Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda

Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda

  Publicat: 13 May 2011       20998 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda — DLAF

Publicata in Monitorul Oficial nr. 331 din 12 mai 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Desemneaza organul independent, din cadrul Comisiei Europene, care raspunde de combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene.Abrevieri: OLAF
(Oficiul European de Lupta Contra Fraudei). De la 1 iunie 1999, Oficiul European de Lupta Contra Fraudei raspunde de combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF, denumit in continuare Departament, se organizeaza ca structura cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, in coordonarea primului-ministru, finantata de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2
(1) Departamentul asigura, sprijina si coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
(2) Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF din cadrul Comisiei Europene.
(3) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, Departamentul actioneaza pe baza de autonomie functionala si decizionala, independent de alte autoritati si institutii publice.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei;
b) resurse proprii - sume prevazute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunitatilor Europene, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.


Capitolul II - Organizarea si conducerea Departamentului

Art. 4
(1) Departamentul este condus de un sef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioada de 5 ani, ordonator tertiar de credite.
(2) Seful Departamentului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o experienta profesionala de cel putin 5 ani in domenii de activitate ce intra in sfera competentelor Departamentului;
b) sa nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice, in perioada mandatului;
c) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar;
d) sa nu fie membru al vreunui partid politic in perioada exercitarii mandatului.
(3) Mandatul sefului Departamentului inceteaza:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin revocare, in cazul imposibilitatii de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 120 de zile consecutive sau in cazul trimiterii in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.

Art. 5
(1) Seful Departamentului reprezinta Departamentul in raporturile cu autoritatile publice, institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate.
(2) Seful Departamentului nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfasurarea controalelor ori la intocmirea si valorificarea actelor de control .
(3) Seful Departamentului participa la sedintele Guvernului si ale consiliilor si grupurilor interministeriale atunci cand ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.

Art. 6
(1) In exercitarea prerogativelor ce ii revin, seful Departamentului emite ordine si instructiuni.
(2) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul III - Competenta si atributiile Departamentului

Art. 7

Afişează Legea 61/2011 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifrauda pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 61/2011    OUG 49/2005    Departamentului pentru lupta antifrauda    DLAF    Oficiul European de Lupta Antifrauda    OLAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro