din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2045 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul politistului, actualizat 2024 - Legea 360/2002

Statutul politistului, actualizat 2024 - Legea 360/2002

  Publicat: 10 Dec 2023       9489 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea 360/2002, actualizata 2024, privind Statutul politistului

Actualizat prin Legea 153/2023 pentru completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului


Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

CAPITOLUL I:Dispozitii generale

Art. 1

(1) Politistul este functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a statului.

(2) Exercitarea profesiei de politist implica, prin natura sa, indatoriri si riscuri deosebite.

(3) Statutul special este conferit de indatoririle si riscurile deosebite, de portul de arma si de celelalte diferentieri prevazute in prezentul statut .

Art. 2

(1) Politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.

Art. 3

Politistul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.

Art. 4

(1) Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile regulamentelor de serviciu si sa indeplineasca ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.

(2) Politistul raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi executa atributiile de serviciu .

Art. 5

Sefii ierarhici din cadrul Politiei Romane raspund pentru legalitatea dispozitiilor date subordonatilor. Ei sunt obligati sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de indeplinire a lor.

Art. 6

Politistul beneficiaza de drepturi compensatorii acordate potrivit prezentei legi pentru conditiile speciale si riscurile pe care le implica exercitarea profesiei.

Art. 7

Calitatea de politist se dobandeste si se pierde in conditiile prevazute de prezenta lege.

CAPITOLUL II:Cariera politistului

SECTIUNEA 1:Selectionarea si pregatirea politistilor

Art. 8

Profesia de politist poate fi exercitata numai de catre persoana care a dobandit aceasta calitate, in conditiile legii.

Art. 9

(1) Politistii provin, de regula, din randul absolventilor programelor de studii universitare de licenta sau master profesional pentru formarea ofiterilor de politie ori din randul absolventilor programelor de studii postliceale pentru formarea agentilor de politie, organizate de institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne. Admiterea la programele de studii se face prin concurs organizat in conditiile legii.

(11) Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofiterilor de politie organizate in cadrul Academiei de Politie A�Alexandru Ioan CuzaA� a Ministerului Afacerilor Interne sunt destinate candidatilor care detin o licenta in specializari universitare necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Ofiterii de politie pot proveni si din randul agentilor de politie absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta ai institutiilor de invatamant superior cu profil corespunzator specialitatilor necesare politiei.

(21) In raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea functiilor de executie vacante pot fi reincadrate ca politisti persoane carora le-au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 alin. (1) lit. b) , d) -f) si j) , care au studii corespunzatoare cerintelor postului si indeplinesc conditiile legale, potrivit categoriei din care au facut parte .

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , pentru reducerea deficitului de politisti in structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi incadrate direct sau transferate din institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pe functii de executie vacante de politist, persoane cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale.

(3) Pentru unele functii pot fi incadrati direct sau transferati din institutiile publice de aparare si siguranta nationala specialisti cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale.

(4) Admiterea in institutiile de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor se realizeaza prin concurs.

(5) Ocuparea functiilor de politist in conditiile alin. (21) , (22) si (3) se realizeaza prin concurs sau examen, dupa caz.

Art. 10

(1) La concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si la ocuparea functiilor de politist in conditiile art. 9 alin. (21) , (22) si (3) are acces orice persoana, indiferent de rasa, nationalitate, sex, religie, avere sau origine sociala, care indeplineste, pe langa conditiile generale legale prevazute pentru functionarii publici, si urmatoarele conditii speciale:

a) sa fie apta din punct de vedere medical, fizic si psihologic;

b) sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

c) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist.

(11) Indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a) se constata de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicala si evaluare psihologica, potrivit reglementarilor specifice in domeniu . In cazul in care se constata neindeplinirea conditiei, procedura de recrutare inceteaza pentru candidatul respectiv.

(12) La concursurile sau examenele prevazute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoana care indeplineste, pe langa conditiile prevazute la alin. (1) , si urmatoarele criterii specifice:

a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate pe/in corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;

b) daca prin reincadrare sau incadrare directa, potrivit nivelului studiilor si/sau vechimii in specialitate, nu dobandeste un grad profesional mai mic decat gradul militar echivalent detinut in rezerva .

(13) Verificarea criteriului specific prevazut la alin. (12) lit. a) se realizeaza cu ocazia examinarii medicale.

(14) Agentii de politie care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, prevazut la art. 9 alin. (11) , destinat formarii initiale a ofiterilor de politie, frecventeaza cursurile acestuia cu scoatere de la locul de munca, situatie in care li se acorda drepturile prevazute la art. 57 alin. (1) si (3) din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In primul an de activitate, politistul incadrat direct sau transferat trebuie sa urmeze un curs pentru initierea in cariera in institutiile de formare profesionala ale Ministerului Afacerilor Interne.

(21) Cursurile pentru initierea in cariera sunt programe de formare profesionala organizate potrivit specificului functiilor/posturilor Ministerului Afacerilor Interne si au o durata de cel putin:

a) 3 luni, pentru politistul care a dobandit aceasta calitate in conditiile art. 9 alin. (22) ;

b) 4 saptamani, pentru politistul care a dobandit aceasta calitate in conditiile art. 9 alin. (3) .

(3) Candidatii care au promovat concursul de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care urmeaza sa ocupe functiile de politist in conditiile art. 9 alin. (21) , (22) si (3) nu trebuie sa aiba calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic.

(4) Daca in perioada desfasurarii activitatii de politist sau a studiilor in institutiile de invatamant ale Ministerului de Interne intervine vreuna dintre situatiile prevazute la art. 45 alin. (1) , se ia masura destituirii celui in cauza sau a exmatricularii, dupa caz. In situatiile in care elevul, studentul sau politistul se afla in curs de cercetare penala ori de judecata, masura exmatricularii, respectiv cea a destituirii, se ia dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare a instantei de judecata .

Afişează Statutul politistului, actualizat 2024 - Legea 360/2002 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Statutul politistului    Statutul politistului actualizat    Statutul politistului actualizat 2024    Legea 360/2002    Legea 360/2002 actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Functionari publici cu statut special. Dreptul la decontarea biletelor de calatorie cu avionul in afara teritoriului Romaniei. Procedura de aprobare a dreptului de decontare. Principiul teritorialitatii aplicarii legii civile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 265/10 martie 2021

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Abatere disciplinara. Ordonanta procurorului de scoatere de sub urmarire penala. Exercitarea actiunii disciplinare.
Pronuntaţă de: Decizia nr.65 din 11 ianuarie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal

Politist. Eliberare din functie. Incetarea raporturilor de serviciu. Deosebire.
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2220 din 13 iunie 2006, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Neconstitutionalitatea reglementarii cadrului legal cu privire la recompensele si sanctiunile aplicate cadrelor militare prin acte administrative
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea stabilirii persoanelor competente cu privire la raporturile de munca ale politistilor prin ordin de ministru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita