Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

  Publicat: 06 Dec 2010       34983 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 3 decembrie 2010

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Republicata in temeiul dispozitiilor art. V din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 4 octombrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 47/1992 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificata prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Capitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
(1) Curtea Constitutionala este garantul suprematiei Constitutiei.
(2) Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania.
(3) Curtea Constitutionala este independenta fata de orice alta autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi.

Art. 2
(1) Curtea Constitutionala asigura controlul constitutionalitatii legilor, a tratatelor internationale, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului.
(2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevazute la alin. (1), care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei.
(3) Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Art. 3
(1) Atributiile Curtii Constitutionale sunt cele stabilite de Constitutie si de prezenta lege.
(2) In exercitarea atributiilor care ii revin Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale.
(3) Competenta Curtii Constitutionale, stabilita potrivit alin. (2), nu poate fi contestata de nicio autoritate publica.

Art. 4
Sediul Curtii Constitutionale este in municipiul Bucuresti.


Capitolul II - Organizarea Curtii ConstitutionaleArt. 5
(1) Curtea Constitutionala se compune din 9 judecatori numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.
(2) Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.
(3) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din numarul judecatorilor din 3 in 3 ani.
(4) Fiecare Camera a Parlamentului numeste, cu votul majoritatii membrilor sai, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.
(5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridica de grupurile parlamentare, de deputati si de senatori. Fiecare candidat va depune -curriculum vitae- si actele doveditoare ca indeplineste conditiile prevazute de Constitutie . Candidatii vor fi audiati de comisie si de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toti candidatii.

Art. 6
Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen, in conditiile prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, iar actele Curtii se adopta cu votul majoritatii judecatorilor, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Art. 7
(1) Curtea Constitutionala are un presedinte ales prin vot secret, pentru o perioada de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in termen de 5 zile de la innoirea Curtii.
(2) Mandatul presedintelui poate fi reinnoit.
(3) Pentru alegerea presedintelui, fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, de Senat si de Presedintele Romaniei poate propune o singura candidatura. Daca la primul tur de scrutin niciun candidat nu intruneste majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin intre primii doi clasati sau trasi la sorti, daca toti candidatii obtin acelasi numar de voturi. Operatiunile de alegere a presedintelui sunt conduse de judecatorul cel mai in varsta.
(4) Presedintele numeste un judecator care ii va tine locul in timpul absentei.

Art. 8
(1) In caz de vacanta a functiei, se alege un presedinte pana la incheierea perioadei de 3 ani prevazute la art. 7 alin. (1).
(2) Alegerea are loc in termen de 5 zile de la constatarea vacantei, potrivit procedurii prevazute la art. 7 alin. (3).

Art. 9

Afişează Legea 47/1992 (Republicata 2010) privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 177/2010    Curtea Constitutionala    Legea 47/1992    Codul de procedura penala    Codul de procedura civila    Exceptia de neconstitutionalitate    Legea 85/2006    Legea 47/1992

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.