Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » OG nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune

OG nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune

  Publicat: 31 Aug 2010       15923 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


OG nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 30 august 2010

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. I
Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 10 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind statutul personalului de probatiune"

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza statutul personalului de specialitate specific sistemului de probatiune, denumit in continuare personal de probatiune."

3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Personalul din serviciile de probatiune se compune din:
a) consilieri de probatiune;
b) sefi ai serviciilor de probatiune, denumiti in continuare sefi serviciu;
c) inspectori de probatiune, care isi desfasoara activitatea in cadrul directiei de specialitate.
(2) Consilierii de probatiune si inspectorii de probatiune exercita functii de executie."

4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Dupa criteriul vechimii in probatiune, functia de consilier de probatiune are 4 grade profesionale, dupa cum urmeaza:
a) consilieri de probatiune debutanti;
b) consilieri de probatiune gradul III i¿½ vechime in probatiune de la un an la 4 ani;
c) consilieri de probatiune gradul II i¿½ vechime in probatiune de la 4 ani la 6 ani;
d) consilieri de probatiune gradul I i¿½ vechime in probatiune peste 6 ani.
(2) Fiecare grad profesional corespunde unui nivel al salariului stabilit prin legea de salarizare.
(3) Prin vechimea in probatiune se intelege vechimea dobandita prin desfasurarea activitatii in sistemul de probatiune, in functiile de consilier de reintegrare sociala si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, consilier de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, consilier de probatiune, sef al serviciului de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, sef al serviciului de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, sef al serviciului de probatiune, inspector de reintegrare sociala a infractorilor si supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, inspector de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor, inspector de probatiune sau, dupa caz, de director al directiei de specialitate.
(4) Prin vechime in specialitate se intelege vechimea in specialitatea diplomei de licenta ."

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Consilierul de probatiune debutant este persoana cu vechime in specialitate mai mica de un an la data numirii in functie, care indeplineste un an de stagiu pana la definitivare.
(2) Consilierii de probatiune definitivi se impart in 3 grade profesionale, potrivit art. 8 alin. (1) lit. b)i¿½d).
(3) Persoanele care la data angajarii au cel putin un an vechime in specialitate vor fi incadrate pe functia de consilier de probatiune gradul III.
(4) Persoanele incadrate in conditiile alin. (3) se pot inscrie la examenul pentru promovarea in gradul profesional urmator dupa ce implinesc 4 ani de vechime in probatiune.
(5) In cazul in care persoana a mai exercitat anterior functii in sistemul de probatiune si a parasit sistemul din motive neimputabile, in situatia reangajarii beneficiaza de recunoasterea vechimii in probatiune."

6. La articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Activitatea consilierului de probatiune debutant este indrumata de catre seful serviciului de probatiune sau de catre consilierul de probatiune care indeplineste activitati de supervizare."

7. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Pentru a ocupa functia de sef serviciu, persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba o vechime in probatiune de cel putin 3 ani;
b) sa nu fi fost sanctionata disciplinar in ultimii 2 ani, prin aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)i¿½e);
c) sa fi obtinut calificativele i¿½binei¿½ sau i¿½foarte binei¿½ la evaluarile performantelor profesionale din ultimii 2 ani;

Afişează OG nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    OG 26/2010    Serviciul de probatiune    Consilieri de probatiune    Inspectori de probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.