Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

  Publicat: 30 Aug 2011       13565 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

Publicata in Monitorul Oficial nr. 608 din 29 august 2011

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. 1
(1) Prezenta ordonanta reglementeaza cadrul privind asigurarea conditiilor de exercitare in Romania a competentelor Comisiei Europene, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002 si de Regulamentul (UE) nr. 185/2010 al Comisiei din 4 martie 2010 de stabilire a masurilor detaliate de implementare a standardelor de baza comune in domeniul securitatii aviatiei, precum si cadrul privind asigurarea efectuarii activitatilor de monitorizare a conformitatii, derularea actiunilor de rectificare a deficientelor si certificarea personalului care executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile.
(2) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Conventia de la Chicago a Conventia privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care Romania a aderat prin Decretul de Stat nr. 194/1965;
b) anexa 17 a anexa 17 la Conventia de la Chicago;
c) Regulamentul (CE) nr. 300/2008 a Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune in domeniul securitatii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002;
d) Regulamentul (UE) nr. 72/2010 a Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspectiilor Comisiei in domeniul securitatii aeronautice;
e) Regulamentul (UE) nr. 18/2010 a Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea priveste specificatiile pentru programele nationale de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile;
f) Doc 30 a Declaratia politicilor Conferintei Europene a Aviatiei Civile in securitatea aviatiei civile a Doc 30, editia a 13-a, mai 2010;
g) OACI a Organizatia Aviatiei Civile Internationale;
h) CEAC a Conferinta Europeana a Aviatiei Civile;
i) Comisie a Comisia Europeana;
j) AACR a Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Art. 2
(1) In cuprinsul prezentei ordonante sunt aplicabile definitiile termenilor si expresiilor prevazute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 72/2010 si pct. 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008.
(2) In sensul prezentei ordonante, auditorul de securitate a aviatiei civile prevazut la lit. A.h) din anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, este auditorul definit la pct. 1.1.3 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008, anexa adaugata Regulamentului (CE) nr. 300/2008 in conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 18/2010.

Art. 3
(1) Autoritatea competenta responsabila cu coordonarea si monitorizarea aplicarii standardelor de baza comune stabilite de Regulamentul (CE) nr. 300/2008, precum si cu dezvoltarea, punerea in aplicare si mentinerea programului national de securitate a aviatiei civile este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are urmatoarele atributii:
a) asigura conditiile de exercitare in Romania, in securitatea aviatiei civile, a competentelor Comisiei cu privire la inspectiile Comisiei in domeniul securitatii aeronautice, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 72/2010, a competentelor OACI, potrivit standardelor stabilite de anexa 17, si a competentelor CEAC potrivit politicilor continute de Doc 30;
b) dispune si coordoneaza efectuarea analizei riscului, in vederea stabilirii masurilor mai stricte decat standardele de baza comune, potrivit prevederilor art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, si informeaza corespunzator Comisia;
c) ca urmare a inspectiei Comisiei, auditului OACI sau CEAC, dispune masuri de remediere pentru deficientele care nu pot fi remediate prompt si monitorizeaza ducerea la indeplinire a planului de actiune pentru remedierea deficientelor, iar atunci cand constata remedierea tuturor deficientelor, confirma in scris Comisiei, OACI sau CEAC;
d) dispune masurile recomandate de evaluatorii CEAC si monitorizeaza aplicarea acestora;
e) elaboreaza, aplica si mentine Programul national de securitate a aviatiei civile, Programul national de control al calitatii si Programul national de pregatire in securitatea aviatiei civile;
f) executa controlul calitatii in securitatea aviatiei civile si stabileste termenele de remediere a deficientelor identificate si de aplicare a masurilor de protectie in cazul vulnerabilitatilor;
g) evalueaza conformitatea Programului de securitate aeroportuara cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
h) evalueaza conformitatea Programului de securitate al transportatorului aerian cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
i) evalueaza conformitatea Programului de securitate al entitatilor care aplica standarde de securitate aeronautica cu prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 si, in cazul in care constata neconformitati, dispune masuri suplimentare;
j) monitorizeaza pregatirea auditorilor de securitate a aviatiei civile si dispune desfasurarea acesteia cu o frecventa care sa asigure mentinerea competentelor existente si insusirea de competente noi care sa tina cont de evolutiile in securitatea aviatiei civile;
k) elaboreaza planul anual de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii in securitatea aviatiei civile;
l) elaboreaza metodologia de efectuare a activitatilor de monitorizare a conformitatii si a expertizelor in securitatea aviatiei civile;
m) analizeaza si aproba planul de actiune pentru remedierea deficientelor inaintat de operatorul aeroportuar, transportatorul aerian sau de entitatea care aplica standarde de securitate aeronautica, ca urmare a efectuarii unei activitati de monitorizare a conformitatii;
n) autorizeaza agentii abilitati, expeditorii cunoscuti si furnizorii abilitati de provizii de bord;
o) autorizeaza centrele de pregatire in domeniul securitatii aviatiei civile;
p) certifica auditorii de securitate a aviatiei civile;
q) certifica instructorii de securitate a aviatiei civile si validatorii independenti;
r) constata incalcarea normelor si aplica sanctiunile privind nerespectarea cerintelor din domeniul securitatii aviatiei civile, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice a PNAC-SECA, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In calitate de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate asigura indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2) si prin delegare de competenta si desemnarea unui organism tehnic specializat, respectiv AACR.

Art. 4
(1) Autoritatea competenta se asigura ca inspectia Comisiei in Romania se deruleaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 72/2010, auditul OACI in Romania se deruleaza in conformitate cu standardele stabilite de anexa 17, auditul CEAC si evaluarea vulnerabilitatilor pe aeroporturi din Romania, care pot afecta calitatea in securitatea aviatiei civile, se deruleaza in conformitate cu politicile continute de Doc 30.
(2) Autoritatea competenta desemneaza auditorul national cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, auditorul de securitate a aviatiei civile cu atributii de colectare a datelor si de completare a chestionarului preliminar de audit OACI sau CEAC ori a chestionarului preliminar de evaluare a vulnerabilitatilor.
(3) Autoritatea competenta desemneaza dintre auditorii de securitate a aviatiei civile un coordonator pentru activitatea de inspectie a Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 72/2010, precum si pentru auditul OACI sau CEAC, denumit in continuare coordonator national.
(4) Coordonatorul national insoteste inspectorii Comisiei, auditorii OACI sau CEAC pe durata exercitarii de catre acestia a atributiilor specifice activitatii de monitorizare a conformitatii pe care o efectueaza.

Afişează OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Conventia de la Chicago    Aviatia civila    Legea 94/2009

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro