Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Bancii Comerciale Romane SA

Statutul Bancii Comerciale Romane SA

  Publicat: 16 Mar 2009       24018 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Bancii Comerciale Romane SA, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/11/1990

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Obligatie ce revine vanzatorului si care, in linii generale, consta in indatorirea acestuia de a garanta cumparatorului linistita posesiune a lucrului vandut.

Dispozitii finale si tranzitoriiArt. 51. - Anul financiar al bancii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.

Consiliul de administratie al bancii va asigura intocmirea, la termenele stabilite, a bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, precum si a darii de seama anuale, pe care le prezinta. Adunarii generale a actionarilor.

Art. 52. - Dupa aprobarea de catre Adunarea generala a actionarilor a bilantului, contului de profit si pierderi, acestea se publica in Monitorul Oficial si presa.

Art. 53. - Profitul ramas dupa plata impozitului datorat se repartizeaza pe baza hotaririi Adunarii generale a actionarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor si altor destinatii.

Art. 54. - Titularii de cont sint obligati ca, in termenul stabilit de la data convenita pentru ridicarea sau expedierea extrasului de cont si a situatiilor prin care se comunica executarea operatiunilor dispuse, sa reclame eventualele neinregistrari sau inregistrari gresite ale operatiunilor.

Raspunderea bancii inceteaza daca pina la expirarea termenului stabilit nu este sesizata cu reclamatie scrisa in sensul celor de mai sus.

Art. 55. - Banca elaboreaza, cu respectarea legii, norme si instructiuni privind efectuarea operatiunilor bancare pentru desfasurarea activitatii in unitatile proprii.

Art. 56. - Banca si salariatii sai au obligatia sa pastreze secretul operatiunilor.

Relatii asupra operatiunilor si conturilor se dau numai titularilor si in conditiile stabilite de lege, organelor de cercetare, procuratura si judecatoresti.

Art. 57. - In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale Adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de Consiliul imputernicitilor statului pina la constituirea Adunarii generale a actionarilor, data la care isi inceteaza activitatea de drept .

Art. 58. - Din Consiliul imputernicitilor statului fac parte reprezentanti ai Ministerului Finantelor, Bancii Nationale a Romaniei, Agentiei nationale pentru privatizare, Agentiei romane pentru promovarea investitiilor si a asistentei economice din strainatate, precum si specialisti din Banca Comerciala Romana.

Consiliul este format din 11 membri .

Presedintele si vicepresedintii bancii sint numiti, in perioada in care functioneaza Consiliul imputernicitilor statului, de catre guvern.

Membrii Consiliului imputernicitilor statului numiti pina la constituirea Adunarii generale a actionarilor isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea din care provin, precum si toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta.

Art. 59. - Consiliul imputernicitilor statului are urmatoarele atributii principale;

a) numeste presedintele Comisiei de cenzori;

b) numeste membrii Consiliului de administratie si Comisiei de cenzori si stabileste competentele si raspunderile acestora;

c) aproba remunerarea presedintelui Comisiei de cenzori si membrilor acesteia si fixeaza indemnizatia membrilor Consiliului de administratie;

d) analizeaza si aproba bilantul, contul de profit si pierderi, destinatia si repartizarea beneficiului si recompensele ce se acorda functionarilor, precum si descarcarea de gestiune pe baza raportului Consiliului de administratie asupra activitatii bancii si a raportului Comisiei de cenzori;

e) aproba programul de activitate si bugetul pentru anul financiar urmator;

f) aproba infiintarea, desfiintarea sau mutarea de sucursale, filiale, agentii sau reprezentante ale bancii;

g) aproba plasarea unei parti din mijloacele financiare ale fondului de rezerva si ale fondurilor cu destinatie speciala in titluri ale statului si alte valori;

h) hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

i) hotaraste cu privire la fuzionarea, afilierea la alte organisme bancare, dizolvarea si lichidarea bancii;

j) hotaraste asupra modificarii statutului si a contractului de societate;

k) aproba emisiunea de obligatiuni si titluri de credit;

l) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de administratie, a directorilor si a directorilor adjuncti din centrala si teritoriu, a cenzorilor, pentru paguba pricinuita bancii;

m) hotaraste orice alte masuri prevazute de lege.

Hotaririle in problemele prevazute la lit. i) si j) vor putea fi aduse la indeplinire numai dupa aprobarea lor de catre guvern.

Art. 60. - Pentru luarea unor decizii ce necesita o analiza complexa, Consiliul imputernicitilor statului poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material conform intelegerii pe baza de contract .

Art. 61. - Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atributii care deriva din legislatia in vigoare, precum si din statutul bancii.

Art. 62. - Pina la constituirea Adunarii generale a actionarilor, membrii Consiliului de administratie si ai Comisiei de cenzori nu depun garantie .

Art. 63. - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii privind societatile comerciale, de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Afişează Statutul Bancii Comerciale Romane SA pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice