Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

  Publicat: 07 Mar 2011       50322 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologie cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila

Publicata in Monitorul Oficial nr. 151 din 02 martie 2011


Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Prevazuta in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,

(5) Cetatenii straini din statele terte fac dovada identitatii cu pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(6) Cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania fac dovada identitatii cu urmatoarele documente:
a) document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951;
b) documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara - protectie umanitara conditionata.
(7) Cetatenii straini solicitanti de azil in Romania fac dovada identitatii cu pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.
(8) Documentele cu care se face dovada identitatii trebuie sa fie valabile atat la data depunerii declaratiei de casatorie, cat si la data oficierii casatoriei.
(9) Urmatoarele categorii de documente de identitate ale cetatenilor straini nu sunt valabile pentru incheierea casatoriei pe teritoriul Romaniei:
a) documentul temporar de identitate, pentru solicitantii de azil, care are inscrisa mentiunea "IDENTITATE DECLARATA";
b) documentul care face dovada statutului de tolerat;
c) decizia de returnare.
(10) In situatia in care ofiterul de stare civila delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor inscrise in documentele de identitate si de calatorie prezentate de catre viitorul sot cetatean strain, este obligat sa solicite relatii, in scris, la Oficiul Roman pentru Imigrari, denumit in continuare O.R.I., sau la formatiunile sale teritoriale, daca documente sunt emise de aceasta institutie, cu privire la identitatea solicitantilor si autenticitatea documentelor prezentate.
(11) Documentele prezentate de cetatenii straini, eliberate de statele ai caror cetateni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).
Art. 43. - Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratia de casatorie cu documentele prezentate, iar semnarea declaratiei se face in prezenta sa.
Art. 44. - (1) Dosarul actului de casatorie cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
a) aprobarea primarului pentru incheierea casatoriei in afara sediului primariei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 24, precum si documente justificative in sustinerea cererii;
b) incuviintarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atributii consulare pentru incheierea casatoriei inainte sau dupa implinirea termenului de 10 zile de la data inregistrarii declaratiei de casatorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 25;
c) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, prevazute de art. 6 alin. 2 si art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 26;
d) declaratie, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 27, din care sa rezulte ca cei 2 soti nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei;
e) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea D.G.P.C. pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, prevazute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei;
f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul casatoriei unui cetatean strain cu un cetatean roman, din care sa rezulte ca primul indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania, in conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, cu completarile ulterioare;
g) documente eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevazut, in continut, termenul de valabilitate, pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica in materie civila ori de dreptul familiei, prin exceptie de la prevederile lit. f);
h) declaratia data pe propria raspundere, autentificata de un notar public, din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, pentru cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania; pentru apatrizi, legea nationala este legea statului in care isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta;
i) procesul-verbal, incheiat impreuna cu interpretul autorizat, in cazul incheierii casatoriei intre persoane care nu cunosc limba romana sau intre surdomuti, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 28;
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) si g) vor fi insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.
(3) Cetatenilor statelor care nu pot prezenta dovada mentionata la alin. (1) lit. f) intrucat ambasada statului al carui cetatean este nu mai elibereaza un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autoritatile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de catre misiunile diplomatice ale acestora acreditate in Romania.
Art. 45. - (1) In situatia incheierii casatoriei in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, minorul care doreste sa se casatoreasca face o cerere la D.G.P.C. de la locul de domiciliu in vederea obtinerii autorizarii prevazute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie sa fie insotita de o copie, legalizata sau certificata de ofiterul de stare civila, de pe certificatul de nastere, ancheta sociala intocmita de autoritatea tutelara de la domiciliul solicitantului si avizul dat de medic.
(2) Avizul medical trebuie sa fie prealabil incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarii D.G.P.C.; avizul medical nu inlatura prezentarea certificatelor medicale privind starea sanatatii prevazute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
