Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

  Publicat: 27 Oct 2010       25161 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 26 octombrie 2010

Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Puterile publice existente in stat.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Personal auxiliar incadrat pe langa tribunale si judecatorii,
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Persoana desemnata sa verifice gestiunea unei organizatii,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.


Art. 23
Biroul executiv al Consiliului Uniunii are urmatoarele atributii principale:
a) asigura activitatea permanenta a Consiliului Uniunii;
b) pregateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare Consiliului Uniunii;
c) elaboreaza proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;
d) elaboreaza proiectul de buget al Uniunii;
e) propune cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Uniune, in raport cu venitul realizat de acestia;
f) propune Consiliului Uniunii cotele de contributie ale executorilor judecatoresti la Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, pentru garantarea responsabilitatii civile a acestora;
g) tine evidenta executorilor judecatoresti si a birourilor de executori judecatoresti si centralizeaza datele statistice privind activitatea executionala pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;
h) duce la indeplinire hotararile Consiliului Uniunii si exercita orice alte atributii stabilite de acesta;
i) in exercitarea atributiilor sale, Biroul executiv emite decizii.

Art. 24
(1) Presedintele Uniunii are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Uniunea in raporturile cu autoritatile publice din Romania, cu organizatiile guvernamentale si neguvernamentale, cu cele profesionale si cu alte persoane juridice, interne si internationale;
b) stabileste atributiile celor 2 vicepresedinti ai Consiliului Uniunii;
c) angajeaza personalul de specialitate si administrativ al Uniunii si stabileste prin negociere salariile acestora, propunandu-le spre aprobare Consiliului Uniunii;
d) convoaca si conduce sedintele Consiliului Uniunii si ale Biroului executiv al acestuia;
e) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Uniunii;
f) comunica executorilor judecatoresti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii;
g) exercita orice alte atributii prevazute de lege, de regulament sau de prezentul statut .
(2) Vicepresedintele desemnat de presedinte sau de Consiliul Uniunii exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
(3) Functiile de presedinte si vicepresedinte nu pot fi exercitate decat pe durata a doua mandate, care pot fi si succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. Mandatul nefinalizat se considera efectuat si va fi continuat de catre un delegat interimar desemnat de Consiliul Uniunii .
(4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite dispozitii.
(5) Pe perioada mandatului atat presedintele, cat si vicepresedintii au obligatia de a exercita functia de executor judecatoresc.

Art. 25
(1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusa din 3 membri, dintre care 2 executori judecatoresti alesi de Congresul Uniunii si un expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii .
(2) Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.
(3) Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii .
(4) Calitatea de cenzor este incompatibila cu orice alta functie eligibila in cadrul Uniunii.

Art. 26
(1) Uniunea are patrimoniu si buget proprii.
(2) Bugetul Uniunii este format din contributiile banesti ale membrilor sai, donatii, sponsorizari, beneficii rezultate din activitati economice conexe si din orice alte sume de bani dobandite licit.
(3) Cota de contributie a fiecarui executor judecatoresc la Uniune se aproba de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(4) Cotele de contributie se platesc lunar.
(5) Pentru inscrierea la concursul in vederea ocuparii unui post de executor judecatoresc, candidatul va plati o taxa stabilita de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.

Sectiunea 2 - Camerele

Art. 27
Camera are, potrivit legii, personalitate juridica, firma, stampila si sigilii proprii, iar sediul ei se afla in localitatea in care functioneaza curtea de apel in circumscriptia careia se constituie.

Art. 28
(1) Organul de conducere al Camerei este Colegiul director.
(2) Colegiul director este format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3iż˝7 membri .
(3) Colegiul director este ales de Adunarea generala a Camerei pentru o perioada de 3 ani dintre membrii acelei Camere.
(4) Functionarea tuturor organelor Camerei se realizeaza potrivit prezentului statut .
Afişează Hotararea nr. 19/2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Hotararea 19/2010    Executori Judecatoresti    Legea 188/2000

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.