Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 126/1995 (republicata), privind regimul materiilor explozive

Legea 126/1995 (republicata), privind regimul materiilor explozive

  Publicat: 07 Feb 2011       34217 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Legea nr. 126/1995 (republicata 2011), privind regimul materiilor explozive

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07 februarie 2011


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen folosit de C. pen., la furt si alte fapte penale,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Drepturile de proprietate intelectuala, cum sunt brevetele si marcile comerciale, confera inventatorului sau celui care le-a conceput anumite drepturi exclusive asupra exploatarii muncii sale, in special in materie de productie si de comercializare.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Categorie de operatiuni intalnita in clasa 1 de conturi si care se refera la operatiunile de casa, operatiunile care se realizeaza in relatie cu BNR;
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Contract de depozit asimilat cu depozitul necesar, avand ca obiect bunurile aduse de calatori in hoteluri, moteluri, hanuri etc.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplica la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, detinerea, tranzitarea pe teritoriul tarii, transmiterea sub orice forma, transferul, transportul, introducerea pe piata, depozitarea, incarcarea, incartusarea, delaborarea, distrugerea, manuirea, comercializarea si folosirea de catre persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.
(2) In sensul prezentei legi, prin materii explozive se intelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de initiere, fitile detonante, fitile de siguranta, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil si articolele pirotehnice.
(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat in Hotararea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Hotararea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale articolelor pirotehnice si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata .
Art. 2. - Producerea si procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care poseda autorizatie din partea inspectoratului teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea .
Art. 3. - (1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate in acest scop, pe baza instructiunilor tehnice si de securitate si sanatate a muncii elaborate in acest sens.
(2) Materiile explozive noi cu destinatie militara, indiferent de provenienta, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apararii Nationale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnata in acest scop prin hotarare a Guvernului.
Art. 4. - (1) Furnizorii, inclusiv producatorii, au obligatia de a garanta materiile explozive si de a inscriptiona ambalajele cu datele prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) Termenul de garantie poate fi prelungit numai cu acordul producatorului.
Art. 5. - Introducerea pe piata a explozivilor de uz civil se poate face numai dupa ce acestia au fost certificati de catre un organism notificat din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau de catre un organism national recunoscut si desemnat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Art. 6. - Prin detinator de materii explozive, in sensul prezentei legi, se intelege orice persoana juridica sau fizica in posesia sau detentia careia se afla, licit, astfel de materii.
Art. 7. - Persoanele fizice nu au dreptul sa detina, sa utilizeze, sa transporte, sa depoziteze, sa experimenteze ori sa manuiasca materii explozive, cu exceptia pulberii necesare confectionarii cartuselor pentru arme de vanatoare, daca nu fac dovada calitatii de artificier ori de personal special instruit si nu reprezinta o persoana juridica autorizata si inregistrata conform prezentei legi.

CAPITOLUL II
Autorizarea si inregistrarea detinatorilor de materii explozive


Art. 8. - (1) Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societatii, au ca obiect de activitate astfel de operatiuni sunt obligate sa obtina in prealabil autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea .
(2) Obligatia de a obtine in prealabil autorizatia revine si persoanelor juridice si fizice care detin, folosesc sau comercializeaza materii explozive, cu exceptia unitatilor si formatiunilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului Roman de Informatii.
(3) Persoanele care produc, detin, transfera sau comercializeaza articole pirotehnice, precum si persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligatia de a obtine autorizatia din partea inspectoratului teritorial de munca si de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie pe raza carora isi desfasoara activitatea, dupa caz.
(4) Autorizarea se obtine numai la solicitarea celui interesat si pe o durata determinata, cu posibilitate de prelungire.
(5) Indeplinirea activitatilor prevazute in autorizatie prin intermediari neautorizati este interzisa.
Art. 9. - (1) Materiile explozive pot fi depozitate numai in spatii special construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de munca .
(2) Depozitele de materii explozive construite si amenajate in conditiile alin. (1) pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, emisa in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratul judetean de politie, dupa caz.
(3) Se interzice autorizarea producerii, prepararii, experimentarii, detinerii sau depozitarii materiilor explozive in cladiri cu locuinte.
(4) In autorizatia de functionare a oricarui depozit se stabileste capacitatea maxima de depozitare in echivalent trotil.
(5) Depozitarea materiilor explozive in depozitele de stoc si la unitatile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai in spatii proiectate, construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice.
(6) Inspectoratele teritoriale de munca pot aviza depasirea temporara a capacitatilor de depozitare autorizate cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.
(7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depasirea capacitatilor de depozitare uzinale si de stoc cu maximum 25%, pentru o perioada de cel mult 3 luni.
Art. 10. - In situatia in care un depozit de materii explozive este utilizat de mai multi operatori economici, in baza unor contracte de custodie, evidentele se pastreaza separat pentru fiecare operator economic.
Art. 11. - (1) Inspectoratul teritorial de munca sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratul judetean de politie poate, dupa caz, suspenda sau restrange activitatile pentru producere, preparare, detinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizatiile daca sunt incalcate reglementarile legale in vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate .
(2) Retragerea autorizatiei atrage incetarea dreptului acordat persoanelor juridice si fizice de a mai efectua activitatile pentru care aceasta a fost acordata.
(3) La incetarea activitatii este obligatorie predarea, in termen de 15 zile, a autorizatiei, institutiei care a emis-o.
Art. 12. - (1) Autorizatiile eliberate pe baza prezentei legi se vizeaza anual de catre autoritatile emitente in a caror raza titularul isi are sediul . Neprezentarea autorizatiei pentru viza, in termen de 15 zile de la data expirarii acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operatiuni cu materii explozive.
(2) Organele prevazute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, in termen de 15 zile, o noua autorizatie titularului, care face cunoscute:
a) schimbarea denumirii sau a sediului;
b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizatiei;
c) completa epuizare a spatiilor rezervate vizei anuale.
Art. 13. - Persoanele juridice autorizate care executa lucrari, cu caracter temporar, de prospectiuni si explorari geologice sau in cadrul interventiilor cu mijloace antigrindina sunt obligate sa anunte inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in raza carora se afla localitatile unde isi vor desfasura activitatea, cu cel putin 48 de ore inainte de inceperea lucrarilor.

CAPITOLUL III
Operatiuni cu materii explozive si evidenta acestora


Art. 14. - Transportul si manuirea explozivilor propriu-zisi si ale mijloacelor de initiere si aprindere, cu exceptia articolelor pirotehnice, se efectueaza sub directa supraveghere a artificierilor autorizati si numai cu personal special instruit pentru asemenea operatiuni . Transportul si manuirea articolelor pirotehnice se efectueaza de catre personal special instruit.
Art. 15. - (1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectueaza numai cu mijloace de transport amenajate in acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementarilor legale in vigoare si semnate de cei in drept .
(2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor si la locurile de munca sau la atelierele de procesare a materiilor explozive cand acestea se gasesc in cadrul aceluiasi amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit .
Art. 16. - (1) Incarcarea, transferul, transportul, descarcarea, depozitarea si distrugerea materiilor explozive in timpul noptii sunt interzise.
(2) Fac exceptie transferurile pe calea ferata sau pe apa, transporturile din fabrica producatoare la depozitele proprii, precum si cele executate in cadrul aceluiasi amplasament.

Afişează Legea 126/1995 (republicata), privind regimul materiilor explozive pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 126/1995    Legea 126/1995 republicata    Materiale explozive

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro