Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

  Publicat: 24 Mar 2010       10920 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 23 martie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
A fost promulgat la 11.09.1865
Dobanda aplicata in perioada constructiei investitiei finantata pe baza de credit.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Instrument structural infiintat in 1993, cu scopul de a oferi ajutor financiar in domeniile mediu si infrastructura celor mai sarace state ale UE (statele cu un produs national brut sub 90% din media europeana),


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Accesibilizarea fondului forestier national contribuie la gestionarea durabila a acestuia si se realizeaza prin:
a) lucrari de construire de drumuri;
b) lucrari de interventii de natura investitiilor la drumurile existente, in scopul mentinerii integritatii si functionalitatii acestora, inclusiv repuneri provizorii in functiune.
(2) Lucrarile de interventii de natura investitiilor prevazute la alin. (1) lit. b) cuprind: lucrari de reconstituire, consolidare, reabilitare, transformare si extindere.

Art. 2
(1) Pe baza analizei modului in care actuala retea de drumuri si cai ferate forestiere asigura accesibilizarea padurilor pentru executarea lucrarilor silvoculturale, pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru exploatarea padurilor in conditii ecologice si de rentabilitate se stabilesc anual, pe bazine hidrografice, prioritatile de realizare a drumurilor, pe unitati fizice si costuri estimative in cadrul programului Anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a statului.
(2) Programul anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a statului, prevazut la alin. (1), se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Art. 3
(1) Contractarea proiectarii si executarii Lucrarilor prevazute la art. 2 se asigura de administratorii prevazuti de legislatia in vigoare, pentru fondul forestier proprietate publica a statului, si de ocolul silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, pentru celelalte terenuri din fondul forestier national, in conditiile legii.
(2) Drumurile care se realizeaza in conditiile prezentei legi sunt, dupa caz, proprietate publica a statului, proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale sau proprietate privata.


Capitolul II - Finantarea accesibilizarii padurilorArt. 4
(1) in vederea accesibilizarii fondului forestier national, administratorii prevazuti de legislatia in vigoare pentru fondul forestier proprietate publica a statului si pentru unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de fond forestier au obligatia sa infiinteze fondul de accesibilizare a padurilor.
(2) Fondul de accesibilizare a padurilor, prevazut la alin. (1), poate fi constituit si de proprietarii de fond forestier proprietate privata. Decizia de constituireiż˝hotarare a consiliului local, hotarare a adunarii generale, hotarare a proprietarului unic, dupa caz iż˝ se comunica anual, in perioada 1iż˝31 decembrie, pentru anul de productie urmator, Ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice.
(3) In situatia in care proprietarii de fond forestier opteaza pentru infiintarea fondului de accesibilizare, ocoalele silvice care asigura administrarea si proprietarii pentru al caror fond forestier se asigura servicii silvice sunt obligati sa alimenteze contul in care s-a constituit fondul de accesibilizare, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) unitatile administrativ-teritoriale detinatoare de fond forestier care nu este traversat de drumuri forestiere si nici nu necesita construirea acestora, accesibilizarea fiind asigurata prin existenta unor drumuri publice sau a unor drumuri de utilitate publica.
(5) Exceptia prevazuta la alin. (4) se constata de structurile Teritoriale silvice ale autoritatii publice centrale care raspund de silvicultura, la solicitarea proprietarului sau administratorului, dupa caz.

Art. 5
(1) Fondul de accesibilizare a padurilor prevazut la art. 4 alin. (1) se constituie din urmatoarele resurse:
a) 10% din valoarea masei lemnoase vandute si incasate in conditiile legii, provenite din produse principale si accidentale I;
b) suma cuvenita administratorului fondului forestier proprietate publica a statului, stabilita potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul de accesibilizare a padurilor este un fond purtator de dobanda . Sumele ramase disponibile din acest fond la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
(3) Fondul de accesibilizare a padurilor proprietate publica a statului se constituie intr-un cont special in numele administratorilor prevazuti de legislatia in vigoare pentru fondul forestier proprietate publica a statului si se utilizeaza numai de acestia, in conditiile legii.
(4) Fondul de accesibilizare pentru padurile proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru cele proprietate privata se constituie intr-un cont special si se afla la dispozitia ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice.
(5) Alimentarea fondului de accesibilizare a padurilor se face in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data incasarii contravalorii resurselor prevazute la alin. (1).
(6) In cazul fondului forestier proprietate privata, sumele neutilizate din fondul de accesibilizare a padurilor se restituie proprietarului, la cerere .

Art. 6
Fondul de accesibilizare a padurilor se utilizeaza pentru:
a) proiectarea lucrarilor de construire a drumurilor forestiere;
b) proiectarea lucrarilor de interventii de natura investitiilor la drumurile forestiere existente;
c) executarea lucrarilor de construire a drumurilor forestiere noi;
d) executarea lucrarilor de interventii de natura investitiilor la drumurile forestiere existente.

Afişează Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 56/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Fondul Forestier    Paduri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.