Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

  Publicat: 28 Jun 2011       9167 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 27 iunie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Distanta dintre rude, masurata prin numarul nasterilor intervenite intre rudele in linie dreapta (tatal si fiul sunt rude de gradul I, bunicul si nepotul - de gradul II etc.)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16 alineatul (1), literele a) si b) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa aiba implinit stagiul minim in gradul profesional detinut sau sa il implineasca in cursul anului calendaristic respectiv;
b) sa fi fost apreciat pe intreaga perioada a stagiului minim in grad cu calificativul de cel putin A«bineA». Anii in care politistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intra in calculul stagiului minim in grad ."

2. La articolul 22, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Competentele emiterii actelor administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu al politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in conditiile legii.
(8) In cazurile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum si in situatii temeinic justificate, mentionate in actele administrative emise in acest scop, politistii pot fi pusi la dispozitia unitatii pe o perioada de cel mult 3 luni, timp in care vor beneficia de drepturile banesti avute, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dupa caz. In cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, acest termen poate fi prelungit cu inca cel mult 3 luni."

3. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o data pe an, iar concluziile se consemneaza in evaluarea anuala de serviciu, cu acordarea uneia dintre urmatoarele calificative: A«foarte bineA», A«bineA», A«satisfacatorA», A«nesatisfacatorA».
(2) In cazul in care politistul nu a desfasurat activitate pe durata intregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluarii intocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai daca activitatea desfasurata depaseste cumulat 6 luni.
(3) Metodologia privind evaluarea politistului se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

4. La articolul 47, alineatele (3) si (4) se abroga.

5. La articolul 71 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) in urmatoarele 6 luni dupa adoptarea masurilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. j);".

6. La articolul 78, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 78
(1) Procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 3 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 4 si 6 care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Afişează Legea 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 360/2002    Statutul politistului    Legea 133/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro