Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea

Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea

  Publicat: 20 Jul 2011       9271 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Documente atasate
Anexa Legea 148.doc
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea

Publicata in Monitorul Oficial nr. 510 din 19 iulie 2011

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art. 1
(1) Instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege se desfiinteaza.
(2) Posturile din cadrul instantelor si al parchetelor prevazute la alin. (1) se transfera, cu prioritate, la instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si parchetului desfiintat ori, in functie de necesitati, la alte instante sau parchete.
(3) Ministerul Justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, va stabili modul de distribuire a posturilor de judecator si procuror prevazute la alin. (2), prin modificarea corespunzatoare a statelor de functii si de personal.

Art. 2
(1) Judecatorii si procurorii din cadrul instantelor si al parchetelor de pe langa acestea, desfiintate in conditiile prezentei legi, pot opta pentru transferul pe un post in cadrul instantelor sau parchetelor, astfel:
a) pe un post in cadrul instantei sau al parchetului care a preluat cauzele de competenta teritoriala a instantei sau parchetului desfiintat;
b) pe un post vacant la o alta instanta sau la un alt parchet din circumscriptia aceleiasi curti de apel unde se afla instanta sau parchetul desfiintat;
c) pe un post vacant la o alta instanta sau la un alt parchet.
(2) Transferul prevazut la alin. (1) se poate face la instante sau parchete corespunzatoare gradului profesional al judecatorului sau procurorului. Judecatorii pot opta numai pentru posturi de judecator, iar procurorii numai pentru posturi de procuror.
(3) Daca pentru acelasi post dintre cele prevazute la alin. (1) opteaza 2 sau mai multi judecatori sau, dupa caz, procurori, se vor acorda prioritate urmatoarelor criterii, in ordine:
a) judecatorul/procurorul are domiciliul ori, dupa caz, locuieste in localitatea unde se afla sediul instantei sau al parchetului;
b) judecatorul/procurorul ori sotul/sotia acestuia are o locuinta in proprietate in localitatea unde se afla sediul instantei sau al parchetului pentru care opteaza;
c) vechimea efectiva mai mare in functia de judecator sau procuror.
(4) In vederea exprimarii optiunii, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite lista posturilor prevazute la alin. (1) curtilor de apel si parchetelor de pe langa curtile de apel in circumscriptia carora se afla instantele/parchetele desfiintate, lista care se va aduce la cunostinta judecatorilor si procurorilor din cadrul acestor instante/parchete. Judecatorii si procurorii opteaza pentru unul dintre posturile vacante din lista, in termen de 15 zile de la comunicarea listei posturilor vacante.
(5) Judecatorul sau procurorul care, in urma procedurii prevazute la alin. (3), nu a obtinut postul pentru care a optat poate face o noua optiune pentru un post vacant din lista prevazuta la alin. (4), intr-un nou termen de 15 zile de la comunicarea modului de solutionare a primei optiuni.

Art. 3
In cazul transferului realizat in conditiile art. 2 la o alta instanta sau la un alt parchet decat cel din localitatea de domiciliu, judecatorii si procurorii beneficiaza la data mutarii efective de plata unei indemnizatii egale cu indemnizatia de incadrare bruta lunara.

Art. 4
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor si al parchetelor, prevederile Legii nr. 53/2003 a€” Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 5
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica potrivit prevederilor prezentului articol .
(2) Prevederile art. 1 alin. (1) si (2) se aplica incepand cu data de 1 noiembrie 2011.
(3) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotararea de modificare a Hotararii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe langa judecatorii, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii noilor circumscriptii teritoriale ale judecatoriilor care preiau cauzele de competenta teritoriala a instantelor desfiintate, hotarare care se va aplica incepand cu 1 noiembrie 2011.
(4) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (3), Ministerul Justitiei si Consiliul Superior al Magistraturii vor aduce la indeplinire prevederile art. 1 alin. (3), tinand seama si de hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3).
(5) Pana la data de 1 noiembrie 2011 se va desfasura procedura prevazuta la art. 2. Transferul posturilor si al personalului opereaza incepand cu data de 1 noiembrie 2011.
(6) Cauzele aflate pe rolul instantelor/parchetelor prevazute in anexa la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cele inregistrate dupa aceasta data se transmit pe cale administrativa, incepand cu data de 1 octombrie 2011, instantelor/parchetelor care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat. In cauzele inregistrate dupa data de 1 octombrie 2011, stabilirea termenelor si efectuarea actelor de procedura urmeaza a fi realizate de instantele/parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat.

Art. 6
(1) Bunurile mobile aflate in folosinta judecatoriilor si a parchetelor prevazute in anexa se redistribuie prin ordin al ordonatorului tertiar de credite in subordinea caruia functioneaza instanta sau parchetul desfiintat, in principal catre instantele si parchetele care preiau competenta teritoriala a instantei si, respectiv, parchetului desfiintat.
(2) Sediile judecatoriilor si ale parchetelor desfiintate pot fi folosite ca sedii secundare ale instantelor sau, dupa caz, ale parchetelor din circumscriptia respectivei curti de apel.

Art. 7
Anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

Documente Atasate
Anexa Legea 148.doc

Afişează Legea 148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Legea 148/2011    Desfiintare instante    Desfiintare parchete

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro