Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea CAFR nr. 237/2011, privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii CAFR

Hotararea CAFR nr. 237/2011, privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii CAFR

  Publicat: 22 Jul 2011       12600 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 237/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 498, din 13 iulie 2011.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma fixa pe care o platesc periodic membrii unei organizatii, ai unei asociatii etc.
Camera inferioara a Parlamentului englez,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.

Avand in vedere prevederile
- art. 6 alin. (3) si ale art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in sedinta din data de 15 iunie 2011, hotaraste:
Se aproba cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania (Camera) si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar, dupa cum urmeaza:

A. Cotizatii fixe

Art. 1. - (1) Cotizatiile fixe anuale reprezinta sumele in lei care trebuie achitate de catre membrii Camerei, persoane fizice si juridice, active sau nonactive, in vederea mentinerii in Registrul public al auditorilor financiari si a asigurarii accesului la serviciile gratuite acordate de Camera membrilor acesteia.
(2) Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru persoanele juridice: 600 lei.
Art. 2. - (1) Plata cotizatiilor fixe anuale se face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
(2) In cazul auditorilor financiari persoane fizice si juridice, care se inscriu in Registrul public al auditorilor financiari dupa data de 31 ianuarie, cotizatia fixa anuala se plateste in termen de 30 de zile calendaristice de la acordarea calitatii de membru al Camerei.
(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligati la plata dobanzilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere la plata cotizatiilor.
a) Modul de calcul al dobanzilor de intarziere in cazul neachitarii cotizatiilor/tarifelor in termenul legal este:
Cotizatia fixa restanta *Procentul de calcul* Perioada de intarziere (in zile calendaristice)/365.
b) Procentul de calcul al dobanzilor de intarziere este dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) inmultita cu 150 de puncte procentuale.
c) Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabilesc dobanzile de intarziere, este cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs, si cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs.
Perioada de intarziere reprezinta numarul de zile calendaristice pentru care se datoreaza dobanzile de intarziere. Aceasta incepe cu prima zi lucratoare dupa scadenta si se termina cu ziua lucratoare dinaintea datei platii. In cazul in care perioada de intarziere cuprinde doua sau mai multe semestre, dobanzile de intarziere se vor calcula in functie de dobanda de referinta a BNR aferenta fiecarui semestru.
d) Membrii Camerei au obligatia transmiterii catre aceasta a unei copii a documentului platii si, daca este cazul, a modului de calcul al acestor dobanzi de intarziere.

B. Cotizatii variabile

Art. 3. - (1) Cotizatiile variabile anuale reprezinta contributiile auditorilor financiari, membrii Camerei, calculate prin aplicarea unor cote specificate la alin. (2) la totalul onorariilor calculat conform alin. (3).
(2) Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:
- se aplica o cota de 0,5% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mic sau egal cu 50.000 lei;
- se aplica o cota de 0,8% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 50.000 lei si mai mic sau egal cu 200.000 lei;
- se aplica o cota de 0,9% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 200.000 lei si mai mic sau egal cu 600.000 lei;
- se aplica o cota de 1,0% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 600.000 lei si mai mic sau egal cu 1.000.000 lei; - se aplica o cota de 1,2% la totalul onorariilor, daca acesta este mai mare de 1.000.000 lei.
(3) Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor cu fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare. Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.
Art. 4. - (1) Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice si persoane juridice, trebuie sa achite in cursul anului cotizatiile variabile anuale, sub forma de avans, pana la data de 30 septembrie, in functie de modalitatile de calcul prevazute la art. 2 alin. (2)-(3). Cotizatia variabila sub forma de avans se calculeaza asupra onorariilor incasate pana la 30 iunie 2011, mai putin sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, cu obligatia mentionarii ulterioare a sumelor respective si a beneficiarilor acestora in Raportul anual al membrilor.
(2) Pe baza situatiilor financiare intocmite pentru exercitiul financiar care se incheie la 31 decembrie se va stabili cuantumul definitiv al cotizatiei variabile datorate de membrii Camerei, aferenta totalului onorariilor raportate, rezultate din cumularea veniturilor obtinute din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar . Din cuantumul definitiv al cotizatiei se va scadea avansul achitat de membrii Camerei pana la data de 30 septembrie, conform alin. (1), diferenta urmand a fi regularizata (achitata de membrii Camerei sau rambursata de catre aceasta, dupa caz) pana la data de 31 martie a anului urmator.
(3) Acordarea vizei anuale pe carnetul de auditor financiar pentru exercitarea profesiei se va face numai in conditiile indeplinirii obligatiilor, inclusiv a celor de plata a cotizatiilor fixe si variabile anuale, de catre membrii Camerei. Viza este valabila din momentul acordarii pana la data de 31 martie a anului urmator acordarii acesteia.
(4) Pentru veniturile obtinute sub forma de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum si pentru alte venituri, sub forma de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele in cauza nu vor datora cotizatie variabila catre Camera .
(5) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplica si in cazul platii cu intarziere a cotizatiilor variabile.

C. Tarife

Art. 5. - (1) Tarifele pentru auditorii financiari sunt urmatoarele:
a) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - persoane fizice este in suma de 650 lei;
b) tariful pentru atribuirea calitatii de membru al Camerei si inscrierea in Registrul auditorilor financiari - firme de audit este in suma de 1.300 lei;
c) tariful pentru cursurile auditorilor financiari - in suma de 400 lei;
d) tariful pentru cursul suplimentar de formare profesionala continua, organizat pentru membrii Camerei care nu au participat la programul anual de formare profesionala continua - in suma de 400 lei;
e) tariful pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii Camerei care au primit calificativul D, C sau B - in suma de 400 lei.
(2) Tarifele stabilite la alin. (1) se achita in numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar.
Art. 6. - (1) Tarifele pentru stagiarii in activitatea de audit financiar sunt urmatoarele:

Afişează Hotararea CAFR nr. 237/2011, privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii CAFR pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    HG 433/2011    OUG 75/1999    Registrul public al auditorilor financiari    CAFR    Camera Auditorilor Financiari din Romania

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro