Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul ANAF 1173/2008 - Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul ANAF 1173/2008 - Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  Publicat: 16 Mar 2009       20929 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08.09.2008

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen ce desemneaza pe debitorul indatorat sa execute prestatia formand obiectul uni raport juridic obligational cu referire la care creditorul (numit cedent)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 1751 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .
Art. 2. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Eugen Ciorici

Bucuresti, 22 august 2008.
Nr. 1.173.

ANEXA

PROCEDURA privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si organele sale subordonate incepe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta fiind cea care stabileste categoriile de creante fiscale ce urmeaza a face obiectul cesiunii, specificand si valoarea nominala a acestora.
Art. 2. - (1) Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:
a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);
b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;
c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;
d) alte titluri executorii.
(2) Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.
Art. 3. - (1) Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc dupa avizarea acesteia de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridica a debitoarei si stadiul masurilor de executare efectuate.
Art. 4. - Componenta comisiilor prevazute la art. 3 si regulamentul de functionare al acestora se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Comisia este formata din 5 membri, din care un membru are si calitatea de presedinte.
Art. 5. - (1) Valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate reprezinta valoarea creantelor fiscale ce se intentioneaza a fi cesionate, astfel cum sunt acestea individualizate in titlurile executorii.
(2) Obligatiile fiscale accesorii aferente creantelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creanta, calculate pana la data la care are loc semnarea contractului de cesiune, raman in sarcina debitorului fiscal, art. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.
(3) In situatia in care nu se realizeaza cesiunea creantelor fiscale sau intervine rezolutiunea contractului de cesiune de creanta, obligatiile fiscale raman in sarcina debitorului fiscal.

CAPITOLUL II
Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creantelor fiscale

Art. 6. - (1) Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.
(2) In cazul in care, ca urmare a anuntului publicat in cadrul procedurii de cerere de oferta, se depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de prezenta procedura, aceasta oferta este declarata castigatoare.
(3) In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.
Art. 7. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3.
Art. 8. - Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de catre comisia constituita potrivit art. 3, cu minimum 15 zile inainte de data publicarii anuntului privind cesiunea creantelor fiscale.
Art. 9. - Nerealizarea cesiunii creantelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de catre comisia constituita potrivit art. 3, in termen de 3 zile de la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. 27.
Art. 10. - In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale care prezinta oferte financiare egale, licitatia creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3, in termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.
Art. 11. - Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale comisia este obligata sa efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru deschiderea ofertelor.
Art. 12. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Art. 13. - Anuntul privind cesiunea creantelor fiscale cuprinde urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal care administreaza creantele fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
b) data la care au fost emise titlurile executorii in care sunt individualizate creantele fiscale principale si accesorii care se intentioneaza a fi cesionate;
c) creantele fiscale principale si accesorii care urmeaza a fi cesionate si descrierea lor sumara;

Afişează Ordinul ANAF 1173/2008 - Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice