Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali

Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali

  Publicat: 10 May 2011       14998 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 9 mai 2011

Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Dovada scrisa prin care
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Dovada scrisa prin care
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Confirmare intr-o anumita functie
Dovada scrisa prin care
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

Avand in vedere necesitatea luarii unor masuri cu caracter de urgenta, care sa asigure eficientizarea activitatilor de incadrare in trepte de competenta profesionala a asistentilor sociali, in scopul asigurarii premiselor necesare incadrarii pe functii a acestora,
in temeiul dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare,
Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotaraste:

Art. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, treptele de competenta profesionala prevazute in anexa nr. 1 la Codul deontologic al profesiei de asistent social nr. 1/2007, se acorda persoanelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)ad) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, carora le-a fost aprobata cererea de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali, in functie de criteriul vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii in domeniul asistentei sociale realizate dupa obtinerea diplomei de licenta in specializarea asistenta sociala, dupa cum urmeaza:
a) mai putin de 12 luni vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala debutant;
b) minimum un an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum un an vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala practicant;
c) minimum 3 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 3 ani vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala specialist;
d) minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 5 ani vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala principal.
(2) In cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social, dar nu indeplinesc sau nu pot face dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniu, treptele de competenta se acorda in functie de criteriul vechimii practicii in domeniu, asa cum rezulta din documentele justificative, potrivit transelor de vechime prevazute la alin. (1).

Art. 2
Prevederile art. 1 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 care au obtinut diploma de licenta in specializarea asistenta sociala.

Art. 3
(1) Acordarea treptelor de competenta se realizeaza de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala, in baza analizarii cererii si documentelor depuse de solicitant si se inscriu in avizul de exercitare a profesiei.
(2) Cererea si documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului National al Asistentilor Sociali personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmand a fi solutionata in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, termenul se prelungeste cu inca 30 de zile.

Art. 4
In vederea incadrarii in trepte de competenta, persoanele interesate vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a avizului de exercitare a profesiei in original;
b) fotocopia cartii de identitate;
c) fotocopia uneia dintre diplomele prevazute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004;
d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatiile de interdictie/incompatibilitate prevazute de Legea nr. 466/2004;
e) certificat de cazier judiciar, in original;
f) adeverinta medicala sau certificat medical, in original;
g) dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniul asistentei sociale (carte de munca/contract de munca, fisa de post, adeverinta eliberata de angajator);
h) curriculum vitae, in original;
i) scrisoare de motivatie si 3 recomandari din partea unor asistenti sociali;
j) dovada achitarii taxei de analizare a dosarului;
k) alte documente stabilite prin decizie a presedintelui.

Art. 5
(1) Avizele de exercitare a profesiei eliberate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)ac) sunt valabile o perioada determinata, respectiv un an, in cazul asistentului social debutant, si 2 ani, pentru asistentul social practicant si asistentul social specialist, de la data eliberarii acestora.
(2) In cazul in care in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei prevazute la alin. (1) intervine suspendarea/incetarea raporturilor de munca/serviciu, asistentul social are obligatia de a notifica aceste aspecte Colegiului National al Asistentilor Sociali, in termen de 5 zile lucratoare de la data ivirii situatiei de suspendare/incetare.
(3) In situatia suspendarii raporturilor de munca/serviciu in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei eliberate pe perioada determinata, valabilitatea acestora poate fi prelungita, dupa reluarea activitatii asistentului social, cu perioada aferenta suspendarii, de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala.

Art. 6
(1) Trecerea intr-o treapta de competenta superioara se realizeaza la cererea persoanei interesate, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 4 lit. b), d)ah) si j);
b) adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte ca in perioada scursa de la acordarea ultimei trepte de competenta solicitantul nu s-a aflat in situatii de suspendare/incetare a raporturilor de munca/serviciu.
(2) La calcularea perioadelor necesare trecerii intr-o treapta de competenta superioara nu se iau in considerare perioadele in care solicitantul a avut suspendate/incetate raporturile de munca/serviciu sau cele in care a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei.

Art. 7
(1) Avizul de exercitare a profesiei cu inscrierea treptei de competenta stabilita potrivit prevederilor prezentei hotarari se elibereaza separat de atestatul de libera practica.
(2) Asistentii sociali care au obtinut avizul de exercitare a profesiei treapta de competenta principal pot solicita obtinerea atestatului de libera practica in conditiile Legii nr. 466/2004 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare.

Afişează Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Colegiul National al Asistentilor Sociali    Legea 466/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro