Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       46812 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care, \"prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinta utilizatorului si caracteristicile locuintei, la un moment dat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,CAPITOLUL III
Finantarea publicaSubventii de la bugetul de statArt. 14. - (1) Partidele politice primesc anual subventie de la bugetul de stat, in conditiile legii.

(2) Suma alocata anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevazute in bugetul de stat . Pentru partidele politice care promoveaza femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocata de la bugetul de stat va fi majorata proportional cu numarul mandatelor obtinute in alegeri de candidatii femei.

(3) Subventia de la bugetul de stat se acorda in functie de urmatoarele criterii:

a) numarul de voturi primite in alegerile parlamentare;

b) numarul de voturi primite in alegerile locale.

(4) In cazul aliantelor politice sau electorale, subventia se va imparti, potrivit intelegerii, intre membrii aliantei sau, in lipsa unei intelegeri, dupa numarul de mandate obtinute.

Art. 15. - 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi impartite partidelor politice, proportional cu numarul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputatilor si Senat, daca au realizat pragul electoral.

Art. 16. - 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi impartite partidelor politice, proportional cu numarul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeteni si consilierilor din cadrul municipiului Bucuresti, daca au obtinut cel putin 50 de mandate de consilier judetean si de consilier din cadrul municipiului Bucuresti.

Art. 17. - Formatiunile politice si aliantele politice sau electorale primesc anual subventii de la bugetul de stat in conditiile legii.

Art. 18. - (1) Subventia de la bugetul de stat se varsa lunar in contul fiecarui partid politic, prin bugetul Autoritatii Electorale Permanente, si se reflecta distinct in evidenta contabila a partidelor politice.

(2) La nivelul Autoritatii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat .

Art. 19. - (1) Acordarea subventiei de la bugetul de stat poate fi suspendata temporar, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, pentru incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 si art. 40 alin. (2), pana la indeplinirea cerintelor legale.

(2) Autoritatea Electorala Permanenta notifica in prealabil partidului politic neregulile constatate si termenul de remediere a acestora.

(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4) Decizia de suspendare temporara a acordarii transelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestata in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta, care trebuie sa se pronunte in termen de 15 zile de la sesizare . Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(5) Pe durata suspendarii temporare a subventiei, aceasta este pastrata de catre Autoritatea Electorala Permanenta in sume de mandat, pana la pronuntarea definitiva a instantei, acestea nefacand obiectul rambursarii la sfarsitul anului la bugetul de stat .

(6) In termen de 10 zile de la notificarea scrisa a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorala Permanenta se pronunta asupra ridicarii suspendarii transelor lunare.

Art. 20. - (1) Veniturile care provin din subventii de la bugetul de stat pot avea urmatoarele destinatii:

a) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli pentru presa si propaganda;

d) cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic;

e) cheltuieli de deplasare in tara si in strainatate;

f) cheltuieli pentru telecomunicatii;

g) cheltuieli cu delegatiile din strainatate;

h) cheltuieli cu cotizatiile datorate organizatiilor politice internationale la care este afiliat partidul politic;

i) investitii in bunuri mobile si imobile, necesare activitatii partidelor respective;

j) cheltuieli de protocol;

k) cheltuieli de birotica;

l) cheltuieli pentru campania electorala.

(2) Este interzisa folosirea veniturilor provenite din subventii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinatii decat cele prevazute la alin. (1).

(3) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli se hotarasc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor si dispozitiilor legale.

Art. 21. - (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura cu prioritate, in termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la cererea motivata a acestora.

(2) Partidele politice pot primi cel mult cate un sediu pe unitate administrativ-teritoriala.

(3) Inchirierea de catre autoritatile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevazut pentru inchirierea spatiilor cu destinatie de locuinta .

(4) Partidele politice care isi inceteaza activitatea ca urmare a reorganizarii, autodizolvarii sau dizolvarii pronuntate prin hotarari definitive ale instantelor judecatoresti sunt obligate sa predea autoritatilor administratiei publice locale, in termen de 30 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de inchiriere incheiat cu acestea. Spatiile detinute in proprietate vor fi transmise in conditiile legii.

(5) In termen de 30 de zile, Tribunalul Bucuresti va comunica Ministerului Administratiei si Internelor si Autoritatii Electorale Permanente incetarea activitatii partidului politic.

(6) In termen de 15 zile de la primirea comunicarii, Ministerul Administratiei si Internelor va transmite respectivele hotarari catre institutia prefectului din toate judetele si din municipiul Bucuresti, in vederea preluarii sediilor inchiriate de autoritatile publice, prin executorii judecatoresti, daca nu au fost predate in termenul legal.

Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.