Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

  Publicat: 06 Sep 2011       34173 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

Publicata in Monitorul Oficial nr. 629 din 5 septembrie 2011

Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

In baza asumarii de catre Romania a unor obligatii in cadrul tratatului de aderare la Uniunea Europeana, dar si in cadrul unor acorduri cu organisme internationale, s-a stabilit eliminarea treptata a compensarilor acordate din bugetul de stat pentru producerea energiei termice, perioada de gratie avuta la dispozitie fiind destinata retehnologizarilor si modernizarilor la unitatile de producere a energiei termice.
Eliminarea compensarilor de la bugetul de stat va conduce la o majorare a pretului energiei termice furnizate populatiei si deci la o cheltuiala mai mare din partea bugetelor familiilor.
Aceasta situatie impune luarea unor masuri de protectie a populatiei vulnerabile intr-un termen cat mai scurt posibil, pentru a se realiza toate masurile administrative premergatoare sezonului rece 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.
Luand in considerare faptul ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri urgente pe calea ordonantei de urgenta.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Capitolul I - Modalitati de facturare a energiei termice


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea acordarii unor masuri de protectie sociala a populatiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuielile aferente incalzirii locuintei in perioada sezonului rece, precum si a modului de facturare si plata a energiei termice.

Art. 2
(1) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire de catre asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:
a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;
b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata in transe procentuale pe o perioada de referinta cu durata de 12 luni.
(2) Modalitatea de plata conform alin. (1) lit. b), termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referinta se aproba prin hotarare a consiliului local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat si care beneficiaza de ajutoare, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, facturarea si plata consumului de energie termica se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a).

Art. 3
(1) La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, furnizorii de energie termica aplica modul de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare/conventiei individuale.
(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala asupra modului de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale se comunica furnizorilor cu cel mult 30 de zile inaintea inceperii perioadei de referinta.

Art. 4
Furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala, facturarea in conditiile prevederilor art. 2.

Art. 5
Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala sunt obligati sa achite facturile in termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturilor in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. a), respectiv in termen de 15 zile de la termenele inscrise pe factura in situatia prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. b). Data emiterii facturii si termenele de scadenta se inscriu pe factura . Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul II - Ajutoare pentru incalzirea locuintei


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 6
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) consumator vulnerabil - persoana singura/familia care nu isi poate asigura mentinerea locuintei in conditii adecvate de temperatura, respectiv 21A°C si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute la art. 7 alin. (1);
b) consumul mediu lunar - cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei in conditiile prevazute la lit. a), stabilita pentru familie si persoana singura, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 1;
c) zona de temperatura - gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, conform anexei nr. 2;
d) familie - sotul, sotia, precum si alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu sau resedinta si/sau care locuiesc si se gospodaresc impreuna, sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
e) persoana singura - persoana care a implinit varsta de 16 ani, locuieste si se gospodareste singura;
f) locuinta de domiciliu sau de resedinta - locuinta situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;
g) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu avizul Autoritatii Nationale de Meteorologie. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului;
h) ajutor pentru incalzirea locuintei - masura de sprijin destinata consumatorilor vulnerabili cu venituri situate pana la un prag stabilit de lege si care are drept scop acoperirea integrala sau, dupa caz, a unei parti din cheltuielile cu incalzirea locuintei. Ajutorul se acorda pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, gaze naturale si lemne, carbuni si combustibili petrolieri;
i) titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei - reprezentantul familiei sau, dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, titularul contractului de inchiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 18 ani;
j) beneficiarul ajutorului - familia sau persoana singura, definite conform lit. d) si e).

Afişează OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    OUG 70/2011    Ajutoare de incalzire

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro