Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       46828 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Puterile publice existente in stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

CAPITOLUL V
Controlul finantarii partidelor politice si a campaniilor electoraleArt. 35. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta este autoritatea publica abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice, a aliantelor politice sau electorale, a candidatilor independenti si a campaniilor electorale.

(2) Controlul privind subventiile de la bugetul de stat va fi efectuat in mod simultan si de Curtea de Conturi, conform dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata.

(3) In cadrul Autoritatii Electorale Permanente se infiinteaza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.

(4) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale este condus de un director general, numit in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) poate ocupa o functie, in conditiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata;

b) are studii superioare in domeniul stiintelor economice sau juridice;

c) nu a fost membru al unui partid politic in ultimii 5 ani.

(6) Concursul pentru ocuparea functiei prevazute la alin. (4) este organizat de o comisie speciala, formata din 7 membri, numita in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, alcatuita din cadre didactice cu pregatire economica sau juridica.

(7) Comisia prevazuta la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs si va desemna candidatul castigator al concursului, care va fi numit in functie de catre presedintele Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 15 zile de la desemnare.

(8) Directorul general al Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale are urmatoarele atributii exclusive:

a) organizeaza activitatea de control al finantarii partidelor politice;

b) coordoneaza activitatea personalului din subordine;

c) propune presedintelui Autoritatii Electorale Permanente aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege.

Art. 36. - (1) Anual si ori de cate ori este sesizata, Autoritatea Electorala Permanenta verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorala Permanenta poate fi sesizata de catre orice persoana care prezinta dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice.

(3) Fapta persoanei prevazute la alin. (2) de a face afirmatii false cu rea-credinta cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani.

(4) Raportul anual se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente, pana la data de 31 martie a anului urmator.

(5) Autoritatea Electorala Permanenta poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si atunci cand exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale privitoare la finantarea partidelor, la sesizarea oricaror persoane interesate sau din oficiu .

(6) Rezultatele fiecarui control efectuat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 15 zile de la efectuare.

Art. 37. - Autoritatile publice au obligatia de a sprijini Autoritatea Electorala Permanenta in efectuarea controlului finantarii partidelor politice.

Art. 38. - (1) In termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, mandatarul financiar este obligat sa depuna la Autoritatea Electorala Permanenta un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala, organizatie a cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale sau candidat independent.

(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea Electorala Permanenta asigura aducerea la cunostinta publica a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, pe masura ce acestea sunt depuse, prin publicari succesive in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Rapoartele se publica de Autoritatea Electorala Permanenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(4) Candidatilor declarati alesi nu li se pot valida mandatele daca raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus in conditiile legii.

Art. 39. - (1) Pentru verificarea legalitatii incasarilor si a platilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita declaratii si documentele suplimentare pe care le considera necesare.

(2) Partidele politice au obligatia de a prezenta in termen de 15 zile reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente documentele solicitate.

(3) In termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, dupa caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorala Permanenta se va pronunta, prin hotarare, asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale si asupra legalitatii platilor facute.

(4) Daca se constata nereguli, se vor aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(5) Hotararea pronuntata potrivit alin. (3) poate fi atacata la instanta competenta in conditiile legii.

Art. 40. - (1) Autoritatea Electorala Permanenta are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportarile obligatorii a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) si art. 38 alin. (3), precum si declaratiile prevazute la art. 23.

(2) Partidele politice au obligatia sa furnizeze in format electronic datele prevazute la alin. (1).CAPITOLUL VI
SanctiuniArt. 41. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la: art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (3) si (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), art. 13 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) si (13), art. 29 alin. (2)-(4) si (6), art. 30 alin. (3) si (4), art. 31, 38 si art. 39 alin. (2).

(2) Sanctiunile se pot aplica, dupa caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar si/sau donatorului care a incalcat dispozitiile prevazute la alin. (1).

Art. 42. - (1) In situatiile prevazute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsa la bugetul de stat sumele de bani si/sau contravaloarea bunurilor si serviciilor care au constituit obiectul contraventiei, pe baza hotararii Autoritatii Electorale Permanente.

(2) In acelasi mod se fac venit la bugetul de stat donatiile acceptate de un partid politic in curs de dizolvare sau de un partid politic care actioneaza in baza statutului modificat, desi modificarile nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti, conform prevederilor legale, sau instanta a respins cererea de incuviintare a modificarii statutului.

Art. 43. - (1) Contraventiile prevazute la art. 41 se constata de catre reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente, iar sanctiunea se aplica prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente.

Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.