din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2063 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       47460 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Clasificare a creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,

Art. 28. - Cheltuielile legate de organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat ori, dupa caz, de la bugetele locale sau judetene, potrivit dispozitiilor legilor electorale.

Art. 29. - (1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune in cadrul campaniei electorale, precum si la locurile speciale de afisaj electoral este garantat si se asigura potrivit dispozitiilor legilor electorale.

(2) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti au obligatia de a imprima pe toate materialele de propaganda electorala urmatoarele date:

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a aliantei politice ori electorale care le-a comandat, dupa caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propaganda electorala sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidati independenti, partide politice sau aliante politice ori electorale.

(4) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati sa declare Autoritatii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numarul de materiale de propaganda electorale produse, defalcat pe categorii .

(5) Este considerat material de propaganda electorala orice material scris, audio sau video, care indeplineste urmatoarele conditii:

a) se refera la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat in perioada campaniei electorale, stabilita potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral si se adreseaza publicului larg;

d) depaseste limitele activitatii jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite in alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu incalcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d).SECTIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilorArt. 30. - (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianta politica ori electorala in fiecare campanie electorala se calculeaza prin insumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar fata de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o suma de maximum 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite in functie de salariul de baza minim brut pe tara, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, dupa cum urmeaza:

a) 350 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de deputat;

b) 500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de senator;

c) 2.500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al Romaniei in Parlamentul European;

d) 50 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier judetean sau consilier local in Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

e) 30 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor resedinta de judet si in consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) 25 de salarii minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile municipiilor si oraselor;

g) 20 de salarii minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de consilier local in consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti;

i) 2.500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar al unui sector al municipiului Bucuresti ori al unui municipiu sau oras;

j) 30 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de presedinte al consiliului judetean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevazute la alin. (3) se aplica si candidatilor independenti.

Art. 31. - (1) Candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic pot finanta activitati de propaganda electorala doar prin intermediul partidului politic.

(2) In cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscriptiilor electorale judetene, fiecare partid va deschide, dupa caz, cate un cont al partidului ori cate un cont sau subcont pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator.

(3) Activitatile de propaganda electorala ale fiecarui candidat, precum si donatiile si legatele primite de fiecare candidat in numele partidului se desfasoara doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevazute la alin. (2).

(4) Sumele de bani primite de la candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donatii si li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi.

(5) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica depozitelor constituite in vederea depunerii candidaturilor pentru functia de deputat sau senator, prevazute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 32. - (1) Pana la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizatiei judetene, candidatii la functia de deputat ori senator sau, dupa caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorala Permanenta o declaratie privind respectarea plafoanelor prevazute la art. 30 alin. (3).

(2) Sumele ce depasesc plafoanele prevazute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat .

Art. 33. - (1) Limita maxima a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianta politica sau de un candidat independent in campania electorala pentru alegerea Presedintelui Romaniei este de 25.000 de salarii de baza minime brute pe tara.

(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 si 47 se aplica in mod corespunzator.

(3) In cazul in care alegerile pentru Presedintele Romaniei au loc in acelasi timp cu alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, partidele care propun un candidat la functia de Presedinte al Romaniei vor desemna un mandatar special pentru campania electorala a candidatului in cauza.

Art. 34. - Atunci cand un candidat este propus pentru mai multe functii intr-o campanie electorala, limita maxima a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, dupa caz.Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.