Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Hotararea nr. 2247/2011. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator

Hotararea nr. 2247/2011. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator

  Publicat: 18 Aug 2011       20908 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Hotararea nr. 2247/2011. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator

Publicata in Monitorul Oficial nr. 578 din 16 august 2011

Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.

CONSILIUL DE MEDIERE

In temeiul art. 17 alin. (2) si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de mediere adopta prezenta hotarare .

Articol unic
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Consiliul de mediere, denumit in continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridica, de interes public, cu sediul in municipiul Bucuresti, cu atributii de reglementare in domeniul medierii, infiintat in temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
(2) Consiliul de mediere este autoritatea competenta din Romania privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementata, in conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.``

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Prezentul regulament de organizare si functionare a Consiliului, denumit in continuare regulament, reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor privind atributiile Consiliului, precum si a dispozitiilor privind organizarea profesiei de mediator.``

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Prin mediator autorizat se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 7 si art. 8 alin. (1) din Lege si care isi declara o forma de exercitare a profesiei prevazuta la art. 22 din Lege, avizata de Consiliu .``

4. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Mediatorul autorizat care desfasoara activitate de mediere este inscris in Tabloul mediatorilor, in conditiile prevazute la art. 12 din Lege, dupa ce face dovada inregistrarii fiscale a formei de exercitare a profesiei de mediator, avizata de Consiliu, conform obligatiei prevazute la art. 23 din Lege, si a inscrierii intr-o asociatie profesionala, conform obligatiei prevazute la art. 24 din Lege.``

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliul este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatorii autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor, in conditiile prevazute de prezentul regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt mediatori autorizati inscrisi in Tabloul mediatorilor;
b) dispun de cunostinte teoretice suplimentare formarii initiale, insumand minimum 80 de ore de cursuri de formare in domeniul rezolvarii conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare initiala a mediatorului, dintre care cel putin 40 de ore de formare in mediere;
c) au o experienta practica de minimum 2 ani, conform datelor inscrise in Tabloul mediatorilor;
d) nu sunt suspendati si nu au fost sanctionati printr-o hotarare ramasa definitiva;
e) au achitata la zi taxa anuala de administrare a Tabloului mediatorilor.
(3) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri si cheltuieli adoptat prin hotarare a Consiliului.``

6. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cu urmatorul cuprins:"


CAPITOLUL V^1

SECTIUNEA 1 - Drepturile mediatorului care desfasoara activitate de mediere

Art. 52^1
Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitatii sale, in conditiile de publicitate stabilite in regulile de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator, prevazute in anexa nr. 7.

Art. 52^2
Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu rezonabil stabilit prin negociere cu partile, in raport cu natura si obiectul conflictului supus medierii, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de derularea contractului de mediere.

Art. 52^3

Afişează Hotararea nr. 2247/2011. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Mediere    Acord de mediere    Mediator    Legea 192/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro