 114/1996    Legea 213/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.