Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Taxa de clawback. OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Taxa de clawback. OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

  Publicat: 26 Sep 2011       22068 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 680 din 26 septembrie 2011

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.

Avand in vedere consumul ridicat de medicamente care a condus la depasirea plafonului alocat, pentru asigurarea unui acces neintrerupt al populatiei la medicamentele cu si fara contributie personala acordate in ambulatoriu, in cadrul programelor nationale de sanatate, precum si in unitatile sanitare cu paturi, se impune interventia legislativa de urgenta.
Tinand cont de necesitatea implementarii unui sistem de contributie sustenabil pentru suplimentarea in continuare a surselor de finantare a sistemului public de sanatate in regim de urgenta, in vederea asigurarii asistentei medicale a populatiei, si de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a acestora, iar amanarea adoptarii acestor masuri imediate ar avea consecinte negative in ceea ce priveste calitatea serviciilor medicale, prin lipsa resurselor financiare necesare asigurarii asistentei medicale pentru un numar important de pacienti,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata, cu impact direct asupra asigurarii asistentei medicale populatiei, prin suplimentarea surselor de finantare a sistemului public de sanatate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. 1
Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, o contributie trimestriala calculata conform prezentei ordonante de urgenta.

Art. 2
In intelesul prezentei ordonante de urgenta, reprezentant legal este persoana juridica romana imputernicita de catre detinatorul autorizatiei de punere pe piata care nu este persoana juridica romana pentru raportarea si plata contributiei trimestriale.

Art. 3
(1) Contributia trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent "p`` asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, consum aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie.
(2) Procentul "p`` se calculeaza astfel:

p=((CTt - BAt)/CTt)*100,
unde:
CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii;
BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, calculat prin impartirea la 4 a bugetului anual aprobat initial prin legea bugetului de stat .

(3) Valoarea procentului "p`` se comunica persoanelor prevazute la art. 1 de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, odata cu consumul trimestrial prevazut la art. 5 alin. (7).
(4) Contributia trimestriala prevazuta la alin. (1) se calculeaza si se datoreaza pentru valoarea consumului de medicamente realizat dupa data de 30 septembrie 2011.

Art. 4
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate datele de identificare ale reprezentantilor legali care vor duce la indeplinire obligatiile legale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, precum si lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.
(2) Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in termenul prevazut la alin. (1), lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala.
(3) In acelasi termen, persoanele juridice romane prevazute la alin. (1) si (2) au obligatia sa se inregistreze fiscal la Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca platitori ai contributiei trimestriale prevazute la art. 1.

Art. 5
(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala administreaza contributia trimestriala prevazuta la art. 1, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contributia trimestriala prevazuta la art. 1 este asimilata obligatiei fiscale. (3) Stabilirea, calculul si declararea contributiei se efectueaza de catre persoanele obligate la plata acesteia, prevazute la art. 4 alin. (3), pe baza informatiilor furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Contributia trimestriala se declara de catre platitori la organul fiscal competent, pana la termenul de plata al acesteia prevazut la alin. (8).
(4) Farmaciile cu circuit deschis, unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamente potrivit prevederilor art. 1 raporteaza consumul de medicamente care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, dupa cum urmeaza:
a) farmaciile cu circuit deschis raporteaza lunar consumul, in conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
b) unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1 raporteaza lunar, pana la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioara, la casele de asigurari de sanatate consumul de medicamente pe baza formularelor de raportare aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 30 de zile.
(5) Unitatile sanitare cu paturi si centrele de dializa care utilizeaza medicamentele prevazute la art. 1, dupa aprobarea bugetului propriu, raporteaza caselor de asigurari de sanatate bugetul anual aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii. Pentru anul 2011, raportarea se face in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(6) Casele de asigurari de sanatate raporteaza lunar consumul centralizat catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pana la data de 20 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia, pe baza unei machete de raportare aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(7) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite in format electronic persoanelor prevazute la art. 1, pana la finele lunii urmatoare expirarii trimestrului, consumul centralizat de medicamente inregistrat corespunzator datelor din sistemul de asigurari sociale de sanatate.
(8) Contributia prevazuta la art. 3 se vireaza trimestrial, pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

Art. 6
(1) Datele comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate potrivit prevederilor art. 5 alin. (7) pot fi contestate de persoanele prevazute la art. 1 in termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicarii datelor.
(2) Contestatiile se depun la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si se solutioneaza prin emiterea unui act administrativ, comunicat contestatarilor, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
(3) Depunerea contestatiilor nu suspenda obligatia de plata a contributiei prevazute la art. 3.
(4) In cazul solutionarii contestatiilor pana la termenul de plata prevazut la art. 5 alin. (8), se vor plati contributiile aferente noilor sume comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar in cazul depasirii acestui termen se vor face regularizari la termenele de plata aferente trimestrului urmator.
(5) Ulterior comunicarii actului administrativ sau la expirarea termenului prevazut la alin. (2), contestatarul se poate adresa instantei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Sumele incasate din contributia prevazuta la art. 3 constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si sunt folosite pentru medicamente incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala si pentru servicii medicale.

Afişează Taxa de clawback. OUG 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Ministerul Sanatatii    Medicamente    Tratament ambulatoriu    Clawback    OUG 77/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro