Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Metodologie privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice"

Metodologie privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice"

  Publicat: 29 Mar 2011       11975 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Metodologie privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice"

Publicata in Monitorul Oficial nr. 212 din 28/03/2011


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Vezi Domiciliu conventional.
Tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice

CAPITOLUL I
Context general

1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale
Serviciile sociale reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in dificultate. Serviciile sociale sunt definite drept un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii.
1.2. Obiectivele programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice"
Programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice", denumit in continuare program, a fost elaborat in scopul facilitarii accesului la servicii de asistenta si ingrijire in regim rezidential pentru persoanele varstnice care nu mai pot sa isi realizeze singure nevoile zilnice ale vietii si a caror familie nu are posibilitatea de a le asigura ingrijirea la domiciliu . In conditiile in care populatia imbatraneste si creste speranta de viata, numarul solicitarilor pentru internarea in centre rezidentiale, respectiv camine pentru persoane varstnice se afla pe un trend ascendent.
In prezent, o serie de unitati sanitare cu paturi aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale nu mai indeplinesc indicatorii de performanta care sa permita mentinerea lor in sistem . Ca atare, pentru a utiliza cat mai eficient imobilele si dotarile materiale aferente acestor spitale, pentru a beneficia de aportul unui personal calificat, precum si in scopul asigurarii unor servicii sociale de calitate, programul are in vedere crearea de centre rezidentiale pentru persoanele de varsta a treia, prin reorganizarea unor unitati sanitare cu paturi care se desfiinteaza.
Principalele obiective ale programului sunt:
a) dezvoltarea retelei de centre rezidentiale care sa acopere nevoile persoanelor varstnice;
b) asigurarea unei ingrijiri de lunga durata de calitate pentru persoanele varstnice care si-au pierdut autonomia functionala si nu isi mai pot continua viata in conditii de siguranta la propriul domiciliu;
c) reducerea numarului de spitalizari ale persoanelor varstnice care sufera de afectiuni cronice, generatoare de dependenta.
1.3. Sumele alocate pentru program
Bugetul total al acestui program este de 200.000 mii lei.
Fondurile necesare pentru finantarea programului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care reprezinta autoritatea finantatoare.
Finantarea programului se realizeaza in baza solicitarilor inaintate de catre autoritatile administratiei publice locale, care decid reorganizarea unitatilor sanitare cu paturi aflate in administrare in camine pentru persoane varstnice. Autoritatile administratiei publice locale carora li se aproba finantarea din program vor incheia, in calitate de solicitanti, contracte de finantare cu autoritatea finantatoare.
1.4. Beneficiarii programului
Beneficiarii directi ai programului sunt:
a) autoritatile administratiei publice locale prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice", care au in administrare unitati sanitare cu paturi si decid desfiintarea acestora, in conditiile legii, precum si reorganizarea lor in camine pentru persoane varstnice, pentru a raspunde nevoilor identificate la nivelul comunitatii;
b) autoritatile administratiei publice locale care indeplinesc conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 212/2011.
Beneficiarii indirecti, respectiv grupul-tinta, sunt reprezentati de persoanele varstnice dependente care se afla in situatiile prevazute de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
a) nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
b) nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
d) nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata;
e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale din cauza bolii ori starii fizice sau psihice.
1.5. Organizarea caminului pentru persoane varstnice
Caminul pentru persoane varstnice se organizeaza:
a) in conditiile prevazute de Legea nr. 17/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cu respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice si pentru centrele rezidentiale pentru persoanele varstnice, inclusiv a conditiilor stabilite la pct. 26.2 si 26.5 din cadrul standardului 26 "Amenajarea dormitoarelor" si pct. 28.5 si 28.6 din cadrul standardului 28 "Amenajarea spatiilor igienico-sanitare" din sectiunea VI "Gazduire" a anexei nr. 2 la acelasi ordin;
c) cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale.

CAPITOLUL II
Cerintele minime de calificare

2.1. Solicitanti eligibili
Pot depune solicitare de finantare autoritatile administratiei publice locale (AAPL) prevazute in anexa nr. 2 din Hotararea Guvernului nr. 212/2011, precum si orice alte AAPL care indeplinesc conditiile prevazute in aceeasi hotarare a Guvernului, denumite in continuare solicitanti.
2.2. Dosarul de solicitare a finantarii
Dosarul de solicitare a finantarii inaintat de solicitant trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de solicitare a finantarii, conform modelului prevazut in formatul nr. 1;
b) hotararea consiliului judetean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucuresti/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care trebuie sa cuprinda date referitoare la:
- desfiintarea unitatii sanitare cu paturi;
- infiintarea caminului pentru persoane varstnice prin reorganizarea unitatii sanitare cu paturi desfiintate;
- suma pe care o solicita prin program; asumarea utilizarii acestei sume exclusiv pentru functionarea caminului;
- capacitatea caminului pentru persoane varstnice;
- asumarea indeplinirii, in termen de maximum 90 de zile de la data incheierii contractului de finantare, a obligatiilor referitoare la acreditarea caminului pentru persoane varstnice, organizarea acestuia in conformitate cu cerintele prevazute la pct. 1.5, precum si asigurarea functionarii efective a caminului;
- asumarea cofinantarii functionarii caminului pentru persoane varstnice pe perioada derularii programului, in conditiile in care costurile de functionare depasesc sumele acordate prin program;
- asumarea costurilor de capital, precum si a platii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unitatii sanitare desfiintate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program;
- costul lunar de intretinere in camin, cuantumul contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice care urmeaza sa fie ingrijite in caminul respectiv, bugetul de functionare a caminului pentru anul in curs, precum si regulamentul de organizare si functionare al acestuia;

Afişează Metodologie privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national "Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice" pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Camine pentru batrani    Azile pentru batrani    Spitale    Reorganizarea spitalelor    Batrani    Legea 17/2000    HG 212/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro