Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

  Publicat: 03 Sep 2010       34545 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Sectiunea 2 - Evaluarea averiiArt. 13
(1) Dupa repartizarea aleatorie a lucrarii, inspectorul de integritate procedeaza la activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale existente, in sensul prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) pana la informarea persoanei care face obiectul evaluarii si invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, desfasoara proceduri administrative, prin raportare exclusiva la informatii publice;
b) dupa informarea persoanei care face obiectul evaluarii si invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, solicita persoanelor fizice sau juridice si date ori informatii care nu sunt publice.
(2) Actele intocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informatiilor care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, dupa inceperea activitatii de evaluare, fara ca persoana sa fie invitata si informata potrivit dispozitiilor Art. 14, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art. 14
(1) Daca din activitatea de evaluare rezulta ca exista diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
(2) Persoana informata si invitata potrivit alin. (1) poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea si invitarea se fac prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat si are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informatii pe care le considera necesare.
(5) Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori daca are copii in intretinere, in sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde si asupra averii sotului/sotiei si, dupa caz, asupra averii copiilor aflati in intretinere.

Art. 15
(1) Pe parcursul desfasurarii evaluarii, inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum si persoanelor fizice, documentele si informatiile necesare desfasurarii activitatii de evaluare, cu obligatia pastrarii confidentialitatii.
(2) La solicitarea motivata a inspectorului de integritate, persoanele fizice si juridice, conducatorii autoritatilor, ai institutiilor sau ai societatilor publice ori private, precum si cei ai regiilor autonome sunt obligati sa comunice acestuia, in termen de cel mult 30 de zile, datele, informatiile, inscrisurile si documentele solicitate potrivit prevederilor alin. (1), indiferent de suportul acestora, precum si date, informatii sau documente pe care le detin, care ar putea conduce la solutionarea lucrarii.

Art. 16
(1) Pentru lamurirea tuturor aspectelor privind diferentele semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, poate fi efectuata o expertiza extrajudiciara, potrivit legii, cu acordul persoanei a carei avere este supusa evaluarii.
(2) Persoana a carei avere este supusa evaluarii are dreptul sa-si aleaga un expert asistent, pe cheltuiala proprie, in conditiile prevederilor alin. (1).
(3) In cazul in care persoana a carei avere este supusa evaluarii nu isi da acordul pentru efectuarea expertizei, inspectorul de integritate poate solicita judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul persoana cercetata admiterea efectuarii unei expertize extrajudiciare, pe cheltuiala Agentiei.

Art. 17
(1) Daca, dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluarii, sunt identificate in continuare, pe baza datelor si informatiilor existente la dispozitia inspectorului de integritate, diferente semnificative in sensul prevederilor Art. 18, inspectorul de integritate intocmeste un raport de evaluare.
(2) In lipsa confirmarii prevazute la alin. (1), inspectorul de integritate poate intocmi raportul de evaluare dupa indeplinirea unei noi proceduri de comunicare .
(3) Raportul de evaluare va avea urmatorul cuprins:
a) partea descriptiva a situatiei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluarii, daca acesta a fost exprimat;
c) evaluarea eventualelor diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18;
d) concluzii.
(4) Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a facut obiectul activitatii de evaluare si, dupa caz, organelor fiscale, celor de urmarire penala si celor disciplinare, precum si comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege. In cadrul organelor fiscale si de urmarire penala se desemneaza persoane responsabile pentru relatia cu Agentia, care asigura declansarea de urgenta si cu precadere a procedurilor specifice in cadrul acestora.
(5) In cazul in care inspectorul de integritate considera ca nu sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1), intocmeste un raport de evaluare in acest sens, pe care il transmite persoanei care a facut obiectul procedurii. Acest raport poate cuprinde, daca este cazul, mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priveste intocmirea necorespunzatoare a declaratiilor de avere si sugestii de indreptare.
(6) Persoana a carei declaratie de avere a fost supusa evaluarii, fiind identificate diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, este considerata incompatibila.
(7) Dispozitiile Art. 22 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 18
Prin diferente semnificative, in sensul prezentei legi, se intelege diferenta mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada .

Art. 19
(1) Rapoartele de evaluare, transmise organelor fiscale, organelor de urmarire penala, comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta lege, precum si institutiilor prevazute la Art. 26, vor fi obligatoriu evaluate de aceste institutii, inclusiv sub aspectul propunerilor, si se vor lua, de urgenta si cu precadere, masurile care se impun, potrivit competentelor legale.
(2) Organele fiscale si organele de urmarire penala vor informa trimestrial Agentia asupra masurilor luate in dosarele transmise potrivit prevederilor alin. (1).

Sectiunea 3 - Evaluarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilorArt. 20
(1) Daca, in urma evaluarii declaratiei de interese, precum si a altor date si informatii, inspectorul de integritate identifica elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati, informeaza despre aceasta persoana in cauza si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Afişează Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 176/2010    Agentia Nationala pentru Integritate    Declaratii de avere    Declaratie de interese    Venituri    Functionari publici    Demnitari    Conflicte de interese    Incompatibilitati    Declaratie de avere ANI   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.