Art. 46. - (1) Incuviintarea casatoriei minorilor de catre parinti ori, dupa caz, de catre tutore se face printr-o declaratie data la S.P.C.L.E.P. sau primaria competenta odata cu declaratia de casatorie; daca parintii ori, dupa caz, tutorele locuiesc/locuieste in alta localitate decat cea in care se incheie casatoria, incuviintarea se da la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria din localitatea de domiciliu a acestora, care o inainteaza de indata la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, primariei competente pentru incheierea casatoriei ori se poate prezenta o declaratie pe proprie raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca parintele este de acord cu incheierea casatoriei de catre copilul sau minor, care a implinit varsta de 16 ani.
(2) In situatia in care numai unul dintre parinti incuviinteaza casatoria minorului, iar celalalt refuza, instanta judecatoreasca decide tinand seama de interesul superior al copilului.
(3) In cazul in care parintii sunt divortati, pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul ambilor parinti.
Art. 47. - Cand viitorii soti au locul nasterii in Romania si se legitimeaza cu documente de identitate eliberate de autoritatile altui stat, iar din confruntarea datelor inscrise in certificatul de nastere si documentul de legitimare rezulta ca au intervenit modificari in statutul civil, se procedeaza mai intai la inscrierea, pe marginea actului de nastere, a mentiunilor referitoare la modificarile intervenite, dupa care se primeste declaratia de casatorie.
Art. 48. - (1) Odata cu depunerea declaratiei sau ulterior, pana la incheierea casatoriei, viitorii soti declara, in fata ofiterului de stare civila, numele de familie pe care s-au invoit sa il poarte in casatorie, potrivit dispozitiilor Codului familiei.
(2) Daca intelegerea referitoare la numele de familie a intervenit dupa depunerea declaratiei, dar inainte de a se incheia casatoria, aceasta intelegere se consemneaza intr-o declaratie scrisa care se anexeaza la declaratia initiala.
Art. 49. - (1) Casatoria se incheie la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.
(2) In cazul prevazut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteste de la data de cand s-a primit declaratia la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria.
(3) Casatoria se poate incheia inaintea expirarii termenului de 10 zile, daca starea de sanatate a unuia dintre soti impune aceasta, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei; documentele justificative se pastreaza la dosarul de casatorie.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia, numai cu aprobarea primarului in Romania, consulului sau diplomatului cu atributii consulare in cazul casatoriilor incheiate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, pentru situatii temeinic justificate, insa numai pana la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sanatatii viitorilor soti; in cazul expirarii termenului de valabilitate a acestora, viitorii soti sunt obligati sa obtina si sa depuna certificate medicale valabile.
Art. 50. - (1) Oficierea casatoriei se face in limba romana de catre ofiterul de stare civila intr-o incapere corespunzator amenajata, avand o tinuta vestimentara adecvata caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfasura, la cerere, si in limba materna a persoanelor care urmeaza sa se casatoreasca, daca ofiterul de stare civila cunoaste limba respectiva.
(2) La oficierea casatoriei, ofiterul de stare civila este obligat sa poarte esarfa, in culorile drapelului national roman, asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus.
Art. 51. - (1) Dupa luarea consimtamantului viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in fata a 2 martori, ofiterul de stare civila ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile Codului familiei privind drepturile si obligatiile sotilor si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
(2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte in timpul casatoriei, de catre ofiterul de stare civila si de catre martori .
(3) In rubrica "Vazand ca publicatia ceruta de lege s-a efectuat in termen si ca nu s-a facut opozitie la aceasta casatorie, in temeiul consimtamantului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soti, noi ...................................., ofiter de stare civila, am incheiat prezentul act de casatorie", se inscriu numele si prenumele celui care a oficiat casatoria.
Art. 52. - (1) Ofiterul de stare civila nu poate incheia casatoria daca constata ca nu sunt indeplinite cerintele legii.
(2) Refuzul privind incheierea casatoriei se consemneaza intr-un proces-verbal motivat, intocmit, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 29, in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza persoanelor care intentionau sa se casatoreasca.
Art. 53. - (1) Dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila anuleaza cartea de identitate a sotului care isi schimba numele de familie prin casatorie; anularea se face prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate.
(2) In situatia persoanelor detinatoare de buletine de identitate sau carti de identitate provizorii, in actul de identitate al sotului care prin casatorie isi schimba numele de familie se aplica stampila cu urmatorul continut: "Schimbat numele din .................... in ......................, prin casatorie. Actul de identitate va fi preschimbat pana la .....................".

SECTIUNEA a 5-a
Inregistrarea decesului
Afişează Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Divort    Procedura divortului    Acte de stare civila    Divort la primarie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro