Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

  Publicat: 03 Sep 2010       34519 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Mod de sesizare a organelor de urmarire penala, prevazut in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Mod de sesizare a organelor de urmarire penala, prevazut in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

Art. 7
(1) Daca, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de avere si a declaratiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor Art. 5 alin. (2) sesizeaza deficiente in completarea acestora, vor recomanda, in scris, pe baza de semnatura sau scrisoare recomandata, persoanei in cauza rectificarea declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese, in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandarii. Rectificarea declaratiei poate fi initiata si de catre persoanele prevazute la Art. 1, in termen de 40 de zile de la depunerea initiala. Declaratia de avere si/sau declaratia de interese rectificata pot/poate fi insotite/insotita de documente justificative.
(2) Declaratia de avere si/sau declaratia de interese depuse/depusa, impreuna cu documentele justificative, se trimit/se trimite de indata Agentiei, in copie certificata.
(3) Pana la expirarea termenului de depunere a declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese rectificate, Agentia nu poate declansa procedurile prevazute de prezenta lege, in conditiile in care sunt depuse in termenul legal.


Titlul II - Proceduri de asigurare a integritatii si transparentei in exercitarea functiilor si demnitatilor publiceCapitolul I - Proceduri in fata Agentiei Nationale de Integritate Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArt. 8
(1) Scopul Agentiei este asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la Art. 1, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice. In indeplinirea acestui scop, Agentia poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate.
(2) Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul Agentiei se desfasoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare.
(3) Principiile dupa care se desfasoara activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidentialitatea, impartialitatea, independenta operationala, celeritatea, buna administrare, dreptul la aparare, precum si prezumtia dobandirii licite a averii.

Art. 9
(1) In vederea desfasurarii activitatii in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor prevazute la Art. 8 alin. (3), repartizarea lucrarilor se face in mod aleatoriu, de catre conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
(2) Redistribuirea lucrarilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai in urmatoarele cazuri:
a) imposibilitate de exercitare a atributiilor timp de cel putin 20 de zile;
b) solicitare motivata a inspectorului de integritate caruia i-a fost repartizata lucrarea;
c) suspendare din activitate, in conditiile legii;
d) incompatibilitate;
e) conflict de interese;
f) exista diferente semnificative in sensul prevederilor Art. 18 intre modificarile intervenite in averea inspectorului de integritate pe durata exercitarii functiei publice si veniturile obtinute in aceasta perioada;
g) lasarea in nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durata mai mare de 30 de zile lucratoare.

Art. 10
Inspectorii de integritate desfasoara urmatoarele activitati:
a) primesc, colecteaza, centralizeaza si proceseaza date si informatii cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese privind persoanele care ocupa functii sau demnitati publice;
b) evalueaza declaratiile de avere si declaratiile de interese;
c) efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de prezenta lege;
d) evalueaza, in conditiile prezentului capitol, diferentele semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, dintre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada;
e) evalueaza conflicte de interese sau incompatibilitati ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice;
f) intocmesc rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor, precum si, dupa caz, a legislatiei disciplinare, contraventionale sau penale;
g) intocmesc rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, nu identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor;
h) aplica sanctiunile si iau masurile prevazute de lege in competenta acestora.

Art. 11
(1) Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si cea de evaluare a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora.
(2) Activitatea ce se efectueaza pe durata prevazuta la alin. (1) consta in evaluarea declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilitatilor, exclusiv pentru perioada exercitarii functiilor sau demnitatilor publice.

Art. 12
(1) Agentia indeplineste activitatea de evaluare prevazuta la Art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
(2) Sesizarea din oficiu se face intr-una din urmatoarele modalitati:
a) pe baza unui raport de sesizare, intocmit de presedintele Agentiei;
b) pe baza unei note intocmite de inspectorul de integritate, aprobata de conducerea inspectorilor de integritate; in cazul in care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite presedintelui Agentiei, pentru a dispune fie inceperea verificarilor, fie mentinerea propunerii.
(3) Sesizarea facuta cu rea-credinta atrage dupa sine raspunderea juridica a celui care a facut sesizarea .
(4) Repartizarea lucrarii initiate la sesizarea atat a oricarei persoane fizice sau juridice, cat si a celei din oficiu, prevazuta la alin. (2), se face in mod aleatoriu, potrivit Art. 9 alin. (1).
(5) Agentia poate formula actiune in regres in cel mult un an de la data ramanerii definitive a hotararii prin care a fost obligata la plata impotriva persoanei vinovate.
(6) Agentia asigura afisarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a Agentiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, a adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se mentin pe pagina de internet a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa incetarea acestuia si se arhiveaza potrivit legii.

Afişează Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 176/2010    Agentia Nationala pentru Integritate    Declaratii de avere    Declaratie de interese    Venituri    Functionari publici    Demnitari    Conflicte de interese    Incompatibilitati    Declaratie de avere ANI   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.