Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » HG 135/2011, privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice

HG 135/2011, privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice

  Publicat: 06 Apr 2011       7972 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Documente atasate
anexa_hg_135_2011.pdf
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora

Publicata in Monitorul Oficial nr. 236 din 5 aprilie 2011

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Art. 1.
(1) Se aproba regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, conventia-cadru, precum si regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.
(2) Conventia-cadru este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 2.
Clauzele cuprinse in conventia-cadru privesc capacitatile energetice realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari si pentru realizarea carora sunt afectate terenuri aflate in proprietatea privata a tertilor, precum si exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute in vederea executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice amplasate pe terenuri aflate in proprietatea privata a tertilor.

Art. 3.
(1) Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor necesare realizarii de capacitati energetice dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari pot solicita titularilor de licente si autorizatii incheierea conventiei-cadru prevazute in anexa.
(2) Conventia-cadru se va incheia pentru durata de timp necesara realizarii viitoarei capacitati energetice.
(3) Cuantumul indemnizatiei se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si se calculeaza numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv ocupata pentru realizarea viitoarei capacitati energetice.

Art. 4.
(1) Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pe care au fost realizate capacitati energetice dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, de asemenea, titularilor de licente si autorizatii incheierea conventiei-cadru, pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute ulterior realizarii capacitatii energetice.
(2) Conventia-cadru se va incheia pentru durata de timp necesara executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii, precum si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice.
(3) Cuantumul indemnizatiei prevazute prin conventia-cadru se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si se calculeaza numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv afectata de exercitarea drepturilor de uz si servitute pentru executarea lucrarilor prevazute la alin. (2).

Art. 5.
(1) In situatia in care la nivelul administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla terenul nu exista stabilit un nivel al chiriei minime pe metru patrat pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie, nefiind astfel posibila determinarea cuantumului indemnizatiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv ale art. 4 alin. (3), intinderea acesteia va fi determinata de catre un evaluator autorizat in conditiile legii, ales de comun acord de catre parti.
(2) Costurile evaluarii cuantumului indemnizatiei, in situatia prevazuta la alin. (1), vor fi suportate de titularii de licente si autorizatii, beneficiari ai drepturilor de uz si servitute.

Art. 6.
Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea de catre titularii de licente si autorizatii a drepturilor de uz si servitute vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora in conditiile prevazute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7.
Proprietarii terenurilor afectate de capacitati energetice realizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care au incheiate conventii privind exercitarea drepturilor de uz si servitute cu titularii de autorizatii si licente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot formula cereri in vederea incheierii conventiei-cadru in forma aprobata prin prezenta hotarare .

Documente Atasate
anexa_hg_135_2011.pdf

Afişează HG 135/2011, privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 135/2011    Legea 13/2007    Servitute    Drept de uz    Energie electrica

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro