Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25151 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

A fost promulgat la 11.09.1865
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Informatii, date sau documente care nu constituie secret de stat, dar nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi divulgate.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

b) alege/revoca presedintele si cei 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
c) alege/revoca Comisia de cenzori si Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
d) valideaza si revoca membrii Comisiei superioare de disciplina, care va fi compusa din 15 membri din Camere diferite, fara ca acestia sa detina sau sa poata ocupa alte functii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;
e) analizeaza si aproba raportul anual al Consiliului Uniunii;
f) aproba bugetul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
g) indeplineste orice alte atributii prevazute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, de Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 210/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare regulament, sau de prezentul statut;
h) alege/revoca directorul si secretarul Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti pentru un mandat de 3 ani;
i) aproba Codul deontologic al executorului judecatoresc;
j) aproba Regulamentul de functionare a Comisiei superioare de disciplina.
(2) Congresul adopta hotarari care sunt obligatorii pentru toti membrii Uniunii.

Art. 19
(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din cate un membru titular al fiecarei Camere.
(2) Alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face numai prin vot secret .
(3) Candidatura pentru functia de presedinte si vicepresedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita pentru alegeri, la sediul Uniunii si va fi insotita, in cazul candidatului la functia de presedinte, de platforma-program a acestuia.
(4) Candidatul care intruneste majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate va fi declarat ales.
(5) Presedintele, vicepresedintii si membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizatii platite din bugetul Uniunii.

Art. 20
(1) Consiliul Uniunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte.
(2) Consiliul Uniunii isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.
(3) Hotararile Consiliului Uniunii se adopta cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 21
Consiliul Uniunii are urmatoarele atributii:
a) solicita ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea functiei de executor judecatoresc;
b) intocmeste Tabloul executorilor judecatoresti, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se va actualiza anual;
c) propune ministrului justitiei numarul necesar de birouri de executori judecatoresti si conditiile de desfasurare a examenului de admitere in profesia de executor judecatoresc si a examenului de definitivat;
d) repartizeaza executorii judecatoresti care au promovat examenul de admitere ca stagiar tinand cont de media si optiunea candidatilor, precum si de posturile vacante de executor judecatoresc stagiar;
e) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
f) reprezinta Uniunea in raporturile cu tertii pe plan intern si international, prin presedinte sau, in lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepresedinti;
g) stabileste cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune in conditiile art. 33 alin. (1) lit. d) din lege;
h) stabileste si actualizeaza anual cuantumul cheltuielilor de executare;
i) intocmeste regulamentul de functionare a Comisiei superioare de disciplina, pe care il propune spre aprobare Congresului Uniunii;
j) stabileste si aproba modelul sigiliului executorilor judecatoresti, sigla si emblema Uniunii, precum si modelul firmelor destinate birourilor de executori judecatoresti si Camerelor;
k) executa controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel putin o data la 2 ani, verificand si calitatea actelor executionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea acestuia, conform prevederilor art. 59 din lege;
l) stabileste indemnizatiile de conducere pentru presedintele si vicepresedintii Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti si organele de conducere ale Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti, precum si indemnizatiile de sedinta ale membrilor Consiliului Uniunii;
m) stabileste structura organizatorica si numarul persoanelor de specialitate si cu functii administrative din cadrul Uniunii si al Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti;
n) desemneaza 2 dintre membrii sai sa faca parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;
o) repartizeaza sarcini si responsabilitati Biroului executiv al Consiliului Uniunii;
p) organizeaza si coordoneaza activitatea de editare a Buletinului executorilor judecatoresti din Romania;
q) aproba programul de pregatire si perfectionare a executorilor judecatoresti si cheltuielile Centrului National de Pregatire si Perfectionare a Executorilor Judecatoresti;
r) aproba afilierea Uniunii la organizatiile profesionale internationale ale executorilor judecatoresti si cotele de contributie la acestea;
s) accepta donatiile si legatele facute Uniunii si aproba sponsorizari;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut;
u) stabileste cuantumul taxelor de inscriere si participare la examene;
v) intocmeste si actualizeaza permanent liste cuprinzand:
 • executorii judecatoresti incompatibili, indicand temeiul incompatibilitatii;
 • executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) din lege;
 • executorii judecatoresti stagiari, indicand biroul in care sunt angajati si data incheierii contractului individual de munca .

  Art. 22
  Biroul executiv se compune din presedinte, cei 2 vicepresedinti si 2 membri ai Consiliului Uniunii.
 • Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură pagină  Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

  Consultă un avocat online
  MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.