Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » HG nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

HG nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

  Publicat: 11 May 2010       9242 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
HG nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 10 mai 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii Atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1
(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul Legal si institutional pentru initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi.
(2) Scopul prezentei hotarari este valorificarea eficienta a surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, denumite in continuare AAU-uri.

Art. 2
(1) In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) Investitii verzi iæ½ investitii prin care se finanteaza proiecte care genereaza reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
b) tehnologii curate iæ½ tehnologii care conduc la reducerea intensitatii carbonului, exprimata in tone de CO^2 echivalent pe unitatea de produs.
(2) Definitiile expresiilor prevazute la alin. (1) se completeaza, dupa caz, cu cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Art. 3
(1) Schemele de investitii verzi cuprind doua etape:
a) comercializarea surplusului de AAU-uri, in baza contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri;
b) finantarea de investitii verzi, finantarea timpurie, campanii de informare si constientizare, precum si studii de cercetare in domeniul schimbarilor climatice.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri in colaborare cu Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autoritati ale administratiei publice centrale, dupa caz.
(3) Entitatile prevazute la alin. (2) actioneaza in calitate de autoritati publice potrivit prevederilor art. 127 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind considerate persoane impozabile pentru comercializarea surplusului de AAU-uri in conditiile prevazute de ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010.

Art. 4
(1) Pentru prima perioada de angajament a Protocolului de la Kyoto 2008iæ½2012, surplusul de AAU-uri care se comercializeaza este de maximum 300.000.000 de AAU-uri.
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de regula in transe de cel putin 1.000.000 de AAU-uri.

Art. 5
Cumparatorii de AAU-uri pot fi:
a) statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto, reprezentate de guvernele acestora;
b) entitati autorizate de statele prevazute in anexa B la Protocolul de la Kyoto.

Art. 6
(1) Pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, Ministerul Economiei, Cometului si Mediului de Afaceri impreuna cu Ministerul Mediului si Padurilor initiaza un memorandum, care este avizat de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe si alte autoritati ale administratiei publice, dupa caz, si care este inaintat spre aprobare Guvernului.
(2) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri contine referiri la elementele concrete de mandat ale partii romane si propuneri privind componenta delegatiei de negociatori.
(3) Memorandumul pentru aprobarea negocierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri are intotdeauna anexata propunerea de text de la care se va porni in negociere, atat in limba romana, cat si in limba straina in care se incheie contractul .
(4) Propunerea de Text a partii romane se redacteaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2010 si a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 7
(1) Negocierile se desfasoara prin intalnirea directa a delegatiilor de negociatori sau prin corespondenta, cu respectarea stricta a elementelor mandatului.
(2) In situatia in care textul rezultat in urma negocierilor corespunde cu elementele mandatului aprobate prin memorandum, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), se redacteaza un memorandum pentru aprobarea incheierii unui contract de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri, care este initiat si avizat de aceleasi autoritati publice implicate in promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se inainteaza spre aprobare Guvernului.
(3) In situatia in care textul rezultat in urma negocierilor difera substantial de elementele mandatului de la care s-a pornit in negociere, se redacteaza un nou memorandum, care este initiat si avizat de aceleasi autoritati publice implicate in promovarea memorandumului pentru aprobarea negocierii contractului de stat, si care se inainteaza spre aprobare Guvernului.
(4) Memorandumul prevazut la alin. (3) cuprinde sintetic relatarea desfasurarii negocierilor cu prezentarea pozitiei partenerului, evaluarea posibilelor evolutii ale procesului de negocieri, precum si propuneri vizand, daca este cazul, modificarea mandatului de negociere sau incetarea negocierilor.

Art. 8
(1) Administratia Fondului pentru Mediu deschide un cont analitic la contul in valuta al Ministerului Finantelor Publice deschis la Banca Nationala a Romaniei, in vederea incasarii sumelor in valuta rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, scop in care se incheie o conventie tripartita.
(2) In termen de maximum 7 zile lucratoare de la data creditarii contului mentionat la alin. (1) cu sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, Administratia Fondului pentru Mediu efectueaza operatiunea de schimb valutar si vireaza echivalentul in lei al valutei incasate in contul de venituri al Fondului pentru Mediu.
(3) In termenul prevazut la alin. (2), Administratia Fondului pentru Mediu vireaza sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2010.
(4) Reflectarea in contabilitatea Administratiei Fondului pentru Mediu se efectueaza potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9

Afişează HG nr. 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    HG 432/2010    Investitii verzi    Protocolul de la Kyoto    AAU    OUG 29/2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.